ДСТУ EN 14594:2008 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та безперервним подаванням повітря. Вимоги, випробування, маркування (EN 14594:2005, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту органів дихання

АПАРАТИ ДИХАЛЬНІ З ЛІНІЄЮ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ
ТА БЕЗПЕРЕРВНИМ ПОДАВАННЯМ ПОВІТРЯ
Вимоги, випробування, маркування

 (EN 14594:2005, IDТ)

ДСТУ EN 14594:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011


ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Воробйов, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Захаров; В. Каньшин; М. Лисюк, канд. техн. наук; О. Михайленко; В. Руринкевич

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 290 з 2010-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 14594 ідентичний з EN 14594:2005 Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing apparatus-Requirements, testing, marking (Засоби захисту дихання. Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та безперервним подаванням повітря. Вимоги, випробовування, маркування) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 На заміну ДСТУ EN 139-2002, ДСТУ EN 270-2003, ДСТУ EN 271-2003, ДСТУ EN 1835-2004, ДСТУ EN 12419-2004

 

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 14594:2005

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та піктограми

4 Опис

5 Класифікація

6 Вимоги

6.1 Загальні вимоги

6.2 Ергономіка

6.3 Матеріали

6.4 Чищення та дезінфекція

6.5 Експлуатаційні характеристики

6.6 З’єднання

6.7 Підвісна система або пояс

6.8 Експлуатаційні вимоги після готування

6.9 Здатність до займання

6.10 Пересувні системи подавання повітря високого тиску

6.11 Попереджувальні пристрої пересувних систем подавання повітря високого тиску

6.12 Подавальна трубка стисненого повітря

6.13 Дихальний шланг

6.14 Швидкості потоку подавання повітря

6.15 Регульовані вузли

6.16 Лицеві частини

6.17 Коефіцієнт підсмоктування

6.18 Опір диханню

6.19 Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

6.20 Герметичність

6.21 Контрольні та попереджувальні засоби

6.22 Опір дії абразивних матеріалів

7 Випробовування

7.1 Загальні положення

7.2 Візуальне оглядання

7.3 Практичні випробування експлуатаційних параметрів

7.4 Міцність з’єднань дихального шланга

7.5 Опір сплющуванню дихального шланга

7.6 Міцність подавальної трубки стисненого повітря, підвісної системи та з'єднань

7.7 Готування

7.8 Здатність до займання

7.9 Скидний клапан для зниження тиску

7.10 Опір перегинанню трубки подавання стисненого повітря

7.11 Опір сплющуванню трубок подавання стисненого повітря

7.12 Стійкість трубки подавання стисненого повітря до дії тепла

7.13 Визначання вмісту діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

7.14 Коефіцієнт підсмоктування

7.15 Попереджувальні засоби

7.16 Механічна міцність лінзи або оглядового скла (капюшон/шолом/блуза)

7.17 Опір диханню

7.18 Шум всередині капюшона/шолома/блузи

7.19 Міцність кріплення видихувального клапана

7.20 Швидкості потоку подавання повітря

7.21 Захисний одяг

7.22 Ефективна маса, яка здійснює навантаження на лицеву частину

8 Маркування

9 Інформація, яку надає виробник

Додаток А Маркування

Додаток ZA Взаємозв’язок між цим стандартом та основними вимогами EU Директиви 89/686/ЕЕС (РРЕ)

Бібліографія

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14594:2005 Respiratory protective devices - Continuous flow compressed air line breathing apparatus - Requirements, testing, marking (Засоби захисту дихання. Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та безперервним подаванням повітря. Вимоги, випробування, маркування).

Європейський стандарт був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 79 «Respiratory protective devices», секретаріат якого очолює DIN.

Європейський стандарт підготовлено CEN/CENELEC за дорученням, наданим Європейською Комі­сією та Європейською вільною асоціацією профспілок, і підтримує основні вимоги ЄС Директиви 89/686/ЕЕС. Взаємозв’язок з ЄС Директивою наведено у Додатку ZA, який є невід’ємною частиною цього стандарту.

Разом зі стандартами EN 14593-1 та EN 14593-2, EN 14594 європейський стандарт замінює EN 139:1994, EN 270:1994, EN 271:1995, EN 1835:1999, EN 12419:1998.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, -ТК135 «Безпека промислової продукції та за­соби індивідуального захисту працюючих».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- вилучено попередній довідковий матеріал («Передмову») відповідно до вимог 4.2 ДСТУ1.7;

- інформацію, що стосується цього стандарту, додано до «Національного вступу»;

- слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- назву стандарту доповнено словом «індивідуального», що відповідає змісту стандарту та є спільним для групи стандартів відповідної сфери, до якої належить цей стандарт;

- у тексті цього стандарту словосполучення «respiratory protective devices», використане в EN 14594:2005, вжито як «засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД)», як це прийнято в нормативно-технічній документації в Україні;

- до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

- у національному вступі наведено інформацію щодо прийняття європейських стандартів як національних стандартів України, копії Інших стандартів, які не прийнято як національні, можна замовити в Головному фонді нормативних документів;

- до інформаційного додатку ZA долучено «Національну примітку», виділену в тексті рамкою;

- структурні елементи стандарту «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандар­тизації України;

- познаки одиниць фізичних величин, що відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ 3651-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин», в тексті цього стандарту було змінено:

Познака в EN 14594:2005

kg

g

mbar

I/stroke

cycles/min

m/s

min

km/h

l/min

Познака в цьому стандарті

кг

г

мбар

л/хід

циклів/хв

м/с

хв

км/год

л/хв

 

Познака в EN 14594:2005

s

m

cm

mm

ft

Hz

dB

N

h

°С

bar

Познака в цьому стандарті

с

м

см

мм

Ом

Гц

ДБ

H

год

°С

бар

У цьому стандарті є посилання на EN 132; EN 134; EN 136; EN 140; EN 148-1; EN 148-2; EN 148-3; EN 397; EN 12021 ; EN 13274-1 ; EN 13274-2; EN 13274-3; EN 1327Ф4; EN 13274-6, які впроваджено в Україні як ДСТУ EN 132:2004; ДСТУ EN 134:2005; ДСТУ EN 136:2003; ДСТУ EN 140:2004; ДСТУ EN 148-1:2004; ДСТУ EN 148-2:2004; ДСТУ EN 148-3:2004; ДСТУ EN 397-2001; ДСТУ EN 12021:2004; ДСТУ EN 13274-1:2005; ДСТУ EN 13274-2:2005; ДСТУ EN 13274-3:2005; ДСТУ EN 13274-4:2005; ДСТУ EN 13274-6:2005.

Засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) тільки тоді може бути схвалений згідно з цим стандартом, якщо його окремі складові частини задовольняють вимоги технічних умов, що є цілим стан­дартом або його частиною, а повністю укомплектований ЗІЗОД успішно пройшов експлуатаційні вип­робування, як це визначено у відповідному стандарті. Якщо з якоїсь причини проведення випробувань укомплектованого ЗІЗОД неможливе, допускається моделювання ЗІЗОД за умови забезпечення подібності дихальних характеристик та розподілу маси.


ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
АПАРАТИ ДИХАЛЬНІ З ЛІНІЄЮ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ ТА БЕЗПЕРЕРВНИМ ПОДАВАННЯМ ПОВІТРЯ
Вимоги, випробування, маркування

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ С ЛИНИЕЙ СЖАТОГО ВОЗДУХА И НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА
Требования, испытания, маркировка

RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES OF INDIVIDUAL
CONTINUOUS FLOW COMPRESSED AIR LINE BREATHING APPARATUS
Requirements, testing, marking

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає мінімальні вимоги до дихальних апаратів з лінією стисненого повітря та безперервним подаванням повітря для використання з маскою, півмаскою, капюшоном, шоломом, блузою і під час аброзивоструминних робіт як засіб індивідуального захисту органів дихання. Цей стандарт не поширюється на евакуаційні та підводні апарати.

Лабораторні та експлуатаційні випробування долучено до стандарту для оцінювання відповідності вимогам цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні посилання обов’язкові для використання з цим документом. Для посилань на публікації із зазначенням року видання застосовують тільки перелічені видання. Для посилань на публікації без зазначення року видання застосовують останнє видання цієї публікації (разом з будь-якими змінами та поправками).

EN 132:1998 Respiratory protective devices - Definitions of terms and pictograms

EN 134:1998 Respiratory protective devices - Nomenclature of components

EN 136 Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing, marking

EN 140 Respiratory protective devices - Half masks and quarter masks - Requirements, testing, marking

EN 148-1 Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 1: Standard thread connection

EN 148-2 Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 2: Central thread connection

EN 148-3 Respiratory protective devices - Threads for facepieces - Part 3: Thread connection M 45x3

EN 166:2001 Personal eye protection - Specifications

EN 169 Personal eye protection - Filters for welding and related techniques - Transmittance requirements and recommended use

EN 170 Personal eye protection - Ultraviolet filters-Transmittance requirements and recommended use

EN 171 Personal eye protection - Infrared filters - Transmittance requirements and recommended use EN 379 Personal eye protection - Automatic welding filters EN 397:1995 Industrial safety helmets

EN 12021 Respiratory protective devices - Compressed air for breathing apparatus

EN 12941:1998 Respiratory protective devices - Powered filtering devices incorporating a helmet or a hood - Requirements, testing, marking

EN 13274-1:2001 Respiratory protective devices - Methods of tests - Part 1 : Determination of inward leakage and total inward leakage

EN 13274-2:2001 Respiratory protective devices - Methods of tests - Part 2: Practical performance tests

EN 12374-3 Respiratory protective devices - Methods of tests - Part 3: Determination of breathing resistance

EN 13274-4 Respiratory protective devices - Methods of tests - Part 4: Flame test

EN 13274-6 Respiratory protective devices - Methods of tests - Part 6: Determination of carbon dioxide content of the inhalation air

EN ISO 4674 (all parts) Rubber- or plastic-coated fabrics - Determination of tear resistance

EN ISO 7854:1997 Rubber- or plastic-coated fabrics - Determination of resistance to damage by flexing (ISO 7854:1995)

EN ISO 8031 Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of electrical resistance (ISO 8031:1993)

EN ISO 13934-2 Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: determination of maximum force using grab methods (ISO 13934-2:1999)

EN ISO 14877:2002 Protective clothing for abrasive blasting operations using granular abrasives (ISO 14877:2002).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 132:1998 Засоби захисту органів дихання. Визначення термінів та піктограм

EN 134:1998 Засоби захисту органів дихання. Перелік складових частин

EN 136 Засоби захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробування, маркування

EN 140 Засоби захисту органів дихання. Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробування, марку­вання

EN 148-1 Засоби захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Стандартне нарізеве з’єднання

EN 148-2 Засоби захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Центральне нарізеве з’єднання

EN 148-3 Засоби захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Нарізеве з’єднання М 45x3

EN 166:2001 Засоби захисту очей. Технічні умови

EN 169 Засоби захисту очей. Фільтри для зварювальних та подібних робіт. Вимоги до світлопередавання та рекомендоване використання

EN 170 Засоби захисту очей. Ультрафіолетові фільтри. Вимоги до світлопередавання та рекомендоване використання

EN 171 Засоби захисту очей. Інфрачервоні фільтри. Вимоги до світлопередавання та рекомендоване використання

EN 379 Засоби захисту очей. Автоматичні фільтри для зварювання

EN 397:1995 Каски промислові захисні

EN 12021 Засоби захисту органів дихання. Стиснене повітря для дихальних апаратів

EN 12941:1998 Засоби захисту органів дихання. Моторові фільтрувальні пристрої з шоломом або капюшоном. Вимоги, випробування, маркування

EN 13274-1:2001 Засоби захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 1. Визначення коефіцієнта підсмоктування та загального коефіцієнта проникності

EN 13274-2:2001 Засоби захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 2. Випробування експлуатаційних властивостей

EN 13274-3 Засоби захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 3. Визначення опору диханню

EN 13274-4:2001 Засоби захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 4. Випробування полум’ям

EN 13274-6 Засоби захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 6. Визначення вмісту діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

EN ISO 4674 (усі частини) Тканини, вкриті гумою або пластиком. Визначення опору розриванню

EN ISO 7854:1997 Тканини, вкриті гумою або пластиком. Визначення опору пошкодженню через згинання (ISO 7854:1995)

EN ISO 8031:1993 Гумові і пластикові шланги і шлангові вузли. Визначення електричного опору (ISO 8031:1993)

EN ISO 13934-2 Текстильні вироби. Розтягувальні властивості тканин. Частина 2. Визначення максимального зусилля з використанням розтягувального методу (ISO 13934-2:1999)

EN ISO 14877:2002 Захисний одяг для робіт з потоком абразивних матеріалів з використанням гранульованих абразивів (ISO 14877:2002).

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online