ДСТУ ISO 14269-5:2013 Сiльськогосподарськi та лiсогосподарськi трактори й самохiднi машини. Навколишнє середовище в кабiнi оператора. Частина 5. Метод випробовування системи створення надлишкового тиску (ISO...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори
й самохідні машини
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
В КАБІНІ ОПЕРАТОРА
Частина 5. Метод випробовування системи
створення надлишкового тиску
(ISO 14269-5:1997, IDT)

ДСТУ ISO 14269-5:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. Л. Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), Технічний комітет стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Т. Бабинець, канд. екон. наук (науковий керівник); В. Громадська; В. Погорілий; О. Пономаренко; М. Шкляр

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1423 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14269-5:1997 Tractors and self-propelled machines for agriculture and forestry — Operator enclosure environment — Part 5: Pressurization system test method (Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори й самохідні машини. Навколишнє середовище в кабіні оператора. Частина 5. Метод випробовування системи створення надлишкового тиску)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Засоби вимірювання

5 Умови випробовування

6 Методика випробовування

7 Протокол випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт — тотожний переклад ISO 14269-5:1997 Tractors and self-propelled machines for agriculture and forestry — Operator enclosure environment — Part 5: Pressurization system test method (Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори й самохідні машини. Навколишнє середовище в кабіні оператора. Частина 5. Метод випробовування системи створення надлишкового тиску).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 69 «Трактори і сільськогосподарські машини».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Стандарт доповнює систему стандартів, які стосуються випробування сільськогосподарської техніки.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 14269» замінено на «цей стандарт»:

— вилучено «Передмову» до ISO 14269-5:1997;

— долучено структурний елемент «Зміст»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

Міжнародний стандарт ISO 14269-1:1997 впроваджено в Україні як ідентичний національний стандарт ДСТУ ISO 14269-1:2008 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори й самохідні машини. Навколишнє середовище оператора в кабіні. Частина 1. Словник термінів (ISO 14269-1:1997, IDТ).

ISO 14269 під загальною назвою «Трактори та самохідні машини для сільського і лісового господарства. Навколишнє середовище в кабіні оператора» складається з таких частин:

Частина 1. Словник термінів;

Частина 2. Методи випробування та робочі характеристики систем обігрівання, вентилювання та кондиціювання повітря;

Частина 3. Визначення впливу сонячного нагрівання;

Частина 4. Метод випробування фільтрувального елемента;

Частина 5. Метод випробування системи створення надлишкового тиску.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ ТРАКТОРИ
Й САМОХІДНІ МАШИНИ
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ В КАБІНІ ОПЕРАТОРА
Частина 5. Метод випробовування системи створення
надлишкового тиску

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТРАКТОРЫ
И САМОХОДНЫЕ МАШИНЫ
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА В КАБИНЕ ОПЕРАТОРА
Часть 5. Метод испытания системы создания
избыточного давления

TRACTORS AND SELF-PROPELLED MACHINES
FOR AGRICULTURE AND FORESTRY
OPERATOR ENCLOSURE ENVIRONMENT
Part 5. Pressurization system test method

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод випробовування системи створення надлишкового тиску в кабіні оператора. Наведений метод передбачає уніфіковані вимірювання надлишкового тиску, створюваного вентиляційною системою, якою обладнано кабіну. Стандарт застосовний до тракторів і самохідних машин для сільського та лісового господарства.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останні видання стандартів, наведених нижче. Члени ISO та ІЕС упорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

У цьому стандарті є посилання на такий нормативний документ.

ISO 14269-1:1997 Tractors and self-propelled machines for agriculture and forestry — Operator enclosure environment — Part 1 : Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14269-1:1997 Сільськогосподарські та лісогосподарські трактори й самохідні машини.

Навколишнє середовище в кабіні оператора. Частина 1. Словник термінів

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи