ДСТУ-Н 7531:2014 Метрологія. Впровадження концепції невизначеності вимірювання під час випробування з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC 17025

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАСТАНОВА

Метрологія
ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ
ПІД ЧАС ВИПРОБУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ

ДСТУ ISО/ІЕС 17025
ДСТУ-Н 7531:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український державний центр стандартизації та сертифікації «Украгростандарт- сертифікація» Мінагрополітики України та Державне підприємство Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів Держспоживстандарту України (ДП «Укрметртестстандарт»)

РОЗРОБНИКИ: М. Жалдак, А. Ніколенко, С. Проненко (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 23 жовтня 2014 р. № 1257 з 2015-02-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Чинники, які впливають на невизначеність вимірювання

6 Політика щодо впровадження концепції невизначеностей

Додаток А Бібліографія

ВСТУП

Згідно із Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (№ 1765-IV від 15.06.2004) результати вимірювання може бути використано за умови, якщо відомо відповідні характеристики похибок або невизначеності вимірювання.

Відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025 випробувальні лабораторії повинні мати й застосовувати процедури оцінювання невизначеності вимірювання. У деяких випадках специфіка методу випро­бування може перешкоджати обчисленню невизначеності вимірювання, у подібних випадках потрібно ідентифікувати всі складові частини невизначеності та провести відповідне оцінювання, а також вжити заходів, щоб форма звіту про результати не створювала хибного уявлення про невизначеність.

Ця настанова установлює детальне впровадження концепції невизначеності вимірювання під час випробування, і поширюється на визначення невизначеності вимірювання під час проведення випробування та подання їхніх результатів та описує, як може бути впроваджено концепцію невизначеності вимірювання.

Стандарт розроблено з урахуванням вимог ILAC G17:2002 Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO/IEC 17025 (Впровадження концепції невизначеності вимірювання під час випробування відповідно до стандарту ISO/IEC 17025).

НАСТАНОВА

МЕТРОЛОГІЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ
ПІД ЧАС ВИПРОБУВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ

ДСТУ ISO/IEC 17025

МЕТРОЛОГИЯ
ВНЕДРЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ

METROLOGY
INTRODUCING THE CONCEPT OF UNCERTAINTY OF MEASUREMENT
IN TESTING WITH THE APPLICATION OF THE

Чинний від 2015-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 У цій настанові описано, як може бути впроваджено концепцію невизначеності вимірювання під час проведення випробування та подання їхніх результатів.

1.2 Цю настанову може бути застосовано вимірювальними та випробувальними лабораторіями, підприємствами, організаціями й установами (далі — лабораторії), які проводять випробування чи застосовують результати випробування, зокрема для порівняння результатів випробування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій настанові є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування «Руководства по выражению неопределен­ности измерений» (РМГ 43:2001, IDТ)

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ ІSO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISО/ІЕС 17025:2005, IDТ).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та визначення позначених ними понять, установлені в ДСТУ 2681.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 Guidelines for the evaluation of measurement uncertainty. (GUM), 1993 (pererob. 1995) ISBN 92-67-10188-9 (Настанови з оцінювання невизначеності вимірювань). (GUM), 1993 (перероб. 1995) ISBN 92-67-10188-9

2 International vocabulary of basic and general terms in metrology (Міжнародний словник основних і загальних термінів у метрології). (VIM) 2-е видання. 1993, ISBN 92-67-10175-1.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online