ДСТУ 3931-99 Техніка пожежна. Рукава пожежні всмоктувальні та напірно-всмоктувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань. З поправкою (ІПС № 2-2004)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНІКА ПОЖЕЖНА
РУКАВА ПОЖЕЖНІ ВСМОКТУВАЛЬНІ ТА НАПІРНО-ВСМОКТУВАВАЛЬНІ
Загальні технічні умови та методи випробувань

ДСТУ 3931 -99

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2000

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 21 грудня 1999 р. № 408

3 Стандарт відповідає міжнародним стандартам ISО 8033:1991 «Гумові та пластикові рукава. Визначення адгезії між компонентами» в частині вимог щодо зразків для випробування адгезії між складовими частинами рукава та ISО 7233:1991 «Гумові та пластикові рукава. Визначення опору всмоктування» в частині вимог щодо проведення випробувань рукавів з внутрішнім діаметром понад 80 мм на стійкість до дії вакууму

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5398-76)

5 РОЗРОБНИКИ: П.І. Терлецький (керівник розробки); В.І. Філон

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Класифікація, основні параметри і розміри

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Характеристики

5.1.1 Вимоги призначення

5.1.2 Конструктивні вимоги

5.2 Вимоги до матеріалів

5.3 Комплектність

5.4 Маркування

5.5 Пакування

6 Вимоги безпеки

7 Методи контролю

Додаток А Калібр для перевірки діаметра отвору рукава

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНІКА ПОЖЕЖНА
РУКАВА ПОЖЕЖНІ ВСМОКТУВАЛЬНІ ТА НАПІРНО-ВСМОКТУВАЛЬНІ
Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ
РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ВСАСЫВАЮЩИЕ И НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ
Общие технические требования и методы испытаний

FIRE ENGINEERING
SUCTION AND DELIVERY-SUCTION FIRE HOSES
General technical requirements and test methods

Чинний від 2000-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на пожежні рукава (далі — рукава), що їх вико­ристовують для відбору води з водоймищ та водопровідних мереж насосами пожежних автомобілів (мотопомп) та іншими насосами.

Види кліматичного виконання рукавів У для категорії розміщення 1—5 за ГОСТ 15150. Рукава розраховані для використання за температури навколиш­нього середовища від мінус 35 до 35 °С.

Стандарт установлює запальні технічні вимоги на конструкцію, експлуатаційні характеристики, методи випробувань рукавів, які є обов’язковими під час їхньої розробки, постановки на виробництво та сертифікації.

Обов'язкові вимоги до якості продукції викладені у 5.1.1, 5.1.2 (за винятком 5.1.2.1.3), 5.2, 5.4 та розділі 6 цього стандарту, а методи випробувань за назва­ними показниками — у 7.6 — 7.15.

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2273-93 ССБП. Пожежна техніка. Терміни та визначення

ГОСТ 8.207-76 Прямые измерения с многократными наблюдениями. Мето­ды обработки результатов наблюдений. Основные положения

ГОСТ 166-89 Штангенциркули, Технические условия

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ГОСТ 6768-75 Резина и прорезиненная ткань. Метод определения прочно­сти связи между слоями при расслоении

ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 13344-79 Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполне­ния для различных климатических районов, категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

3.1 Терміни та визначення щодо пожежної техніки та обладнання — згідно з ДСТУ 2273.

3.2 Терміни щодо видів випробувань — згідно з ГОСТ 16504.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online