ДСТУ 3286-95 Пожежна техніка. Автомобілі гасіння. Загальні технічні умови (ГОСТ 26938-95)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА, АВТОМОБІЛІ ГАСІННЯ
Загальні технічні умови

ДСТУ 3286-95
(ГОСТ 26938-95)

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1996

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО ТК 25; Науково-виробничим конструкторським бюро «Пожмаш» (НВКБ «Пожмаш»)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 29 грудня 1995 р. № 448 ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 17 січня 1996 р. № 17

3 НА ЗАМІНУ ГОСТ 26938-86

4 РОЗРОБНИКИ: В.Ф.Федотов (керівник розробки); В.В.Бабак; A.C.Даценко; В.Ю.Мережко

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Класифікація, основні параметри

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Характеристики (властивості)

5.2 Вимоги до сировини, матеріалів і комплектувальних виробів

5.3 Комплектність

5.4 Маркування

5.5 Пакування

6 Вимоги безпеки

7 Вимоги охорони навколишнього середовища

8 Правила приймання

9 Методи контролю

10 Транспортування і зберігання

11 Вказівки з експлуатації

12 Гарантії виробника

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА ТЕХНІКА. АВТОМОБІЛІ ГАСІННЯ
Загальні технічні умови

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА. АВТОМОБИЛИ ТУШЕНИЯ
Общие технические условия

FIRE-FIGHTING TECHNICS. FIRE-FIGHTING VEHICLES
General specifications

Чинний від 1997-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на спеціальні автомобілі пожежогасіння (далі — автомобілі), які виготовляються на автомобільних шасі вантажопідйомністю від 2 до 10 т, призначені для доставки бойової обслуги, засобів пожежогасіння і устатковання до місця пожежі для її ліквідації.

Види кліматичного виконання автомобілів — У, ХЛ і Т для категорії розміщен­ня 1 — згідно з ГОСТ 15150.

Використання автомобілів у вибухонебезпечному середовищі не допускається.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2108-92 (ГОСТ 12963-93) Сітки всмоктувальні. Технічні умови

ДСТУ 2802-94 (ГОСТ 9029-95) Стволи пожежні лафетні комбіновані. Технічні умови

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические тре­бования и обозначения

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуа­тации

ГОСТ 9.302-88 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ДСТУ 3286-95 (ГОСТ 26938-95)

ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и мето­ды ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 12.2.037-78 ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности

ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия

ГОСТ 6964-72 Фонари внешние сигнальные и осветительные механических транспортных средств, прицепов и полуприцепов. Общие технические условия

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8769-75 Приборы внешние световые автомобилей, автобусов, троллей­бусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. Количество, расположение, цвет, углы видимости

ГОСТ 10984-74 Приборы внешние световые сигнальные автомобилей, трак­торов, прицепов и других транспортных средств. Световые и цветовые харак­теристики

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия

ГОСТ 14167-83 Счетчики холодной воды, турбинные. Технические условия

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия, Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хра­нения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внеш­ней среды

ГОСТ 18099-78 Эмали МЛ-152. Технические условия

ГОСТ 18374-79 Эмали ХВ-110 и ХВ-113. Технические условия

ГОСТ 20961-75 Световозвращатели транспортных средств. Общие техничес­кие условия

ГОСТ 21752-76 Система «Человек-машина». Маховики управления и штурва­лы. Общие эргономические требования

ГОСТ 21753-76 Система «Человек-машина». Рычаги управления. Общие эрго­номические требования

ГОСТ 22576-90 Автотранспортные средства. Скоростные свойства. Методы испытаний

ГОСТ 23170-78 Упаковки для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 25478-91 Автомобили грузовые и легковые, автобусы и автопоезда. Требования безопасности к техническому состоянию. Методы проверки

ГОСТ 27435-87 Внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений

ГОСТ 28352-89 Головки соединительные для пожарного оборудования. Типы, основные параметры и размеры

РД 50-204-87 Методические указания. Надежность в технике. Сбор и обра­ботка информации о надежности изделий в эксплуатации. Основные положения. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. — 1987.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті застосовують такі терміни і їх визначення:

— насосна установка — пожежний насос з комунікаціями всмоктування, нагнітання, а також системою забору і дозування піноутворювача;

— загальний запас вогнегасних речовин — сумарна кількість вогнегасних речовин будь-яких видів, які вивозяться на пожежному автомобілі;

— тривалість всмоктування — тривалість заповнення насоса водою за допо­могою вакуумної системи, яка є на автомобілі;

— спецагрегати та їх привід — насос, коробка відбору потужності, карданний вал, проміжний вал з опорами.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online