ДСТУ ГОСТ 520:2014 Підшипники кочення. Загальні технічні умови (ГОСТ 520-2011, IDТ; ISO 492:2002, NEQ; ISO 199:2005, NEQ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПІДШИПНИКИ КОЧЕННЯ
Загальні технічні умови

(ГОСТ 520-2011, IDТ; ІSО 492:2002, NEQ; ІSО 199:2005, NEQ)
ДСТУ ГОСТ 520:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стан­дартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: В. Лавренко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 16 вересня 2014 р. № 1111 з 2015-01-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 520-2011 Подшипники качения. Общие технические усло­вия (Підшипники кочення. Загальні технічні умови)

Ступінь відповідності ГОСТ 520-2011 — ідентичний (IDТ)

Ступінь відповідності ISО 492:2002 — нееквівалентний (NEQ)

Ступінь відповідності ISО 199:2005 — нееквівалентний (NEQ)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології і сертифікації» від 13.03.1992

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (на заміну ДСТУ ГОСТ 520:2003 (ИСО 492-94, ИСО 199-97))

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 520-2011 Подшипники качения. Общие технические условия (Підшипники кочення. Загальні технічні умови).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК47 «Механічні приводи».

Ступінь відповідності ГОСТ 520-2011 — ідентичний (IDT)

Ступінь відповідності ISO 492:2002 — нееквівалентний (NEQ)

Ступінь відповідності ISO 199:2005 — нееквівалентний (NEQ)

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на сторінці 2 обкладинки вилучено інформацію щодо введення в дію цього стандарту в Російській Федерації (п. 6 «Предисловия»), інформацію про публікацію в покажчику «Национальные стандарты», інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження цього стандар­ту як офіційного видання на території Російської Федерації, та відповідно змінено нумерацію пунктів;

— на сторінці 2 обкладинки (п. 3 «Предисловия») в таблиці «За принятие стандарта проголосовали» долучено інформацію щодо приєднання України до цього стандарту, в п. 5 «ВЗАМЕН» ГОСТ 520-2002 «Под­шипники качения. Общие технические условия» замінено на ДСТУ ГОСТ 520:2003 (ИСО 492-94, ИСО 199-97)

— на сторінці 1 стандарту внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

— на сторінці 3 стандарту вилучено примітку стосовно покажчика «Национальные стандарты»;

— на сторінках 42, 43 вилучено виноски щодо дії на території Російської Федерації ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 та ГОСТ Р 52545.1-2006 відповідно;

— на сторінці вилучено інформацію стосовно коду УДК, ОКС, групи згідно з КГС, ОКП та додано інформацію щодо коду УКНД.

Замість ГОСТ 8.050-73, ГОСТ 2893-82, ГОСТ 3478-79, ГОСТ 4252-75, ГОСТ 6364-78, ГОСТ 8338-75, ГОСТ 8419-75, ГОСТ 13014-80, ГОСТ 18572-81, ГОСТ 24208-80, ГОСТ 24696-81, ГОСТ 24810-81, ГОСТ 24850-81, ГОСТ 27057-86, ГОСТ 27365-87, на які є посилання в цьому стандарті, слід відповідно користуватися ДСТУ ГОСТ 8.050:2009, ДСТУ ГОСТ 2893:2008, ДСТУ ГОСТ 3478:2008, ДСТУ ГОСТ 4252:2008, ДСТУ ГОСТ 6364:2008, ДСТУ ГОСТ 8338:2008, ДСТУ ГОСТ 8419:2008, ДСТУ ГОСТ 13014:2008, ДСТУ ГОСТ 18572:2008, ДСТУ ГОСТ 24208:2008, ДСТУ ГОСТ 24696:2008, ДСТУ ГОСТ 24810:2008, ДСТУ ГОСТ 24850:2008, ДСТУ ГОСТ 27057:2008, ДСТУ ГОСТ 27365:2008.

Замість ГОСТ 18242-72, на який є посилання в цьому стандарті, слід користуватися ДСТУ ISO 2859-1-2001.

Замість ГОСТ 18321-73, на який є посилання в цьому стандарті, слід користуватися ДСТУ-ЗТ ISO/TR 8550-1:2009, ДСТУ-3Т ISO/TR 8550-2:2009 та ДСТУ-3Т ISO/TR 8550-3:2009.

Зазначені в розділі «Библиография» нормативні документи ISO 492:2002, ISO 199:2005 та DIN 620-1988 не чинні в Україні, їх екземпляри можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

Зазначені в розділі «Библиография» нормативні документи AFBMA Стандарт 19.1-1987, AFBMA Стандарт 20-1987, JISB В 1514 не чинні в Україні, їх екземпляри відсутні в Головному фонді норма­тивних документів.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
Общие технические условия

(ISO 492:2002, NEQ; ISO 199:2005, NEQ)
ГОСТ 520-2011

Соответствует официальному тексту

Москва
Стандартинформ
2012

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан­дартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные поло­жения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударствен­ные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 307 «Под­шипники качения», Обществом с ограниченной ответственностью «НИЦ ЕПК» (ООО «НИЦ ЕПК») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международных стандартов, указанных в пункте 4

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 12 мая 2011 г. № 39—2011)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Азербайджан

AZ

Азстандарт

Армения

AM

Минэкономики Республики Армения

Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Киргизия

KG

Кыргызстандарт

Молдова

MD

Молдова-Стандарт

Российская Федерация

RU

Росстандарт

Таджикистан

TJ

Таджикстандарт

Узбекистан

UZ

Узстандарт

Украина

UA

Минэкономразвития Украины

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения следующих международных стандартов:

ИСО 492:2002 «Подшипники качения. Радиальные подшипники. Допуски» (ISO 492:2002 «Rolling bearings — Radial bearings — Tolerances»);

ИСО 199:2005 «Подшипники качения. Упорные подшипники. Допуски (ISO 199:2005 «Rolling bearings — Thrust bearings -Tolerances»).

Степень соответствия — неэквивалентная (NEQ)

5 ВЗАМЕН ДСТУ ГОСТ 520:2003 (ИСО 492-94, ИСО 199 -97)

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Обозначения

5 Размеры

6 Допуски

6.1 Классы точности подшипников

6.2 Радиальные и радиально-упорные подшипники, кроме конических

6.3 Роликовые конические подшипники

6.4 Упорный борт наружного кольца

6.5 Конические отверстия

6.6 Упорные и упорно-радиальные подшипники

7 Технические требования

8 Приемка

9 Методы контроля

10 Маркировка

11 Упаковка, транспортирование и хранение

12 Указания по применению и эксплуатации

13 Гарантии изготовителя

Приложение А (справочное) Иллюстрация допусков на размер диаметров

Приложение Б (справочное) Соответствие классов точности

Библиография

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ
Общие технические условия

Rolling bearing.
General specifications

Дата введения в Украине - 2015-01-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на подшипники качения по ГОСТ 831, ГОСТ 832, ГОСТ 3478, ГОСТ 4252, ГОСТ 4657, ГОСТ 5377, ГОСТ 5721, ГОСТ 6364, ГОСТ 7242, ГОСТ 7634, ГОСТ 7872, ГОСТ 8328, ГОСТ 8338, ГОСТ 8419, ГОСТ 8545, ГОСТ 8882, ГОСТ 8995, ГОСТ 9592, ГОСТ 9942, ГОСТ 18572, ГОСТ 20531, ГОСТ 23179, ГОСТ 23526, ГОСТ 24696, ГОСТ 24850, ГОСТ 27057, ГОСТ 27365, ГОСТ 28428.

Настоящий стандарт устанавливает допуски на основные размеры (за исключением размеров фасок), точность вращения подшипников и другие технические требования, приемку, методы контроля, маркировку, упаковку, транспортирование, хранение, указания по применению и эксплуатации, гаран­тии изготовителя.

Настоящий стандарт не распространяется на некоторые подшипники определенных конструктив­ных исполнений (например, игольчатые подшипники со штампованным наружным кольцом) и на под­шипники специальных видов применения.

Предельные размеры фасок приведены в ГОСТ 3478.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.050—73 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные усло­вия выполнения линейных и угловых измерений

ГОСТ 515—77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия

ГОСТ 831—75 Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные. Типы и основные размеры

ГОСТ 832—78 Подшипники шариковые радиально-упорные сдвоенные. Типы и основные размеры

ГОСТ 2789—73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики

ГОСТ 2893—82 Подшипники качения. Канавки под упорные пружинные кольца. Кольца упорные пружинные. Размеры

ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 3189—89 Подшипники шариковые и роликовые. Система условных обозначений

ГОСТ 3325—85 Подшипники качения. Поля допусков и технические требования к посадочным поверхностям валов и корпусов. Посадки

ГОСТ 3395—89 Подшипники качения. Типы и конструктивные исполнения

ГОСТ 3478—79 Подшипники качения. Основные размеры

ГОСТ 3722—81 Подшипники качения. Шарики. Технические условия

ГОСТ 4252—75 Подшипники шариковые радиально-упорные двухрядные. Основные размеры

ГОСТ 4657—82 Подшипники роликовые радиальные игольчатые однорядные. Основные разме­ры. Технические требования

ГОСТ 5377—79 Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами без внутреннего или наружного кольца. Типы и основные размеры

ГОСТ 5721—75 Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные. Типы и основные размеры

ГОСТ 6364—78 Подшипники роликовые конические двухрядные. Основные размеры

ГОСТ 6870—81 Подшипники качения. Ролики игольчатые. Технические условия

ГОСТ 7242—81 Подшипники шариковые радиальные однорядные с защитными шайбами. Техни­ческие условия

ГОСТ 7634—75 Подшипники радиальные роликовые многорядные с короткими цилиндрически­ми роликами. Типы и основные размеры

ГОСТ 7872—89 Подшипники упорные шариковые одинарные и двойные. Технические условия

ГОСТ 8328—75 Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами. Типы и основные размеры

ГОСТ 8338—75 Подшипники шариковые радиальные однорядные. Основные размеры

ГОСТ 8419—75 Подшипники роликовые конические четырехрядные. Основные размеры

ГОСТ 8530—90 (ИСО 2982—72, ИСО 2983—75) Подшипники качения. Гайки, шайбы и скобы для закрепительных и стяжных втулок. Технические условия

ГОСТ 8545—75 Подшипники шариковые и роликовые двухрядные с закрепительными втулками. Типы и основные размеры

ГОСТ 8882—75 Подшипники шариковые радиальные однорядные с уплотнениями. Технические условия

ГОСТ 8995—75 Подшипники шариковые радиально-упорные однорядные с одним разъемным кольцом. Типы и основные размеры

ГОСТ 9142—90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия

ГОСТ 9592—75 Подшипники шариковые радиальные с выступающим внутренним кольцом. Тех­нические условия

ГОСТ 9942—90 Подшипники упорно-радиальные роликовые сферические одинарные. Техниче­ские условия

ГОСТ 10354—82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 13014—80 Втулки стяжные подшипников качения. Основные размеры

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 16148—79 Ящики деревянные для подшипников качения. Технические условия

ГОСТ 16272—79 Пленка поливинилхлоридная пластифицированная техническая. Технические условия

ГОСТ 18242—72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штуч­ной продукции

ГОСТ 18572—81 Подшипники роликовые с цилиндрическими роликами для букс железнодорож­ного подвижного состава. Основные размеры

ГОСТ 18854—94 (ИСО 76—87) Подшипники качения. Статическая грузоподъемность

ГОСТ 18855—94 (ИСО 281—89) Подшипники качения. Динамическая расчетная грузоподъем­ность и расчетный ресурс (долговечность)

ГОСТ 20531—75 Подшипники роликовые игольчатые радиально-упорные комбинированные. Технические условия

ГОСТ 22696—77 Подшипники качения. Ролики цилиндрические короткие. Технические условия

ГОСТ 23179—78 Подшипники качения радиальные шариковые однорядные гибкие. Технические условия

ГОСТ 23526—79 Подшипники роликовые упорные с цилиндрическими роликами одинарные. Типы и основные размеры

ГОСТ 24208—80 Втулки закрепительные подшипников качения. Основные размеры

ГОСТ 24297—87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24634—81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой для экспорта. Общие техни­ческие условия

ГОСТ 24696—81 Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные с симметричны­ми роликами. Основные размеры

ГОСТ 24810—81 Подшипники качения. Зазоры

ГОСТ 24850—81 Подшипники шариковые радиальные однорядные с двумя уплотнениями с широким внутренним кольцом и сферической наружной поверхностью наружного кольца. Основные размеры

ГОСТ 24955—81 Подшипники качения. Термины и определения

ГОСТ 25255—82 Подшипники качения. Ролики цилиндрические длинные. Технические условия

ГОСТ 25256—82 Подшипники качения. Допуски. Термины и определения

ГОСТ 25455—82 Подшипники качения. Втулки закрепительные и стяжные. Технические условия

ГОСТ 25548—82 Основные нормы взаимозаменяемости. Конусы и конические соединения. Тер­мины и определения

ГОСТ 27057—86 Подшипники упорные роликовые конические одинарные. Основные размеры

ГОСТ 27365—87 Подшипники роликовые конические однорядные повышенной грузоподъемно­сти. Основные размеры

ГОСТ 28428—90 Подшипники радиальные шариковые сферические двухрядные. Технические условия

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 24955, ГОСТ 25256 и ГОСТ 25548, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 самоустанавливающийся подшипник (self-aligning rolling bearing): Подшипник качения, до­пускающий угловое смещение и угловое перемещение осей дорожек качения, так как одна из дорожек качения имеет сферическую форму.

3.2 подшипник с самоустанавливающимся кольцом (external-aligning rolling bearing): Подшип­ник качения, допускающий угловое смещение осей подшипника и корпуса благодаря сферической фор­ме посадочной поверхности одного кольца радиального или упорного подшипника, которая сопрягается с соответствующей дополнительной посадочной поверхностью корпуса или самоустанавливающегося корпусного кольца, или самоустанавливающегося кольца упорного подшипника.

3.3 открытый подшипник (open rolling bearing): Подшипник качения без уплотнений и защитных шайб.

3.4 закрытый подшипник (capped rolling bearing): Подшипник качения с одним или двумя уплот­нениями, с одной или двумя защитными шайбами или одним уплотнением и одной защитной шайбой.

3.5 приборный подшипник (instrument precision rolling bearing): Подшипник качения, по конструк­ции или исполнению предназначенный для применения в приборах.

3.6 сдвоенный подшипник (paired mounting): Два подшипника качения одного типоразмера, смонтированных рядом на одном валу таким образом, что они работают, как один подшипник.

3.7 комплект подшипников (stack mounting): Три или более подшипников качения одного типо­размера, смонтированных рядом на одном валу таким образом, что они работают как один подшипник.

3.8 комплектный подшипник (matched rolling bearing): Подшипник качения, входящий в состав сдвоенного подшипника или в комплект подшипников.

3.9 подузел (subunit): Кольцо подшипника с телами качения или без них или кольцо подшипника с сепаратором и телами качения, или тела качения в сборе с сепаратором, которые могут быть свободно отделены от подшипника.

3.10 желобной подшипник (groove ball bearing): Радиальный или радиально-упорный шарико­вый подшипник с дорожками качения в форме желоба, поперечное сечение которого представляет со­бой дугу окружности радиусом, превышающим половину диаметра шарика.

- нормальный, 6, 5, 4, Т, 2 — для шариковых и роликовых радиальных и шариковых радиально­упорных подшипников;

- 0, нормальный, 6Х, 6, 5, 4, 2 — для роликовых конических подшипников;

- нормальный, 6, 5, 4, 2 — для упорных и упорно-радиальных подшипников.

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] ИСО 492:2002 Подшипники качения. Радиальные подшипники. Допуски (ISO 492:2002 «Rolling bearings — Radial bearings — Tolerances»)

[2] ДИН 620—1988 Часть 2. Подшипники качения. Допуски для радиальных подшипников (DIN 620——1988 Teil 2 Walzager; Toleranzen fur Radiallager)

[3] AFBMA Стандарт 20—1987 Подшипники радиальные шариковые, цилиндрические и сферические. Метри­ческая конструкция (AFBMA Standard 20—1987, Radial Bearings of Ball, Cylindrical roller and spherical)

[4] JISB В 1514 Допуски для подшипников качения (JIS В 1514, Tolerances for rolling bearings)

[5] AFBMA Стандарт 19.1—1987 Подшипники конические роликовые. Метрическая конструкция (AFBMA Stan­dard 19.1—1987, Tapered roller bearings. Metric design)

[6] ИСО 199—2005 Подшипники качения. Упорные подшипники. Допуски (ISO 199:2005 «Rolling bearings — Thrust ball bearings — Tolerances»)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online