ДСТУ EN 16247-2:2015 Енергетичні аудити. Частина 2. Будівлі (EN 16247-2:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИЧНІ АУДИТИ
Частина 2. Будівлі

ДСТУ EN 16247-2:2015
(EN 16247-2:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів» (ТК 93)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 грудня 2015 р. № 203 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 16247-2:2014 Energy audits — Part 2: Buildings (Енергетичні аудити. Частина 2. Будівлі) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 16247-2:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги щодо якості

4.1 Енергетичний аудитор

4.1.1 Компетентність

4.1.2 Конфіденційність

4.1.3 Об’єктивність

4.1.4 Відкритість

4.2 Процес енергетичного аудиту

5 Складові процесу енергетичного аудиту

5.1 Попереднє погодження

5.2 Попередня нарада

5.3 Збирання інформації

5.3.1 Загальні положення

5.3.2 Інформаційний запит

5.3.3 Критичне аналізування наявної інформації

5.3.4 Попереднє аналізування даних

5.4 Робота на об’єкті

5.4.1 Ціль роботи на об’єкті

5.4.2 Виконання роботи

5.4.3 Ознайомлення з об’єктом

5.5 Аналізування

5.5.1 Загальні положення

5.5.2 Структура енергії

5.5.3 Показники енергетичної дієвості

5.5.4 Можливості для підвищення енергетичної ефективності

5.6 Звітування

5.6.1 Загальні положення

5.6.2 Зміст звіту

5.7 Заключна нарада

Додаток А (довідковий) Блок-схема процесу енергетичного аудиту

Додаток В (довідковий) Приклади сторін, залучуваних до енергетичного аудиту в будівлях

Додаток С (довідковий) Приклади сфери, цілей та повноти перевіряння енергетичних аудитів у будівлях

Додаток D (довідковий) Приклади контрольних переліків, пов’язаних з роботою на об’єкті під час енергетичного аудиту в будівлях

Додаток Е (довідковий) Приклади аналізування використання енергії в будівлях

Додаток F (довідковий) Приклади контрольних переліків з аналізування для енергетичних аудитів у будівлях

Додаток G (довідковий) Приклади показників енергетичної дієвості будівель

Додаток Н (довідковий) Приклади можливостей для підвищення енергетичної ефективності будівель

Додаток І (довідковий) Приклади аналізування та обчислення заощаджень, виконуваних у межах енергетичних аудитів у будівлях

Додаток J (довідковий) Приклади звітування про енергетичний аудиту будівлях

Додаток К (довідковий) Приклад методу перевіряння енергетичних поліпшувань у будівлях

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, гармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад EN 16247-2:2014 Energy audits — Part 2: Buildings (Енергетичні аудити. Частина 2. Будівлі).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпечністю харчових продуктів».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 16247-2:2014;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 та до «Бібліографії» долучено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, гармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті»;

— англійський вислів «Note to entry» в цьому стандарті перекладено як «Примітка».

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 16247-2:2014

Енергетичний аудит може допомогти організації визначити можливості для підвищення енергетичної ефективності. Він може бути частиною загальної системи енергетичного управління.

Використання та експлуатування будівель вимагає надання таких послуг, як опалення, охолодження, вентилювання, освітлення, побутове гаряче водопостачання, транспортування (наприклад, підіймачі (ліфти), ескалатори та рухомі доріжки) в будівлях і процесах. Крім того, енергію використовують прилади в будівлях.

Споживання енергії залежить від:

— місцевих кліматичних умов;

— характеристик оболонки будівлі;

— запроектованих умов внутрішнього середовища;

— характеристик і параметрів налаштування технічних систем будівель;

— робіт і процесів у будівлях;

— поведінки тих, хто користується будівлею, і режиму експлуатування.

Такі об’єкти аудиту, як будівлі, є інколи подібними, технічно простими та чисельними (як у житлово- комунальному секторі), але вони можуть бути й поодинокими, комплексними та високотехнологічними (наприклад, лікарні, плавальні басейни та релаксаційно-оздоровчі комплекси тощо).

Енергетичні аудити в будівлях можуть охоплювати всю будівлю або її частини чи певну технічну систему.

Показники енергетичної характеристики (дані за бенчмаркінгом, за наявності) або середньостатистичні дані питомого споживання енергії зазвичай публікують на національному рівні для різних типів будівель і строків їх експлуатації. Цю інформацію можна використовувати під час аналізування, щоб отримати порівняльну оцінку енергетичної характеристики.

Примітка. Енергетичні аудити, яких стосується цей стандарт, можуть бути не пов’язані з сертифікацією енергетичних характеристик будівель і законодавчими та нормативними вимогами.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИЧНІ АУДИТИ
Частина 2. Будівлі

ENERGY AUDITS
Part 2. Buildings

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює конкретні вимоги щодо енергетичного аудиту в будівлях. У ньому подано вимоги, методологію та описано зміст звітних документів енергетичного аудиту в будівлях чи групі будівель, крім окремих приватних осель. Він доповнює EN 16247-1 «Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги», і його треба застосовувати разом із ним. У цьому стандарті подано вимоги, що є додатковими до вимог EN 16247-1, тому його треба застосовувати разом з EN 16247-1.

Якщо сфера енергетичного аудиту охоплює процеси, енергетичний аудитор може застосовувати EN 16247-3 «Енергетичні аудити. Частина 3. Процеси». Якщо сфера енергетичного аудиту охоплює внутрішній транспорт на ділянці, енергетичний аудитор може застосовувати EN 16247-4 «Енергетичні аудити. Частина 4. Транспорт».

Примітка. Цей стандарт може поширюватися на багатоквартирні житлові будинки, в яких комунальні послуги надає домовласник. Цей стандарт не призначено для застосування до індивідуальних осель та одноквартирних житлових будинків.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 16247-1 Energy audits — Part 1: General requirements

EN 15603 Energy performance of buildings — Overall energy use and definition of energy ratings.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 16247-1 Енергетичні аудити. Частина 1. Загальні вимоги

EN 15603 Енергетичні характеристики будівель. Загальне використання енергії і визначення енергетичних оцінок.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online