ДСТУ EN 60034-9:2016 Машини електричні обертові. Частина 9. Норми на допустимі рівні шуму (EN 60034-9:2005; EN 60034-9:2005/A1:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ЕЛЕКТРИЧНІ ОБЕРТОВІ
Частина 9. Норми на допустимі рівні шуму

ДСТУ EN 60034-9:2016
(EN 60034-9:2005; EN 60034-9:2005/А1:2007, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Впроваджуюче підприємство «ІТЕС», Технічний комітет стандартизації «Продукція важкого електромашинобудування» (ТК 27)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 30 листопада 2016 року № 401 з 2017-11-01

3 Національний стандарт відповідає EN 60034-9:2005; 60034-9:2005/А1:2007 Rotating electrical machines — Part 9: Noise limits (Машини електричні обертові. Частина 9. Норми на допустимі рівні шуму) і внесений із дозволу CEN, rue de Stassart, 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60034-9:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

4 Методи вимірювання

5 Умови проведення випробування

5.1 Установлення машини

5.2 Робочі умови проведення випробування

6 Граничні значення рівнів звукової потужності

7 Визначення збільшення шуму, спричиненого живленням від перетворювача

8 Визначення рівня звукового тиску

9 Норми та перевірення значень звукової потужності

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60034-9:2016 (EN 60034-9:2005; EN 60034-9:2005/А1:2007) «Машини електричні обертові. Частина 9. Норми на допустимі рівні шуму», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60034-9:2005; EN 60034-9:2005/А1:2007 «Rotating electrical machines — Part 9: Noise limits» (версія en).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 27 «Продукція важкого електромашинобудування».

Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ EN 60034-9:2014 «Машини електричні обертові. Частина 9. Норми на допустимі рівні шуму», прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «Цей міжнародний стандарт» та «Ця частина стандарту» замінено на «Цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 60034-9:2005; EN 60034-9:2о05/А1:2007 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— у розділі 2 та «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАШИНИ ЕЛЕКТРИЧНІ ОБЕРТОВІ
Частина 9. Норми на допустимі рівні шуму

ROTATING ELECTRICAL MACHINES
Part 9. Noise limits

Чинний від 2017-11-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті:

— установлено методи випробування з визначення рівня звукової потужності обертових електричних машин;

— установлено максимальні рівні звукової потужності, скориговані за характеристикою А, для заводських приймальних випробувань, підключених до мережі живлення обертових електричних машин, на які поширюється IEC 60034-1, у яких реалізовано методи охолодження згідно з IEC 60034-6 та ступені захисту згідно з IEC 60034-5, та які мають такі параметри:

— стандартну конструкцію, змінний або постійний струм, відсутність додаткових електричних, механічних або акустичних доробок, направлених на зменшення рівня звукової потужності;

— номінальну потужність від 1 кВт (або кВА) до 5500 кВт (або кВА) включно;

— номінальну частоту обертання, яка не перевищує 3750 хв-1;

— надає настанову з визначення рівня шуму асинхронних двигунів змінного струму з короткозамкненим ротором, які живляться через перетворювачі.

Змінного струму з короткозамкненим ротором, які живляться через перетворювачі.

Стандарт не поширюється на двигуни змінного струму, які живляться через перетворювачі. Для таких умов див. настанову згідно з IEC 60034-17.

Метою цього стандарту є встановлення максимальних рівнів звукової потужності шуму, який передається в повітрі та створюється обертовими електричними машинами стандартної конструкції, скоригованих за характеристикою A, LWA в dB, залежно від потужності, частоти обертання та режиму навантаження, а також встановлення методу вимірювання та умов виконання випробування з визначення рівня звукової потужності машин для забезпечення уніфікованого оцінювання шуму машин відносно максимальних установлених рівнів звукової потужності. Стандарт не надає коригувань для врахування тональних характеристик шуму.

У деяких випадках, таких як дослідження засобів шумозахисту, можуть знадобитися рівні звукового тиску на відстані від машини. Методика їхнього визначення відповідно до розділу 5 стосується стандартного випробного середовища.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки зазначені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням (разом зі змінами) наведених нижче документів.

IEC 60034-1 Rotating electrical machines — Part 1: Rating and performance

IEC 60034-5 Rotating electrical machines — Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) — Classification

IEC 60034-6 Rotating electrical machines — Part 6: Methods of cooling (1C Code)

IEC 60034-17 Rotating electrical machines — Part 17: Cage induction motors when fed from convertors — Application guide

ISO 3741 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for reverberation rooms

ISO 3743-1 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 7: Comparison method for hard- walled test rooms

ISO 3743-2 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small, movable sources in reverberant fields — Part 2: Method for special reverberation test rooms

ISO 3744 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Engineering method in an essentially free fl eld over a reflecting plane

ISO 3745 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources — Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms

ISO 3746 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane

ISO 3747 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Comparison method in situ

ISO 4871 Acoustics — Declaration and verification of noise emission values of machinery and equipment

ISO 9614-1 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 1: Measurement at discrete points

ISO 9614-2 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity — Part 2: Measurement by scanning.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60034-1 Машини електричні обертові. Частина 1. Номінальні та робочі характеристики

IEC 60034-5 Машини електричні обертові. Частина 5. Ступені захисту, забезпечувані цілісною конструкцією обертових електричних машин OP-код). Класифікація

IEC 60034-6 Машини електричні обертові. Частина 6. Методи охолодження (IC-код)

IEC 60034-17 Машини електричні обертові. Частина 17. Асинхронні двигуни з короткозам- кненим ротором і живленням через перетворювачі. Настанова щодо застосування

ISO 3741 Акустика. Визначання рівнів звукової потужності джерел шуму за тиском звуку. Точні методи для ревербераційних камер

ISO 3743-1 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 1. Порівняльний метод для випробувальних камер із твердим покривом стінок

ISO 3743-2 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи для невеликих переносних джерел у ревербераційних полях. Частина 2. Методи для спеціальних ревербераційних випробувальних камер

ISO 3744 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною

ISO 3745 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму. Прецизійні методи для заглушених та напівзаглушених камер

ISO 3746 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Орієнтувальний метод із використанням обгинальної вимірювальної поверхні над звуковідбивальною площиною

ISO 3747 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Порівняльний метод на місці

ISO 4871 Акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням

ISO 9614-1 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 1. Вимірювання в дискретних точках

ISO 9614-2 Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за інтенсивністю звуку. Частина 2. Вимірювання скануванням.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи