ДСТУ 7224:2011 Метрологія. Манометри, мановакуумметри, вакуумметри, напороміри, тягонапороміри, тягоміри з пневматичними вихідними сигналами. Методика повірки (калібрування)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
МАНОМЕТРИ, МАНОВАКУУММЕТРИ, ВАКУУММЕТРИ, НАПОРОМІРИ,
ТЯГОНАПОРОМІРИ, ТЯГОМІРИ З ПНЕВМАТИЧНИМИ ВИХІДНИМИ СИГНАЛАМИ
Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7224:2011

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») спільно з Технічним комітетом «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань» (ТК 63) Держспоживстандарту України

РОЗРОБНИКИ: М. Винокуров, канд. фіз.-мат. наук (науковий керівник); Л. Ґорушкіна

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 лютого 2011 р. № 37

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням чинності в Україні ГОСТ 8.053-73)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Засоби та допоміжні пристрої повірки

5 Умови повірки та підготовка до неї

6 Методика проведення повірки

7 Опрацьовування результатів

Додаток А Визначання поправкового коефіцієнта

Додаток Б Форма протоколу повірки

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
МАНОМЕТРИ, МАНОВАКУУММЕТРИ, ВАКУУММЕТРИ, НАПОРОМІРИ,
ТЯГОНАПОРОМІРИ, ТЯГОМІРИ З ПНЕВМАТИЧНИМИ ВИХІДНИМИ СИГНАЛАМИ
Методика повірки (калібрування)

МЕТРОЛОГИЯ
МАНОМЕТРЫ, МАНОВАКУУММЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ, НАПОРОМЕРЫ,
ТЯГОНАПОРОМЕРЫ, ТЯГОМЕРЫ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ВЫХОДНЫМИ СИГНАЛАМИ
Методика поверки (калибровки)

METROLOGY
PRESSURE GAUGES, PRESSURE-VACUUM GAUGES, VACUUM GAUGES,
DRAFT GAUGES, DRAFT-HEAD GAUGES, HEAD GAUGES, WITH PNEUMATIC OUTPUT SIGNALS
Procedure of verification (calibration)

Чинний від 2011-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на манометри, мановакуумметри, вакуумметри, напороміри, тягонапороміри, тягоміри, давачі тиску та манометри абсолютного тиску з уніфікованим пневматичним вихідним сигналом (далі — прилади) з верхніми границями вимірювань від мінус 100 кПа до 250 МПа та границями допустимої основної зведеної похибки від ± 0,2 % і більше, призначеними для вимірювань надлишкового та абсолютного тиску, тиску розрідженого газу, різниці тисків газу, рідин чи пари й встановлює методику первинної та періодичної повірки (калібрування) приладів (далі — повірка).

Методи та засоби, що вказані в цьому стандарті, можуть бути застосовані під час проведення метрологічного атестування приладів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3711-98 Засоби вимірювань тиску. Терміни та визначення

ДСТУ 4007-2001 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань надлишко­вого тиску в діапазоні від мінус 100 кПа до 250 МПа

ДСТУ 4028-2001 Манометри та калібратори надлишкового тиску поршневі. Загальні техніч­ні вимоги

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тяго- напоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напоро- міри, тягоміри і тягонапороміри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 22520-85 Датчики давления, разрежения и разности давления с электрическими аналого­выми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия (Датчики тиску, розрідження і різниці тиску з електричними аналоговими вихідними сигналам ДСП. Загальні технічні умови).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення понять, установлені в ДСТУ 2681 та ДСТУ 3711.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online