ДСТУ 2516-94 Регулятори тиску для зріджених вуглеводневих газів на тиск до 1,6 МПа. Загальні технічні умови (ГОСТ 21805-94)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РЕГУЛЯТОРИ ТИСКУ ДЛЯ ЗРІДЖЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ НА ТИСК ДО 1,6 МПа
Загальні технічні умови

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ НА ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6 МПа
Общие технические условия

PRESSURE REGULATORS FOR LIQUATED GAS OF PRESSURE 1,6 MPA
General Specifications

ДСТУ 2516—94
(ГОСТ 21805—94)

Відповідає офіційному тексту

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

Чинний від 01.01.96

Цей стандарт поширюється на регулятори тиску для зріджених вугле­водневих газів на тиск до 1,6 МПа (далі в тексті — регулятори), призна­чені для автоматичного підтримання в заданих межах тиску газів, які відбирають з балонів.

Регулятори слід вважати продукцією підвищеної небезпеки, експлуата­ція якої вимагає дотримання спеціальних правил безпеки.

Вимоги цього стандарту є обов’язковими.

Обов’язкові вимоги до якості продукції, які забезпечують її безпеку для життя, здоров’я та майна населення, викладено у розділах 2 та 3 (окрім пп.3.18; 3.19; 3.20).

Стандарт придатний для цілей сертифікації.

1. Класифікація

1.1 Регулятори класифікуються за:

— приєднанням до вентиля —тип 1;

— приєднанням до клапана — тип 2.

Приклад умовного позначення регулятора (Р) тиску (Д) для зріджених (С) вуглеводневих газів (Г), який приєднується до вентиля (тип 1) з об’ємною втратою 1,2 м3/год, моделі 9504 (за необхідністю):

РДСГ 1—1,2 9504 ДСТ

2. Основні параметри і розміри

2.1 Основні параметри і розміри регуляторів повинні відповідали зазна­ченим у табл. 1, 2 та на рис. 1 і 2.

Таблиця 1

Назва параметра

Значення для типу

1

2

1. Робочий тиск на вході в регулятор, МПа

від 0,07 до 1,6

2. Об'ємна витрата газу, м[1]/год, не менше ніж

0,5

1,2

3. Тиск на виході з регулятора, Па

— не менше ніж

— не більше ніж

 

2000

3600

4. Маса*, кг, не більше ніж

0,25

0,31 0,33

• Масу зазначено для регуляторів з корпусами, виготовленими з алюмінієвих сплавів.

Вихідний штуцер виконано без різьби.

Примітка. Значення параметрів згідно з пп.1, 2, 3 для регуляторів типу 2 наведено під час роботи з клапаном.

ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО ТК «Побутова апаратура, яка працює на газовому, рідкому і твердому видах палива».

РОЗРОБНИКИ: МД.Огичко, Л.В. Коваленко (керівник теми), Л.М-Жнгіяєжа, ВАЛарчеяко, Е.Є.Кутуко», М.Ф.Климович

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України Ns 119 від 24 травня 1994 р.

3 НА ЗАМІНУ ГОСТ 21805-83

4 НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ, НА ЯКІ В СТАНДАР­ТІ € ПОСИЛАННЯ

Позначення НТД, на який г. посилання

Номер пунгту, пщпунггу

ГОСТ 2.601—68

3.18.1

ГОСТ 9.030—74

5.3.4

ГОСТ 263—75

5.3.4

ГОСТ 503—81

6.1.2

ГОСТ 515—77

3.20.1; 3.20.2

ГОСТ 2991- 85

3.20.1; 3.20.2

ГОСТ 3560—73

6.1.2

ГОСТ 5959- -80

3.20.1; 3.20.2

ГОСТ 6009—74

6.1.2

ГОСТ 8828—89

3.20.1; 3.20.2

ГОСТ 9078—84

6.1.2

ГОСТ 9142—90

3.20.2

ГОСТ 9396 88

3.20.1; 3.20.2

ГОСТ 9569—79

3.20.1

ГОСТ 9570—84

6.1.2

ГОСТ 12301 81

3.20.2

ГОСТ 14192—77

3.19.2

ГОСТ 15150—-69

3.2; 6.2.1

ГОСТ 16295—82

3.20.1; 3.20.2

ГОСТ 24597-81

6.1.2

ГОСТ 26663 - 85

6.1.2

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online