СОУ-Н ЕЕ 20.131:2007 Захист теплових мереж від зовнішньої корозії. Типова інструкція

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАХИСТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЗОВНІШНЬОЇ КОРОЗІЇ

СОУ-Н ЕЕ 20.131:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство палива та енергетики України
Об’єднання енергетичних підприємств
«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»
2008

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО: ДП «ДонОРГРЕС»

3 РОЗРОБНИКИ: А. Ангелова , Г. Заблуда, С. Осадчук, А. Сафаров

4 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку, координації роботи електростанцій, теплових мереж та екологічних питань Департаменту з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, Ю. Орлов

5 УЗГОДЖЕНО: Заступник міністра палива та енергетики України О. Шеберстов

Заступник міністра палива та енергетики України Ю. Іоффе

Перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України Г. Семчук

Департамент з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, С. Меженний

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Мінпаливенерго України, К. Фролов

Департамент юридичного забезпечення Мінпаливенерго України, Р. Ахметов

Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» О. Процепко

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінпаливенерго України від 19 листопада 2007 р. № 555

7 НА ЗАМІНУ РД 34.20.131—74 «Инструкция по защите тепловых сетей от электрохимической коррозии», затвердженого Мінпаливенерго СРСР та Мїнжитлокомгосп РСФСР 22.07.1974 р.

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2013 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Скорочення

5 Загальні положення

6 Організація робіт із захисту теплових мереж від.зовнішньої корозії

7 Чинники та критерії небезпеки корозії

8 Визначення небезпеки електрохімічної корозії теплових мереж

9 Протикорозійні покриття для захисту труб теплових мереж від зовнішньої корозії

10 Вимоги до електрохімічного захисту та методи контролю

11 Проектування електрохімічного захисту теплових мереж від корозії

12 Виконання будівельно-монтажних робіт з електрохімічного захисту трубопроводів теплових мереж

13 Обсяги пуско-налагоджувальних робіт з електрохімічного захисту

14 Приймання в експлуатацію засобів електрохімічного захисту

15 Експлуатація установок електрохімічного захисту

16 Вимоги щодо безпеки під час виконання робіт із засобами захисту від корозії теплових мереж

Додаток А Визначення питомого електричного опору грунту в польових і лабораторних умовах

Додаток Б Визначення наявності блукаючих постійних струмів у землі для трубопроводів, які споруджують

Додаток В Вимірювання поляризаційних потенціалів підземних трубопроводів і різниці потенціалів «трубопровід — земля» і «рейка — земля»

Додаток Г Визначення зміщення різниці потенціалів між підземною спорудою та електродом порівняння

Додаток Д Визначення небезпечної дії змінного струму

Додаток Е Прилади, рекомендовані для визначення небезпеки корозії, контролю стану захисних покриттів, ефективності електрохімічного захисту.

Додаток Ж Перелік рекомендованих перетворювачів станцій катодного захисту

Додаток И Випробування захисного покриття на діелектричну суцільність

Додаток К Контроль адгезії захисних покриттів

Додаток Л Вимірювання потенціалу трубопроводу канального прокладання під час електрохімічного захисту трубопроводів з розташуванням анодного заземлювача в каналі.

Додаток М Схеми розміщення та кількість магнієвих протекторів стрижневого типу в перерізі трубопроводу

Додаток Н Форми актів приймання будівельно-монтажних і пуско-налагоджувальних робіт, установок електрохімічного захисту в експлуатацію

Додаток П Бібліографія

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства палива
та енергетики України
від 19 листопада 2007 р. № 555

СОУ-Н ЕЕ 20.131:2007

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАХИСТ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ВІД ЗОВНІШНЬОЇ КОРОЗІЇ

Чинний від 2008-02-19

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця Типова інструкція встановлює методи захисту сталевих трубопроводів теплових мереж і елементів трубопроводів від зовнішньої корозії, порядок застосування засобів захисту і вимоги до захисних покриттів та пристроїв електрохімічного захисту, порядок приймання в експлуатацію і ремонту трубопроводів із захисними покриттями і пристроїв електрохімічного захисту та правила їх експлуатації залежно від способу прокладання теплових мереж, типу теплоізоляційних конструкцій та умов експлуатації.

1.2 Цю Типову інструкцію призначено для застосування на державних підприємствах, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України, та в господарських товариствах, щодо яких Мінпаливенерго України здійснює управління корпоративними правами держави.

1.3 На підставі цієї Типової інструкції розробляють місцеві інструкції на підприємствах з урахуванням технічних особливостей і конкретних умов експлуатації без зниження вимог, установлених цією Типовою інструкцією.

1.4 Вимоги щодо безпеки під час виконання робіт із засобами захисту від корозії теплових мереж викладено в розділі 16.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Типовій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 1243 «Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів»

ДСТУ 2651—94 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 3291—95 ЄСЗКС. Методи оцінки біокорозійної активності грунтів і виявлення наявності мікробної корозії на поверхні підземних металевих споруд

ДСТУ Б В.2.5-30:2006 Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання

ГОСТ 9.032—74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги та позначення)

ГОСТ 9.104—79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, условия эксплуатации (Покриття лакофарбові. Групи, умови експлуатації)

ГОСТ 9.304 ЕСЗКС. Покрытия газотермические. Общие требования и методы контроля (Покриття газотермічні. Загальні вимоги та методи контролю)

ГОСТ 9.402—80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (Покриття лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 12.0.004—90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения (Організація навчання безпеці праці. Загальні положення)

ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарные гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарні гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.004—75 ССБТ. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности (Машини та механізми спеціальні для трубопровідного будівництва. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0—75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.062—81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (Обладнання виробниче. Огородження захисні)

ГОСТ 12.3.005—75 (СТ СЭВ 1086-88) ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности (Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.008—75 ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности (Виробництво покриттів металевих та неметалевих неорганічних. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.016—87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности (Будівництво. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011—89 ССБТ. (СТ СЭВ 1086-88) Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 12.4.026—76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические требования (Прокат сортовий калібрований зі спеціальною обробкою поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4765—73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе (Матеріли лакофарбові. Метод визначення міцності під час удару)

ГОСТ 5789—79 Толуол. Технические условия (Толуол. Технічні умови)

ГОСТ 6617—76 Битумы нефтяные строительные. Технические условия (Бітуми нафтові будівельні. Технічні умови)

ГОСТ 7827—74 Растворители марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакокрасочных материалов. Технические условия (Розчинники марок Р-4, Р-4А, Р-5, Р-5А, Р-12 для лакофарбових матеріалів. Технічні умови)

ГОСТ 8273—75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 9812—74 Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия (Бітуми нафтові ізоляційні. Технічні умови)

ГОСТ 9880—76 Толуол каменноугольный и сланцевый. Технические условия (Толуол кам'яновугільний і сланцевий. Технічні умови)

ГОСТ 10296—76 Изол. Технические условия (Ізол. Технічні умови)

ГОСТ 14254—96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (Ступені захисту, які забезпечуються оболонками (Код IP))

ГОСТ 14710—78 Толуол нефтяной. Технические условия (Толуол нафтовий, Технічні умови)

ГОСТ 15140—78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии (Матеріали лакофарбові. Методи визначення адгезії)

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие электротехнические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші електротехнічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 16508—70 Лаки кремнийорганические электроизоляционные. Технические условия (Лаки кремнійорганічні електроізоляційні. Технічні умови)

ГОСТ 16842—82 Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний источников индустриальных радиопомех (Радіоперешкоди індустріальні. Методи випробувань джерел індустріальних радіоперешкод)

ГОСТ 18187—72 Разбавители для электрокраски марки РЭ. Технические условия (Розріджувачі для електрофарби марки РЕ. Технічні умови)

ГОСТ 23511—79 Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений (Радіоперешкоди індустріальні від електротехнічного обладнання, яке експлуатується в житлових будинках або підключається до їх електричних мереж. Норми та методи вимірювань)

ГОСТ 26251—84 Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия (Протектори для захисту від корозії. Технічні умови)

СНиП 2.04.14—88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов тепловых сетей (Теплова ізоляція обладнання і трубопроводів теплових мереж)

СНиП ІІІ-4—80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві)

ДНАОП 0.00-1.11—98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

ДНАОП 0.00-1.20—98 Правила безопасности систем газоснабжения Украины (Правила безпеки систем газопостачання України)

ДНАОП 0.00-1.21—98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДНАОП 1.1.10-1.07—01 Правила техніки безпеки при експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж

НАПБ А.01.001—2004 Правила пожежної безпеки в Україні. Державний реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). — 6-е изд., перераб. и доп. — М.:Энергоатомиздат, 1986 (Правила улаштування електроустановок)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online