ГКД 34.26.601-94 Повітропідігрівники обертові регенеративні РВП-54, РВП-68, РВП-88, РВП-98. Типова інструкція на ремонт

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Міністерство енергетики України

ГКД 34.26.601-94

ПОВІТРОПІДІГРІВНИКИ ОБЕРТОВІ РЕГЕНЕРАТИВНІ РВП-54, РВП-68, РВП-88, РВП-98
Типова інструкція на ремонт

Науково-інженерний енергосервісний центр
Київ - 1998

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Львівським КБ

2 ВИКОНАВЦІ П.Й. Гвірцман, Б.І. Мойсеєнко, Б.Є. Сегін, О.І. Стадницький, Л.Г. Пулькас

З ЗАТВЕРДЖЕНО 1994-09-26 Міністерством енергетики та електрифікації України, О.М. Шеберстов

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2003 рік

Зміст

1 Галузь використання

2 Вимоги безпеки. Організація ремонту

3 Загальні технічні вимоги

4 Підготовчі роботи

5 Виймання пакетів нагрівальної набивки

5.1 Оформлення наряду-допуску

5.2 Виймання пакетів нагрівальної набивки гарячого та холодного шарів РВП-54 та РВП-68 

5.3 Виймання пакетів нагрівальної набивки гарячого шару РВП-88 і РВП-98

5.4 Виймання пакетів нагрівальної набивки холодного шару РВП-88 і РВП-98

6 Ремонт підшипникових опор

6.1 Ремонт нижньої опори РВП-54

6.2 Ремонт нижньої опори РВП-68

6.3 Ремонт нижньої опори РВП-88 і РВП-98

6.4 Ремонт верхньої опори РВП-54 та РВП-68

6.5 Установлення вала по вертикалі

6.6 Ремонт верхньої опори РВП-88 і РВП-98

7 Ремонт роторів РВП-54 та РВП-68

7.1 Ремонт корпусу та обичайки

7.2 Установлення пакетів нагрівальної набивки

7.3 Установлення штаб радіальних ущільнень

7.4 Ремонт фланців ротора

7.5 Ремонт цівкового обода

8 Ремонт роторів РВП-88 і РВП-98

9 Монтаж пакетів нагрівальної набивки РВП-88 і РВП-98

9.1 Монтаж пакетів нагрівальної набивки гарячого шару

9.2 Монтаж пакетів нагрівальної набивки холодного шару

10 Ремонт радіальних ущільнень

10.1 Ремонт радіальних ущільнень РВП-54 та РВП-68

10.2 Ремонт радіальних ущільнень РВП-88 і РВП-98

11 Ремонт ущільнень

11.1 Ремонт периферійних і центральних ущільнень РВП-54 та РВП-68

11.2 Ремонт периферійних ущільнень РВП-88 і РВП-98

11.3 Ремонт центральних ущільнень і ущільнень вала РВП-88 і РВП-98

11.4 Ремонт ущільнень вала РВП-54 та РВП-68

11.5 Ремонт аксіальних ущільнень РВП-88 і РВП-98

12 Ремонт маслостанції нижньої опори

12.1 Зупинка масляної системи

12.2 Ремонт маслостанції

12.3 Підготовка маслостанції до роботи

13 Ремонт обдувального апарата типу ОП

14 Ремонт пристроїв промивання та пожежогасіння

15 Завершальні роботи

16 Контрольні випробування повітропідігрівників обертових регенеративних

16.1 Випробування на холостому ході

16.2 Випробування під навантаженням

16.3 Регулювання ущільнень РВП-88 і РВП-98

17 Матеріали

18 Технологічне оснащення

Додаток А Перелік нормативних документів

Міністерство енергетики України

ПОВІТРОПІДІГРІВНИКИ ОБЕРТОВІ РЕГЕНЕРАТИВНІ РВП-54, РВП-68, РВП-88, РВП-98
Типова інструкція на ремонт

ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛИ ВРАЩАЮЩИЕСЯ РЕГЕНЕРАТИВНЫЕ РВП-54, РВП-68, РВП-88, РВП-98
Типовая инструкция на ремонт

Чинний від 1999-02-01

1 Галузь використання

1.1 Ця типова інструкція на ремонт поширюється на регенеративні обертові повітропідігрівники РВП-54, РВП-68, РВП-88, РВП-98 та їх модифікації (далі за текстом - РВП) і призначена для персоналу енергоремонтних підприємств та електростанцій Міненерго України, що ремонтують і експлуатують зазначені РВП.

1.2 Інструкція встановлює порядок проведення робіт у технологічній послідовності, вимоги безпеки, загальні технічні вимоги, технічний контроль під час ремонту та виведення РВП з ремонту в експлуатацію і включає такі роботи:

- ремонт нижньої та верхньої підшипникових опор;

- ремонт ротора;

- ремонт радіальних, периферійних, центральних, а також аксіальних ущільнень (для РВП-88 і РВП-98);

-заміну пакетів нагрівальної набивки «холодного» та «гарячого» шарів;

- ревізію та ремонт маслостанції нижньої опори;

- усунення відхилення від вертикальності вала;

- ремонт обдувального апарата, пристроїв промивання та пожежогасіння.

1.3 Ремонт приводу РВП внаслідок великої кількості та багатоваріантності їх встановлення для кожного типу РВП на кожній тепловій електростанції здійснюється згідно з інструкцією на ремонт, що розробляється ремонтним підприємством і спеціалізованою проектною організацією та затверджується головним інженером електростанції'.

1.4 Цю інструкцію розроблено на основі робочої технічної документації, наведеної в таблиці 1.

2 Вимоги безпеки. Організація ремонту

2.1 Під час проведення робіт з ремонту РВП необхідно керуватись РД 34.03.201 і РД 34.03.204.

2.2 До роботи повинен допускатись лише персонал, який має відповідне посвідчення, пройшов інструктаж, а також перевірку з охорони праці.

2.3 Підготовку нагрівальної набивки та установлення її в ротор (комплектація, розкладання, перевірка розмірів пакетів і додаткової набивки) необхідно виконувати на спеціально виділеній площадці, розташованій на нульовій відмітці, поблизу РВП. Площадка повинна бути оснащена електрокаром, спеціальним візком для транспортування набивки, постами для газорізання та електрозварювання, вантажопідйомним обладнанням, стендом для очищення нагрівальної набивки, набором об’ємних шаблонів для контролю пакетів, а також стендом для збирання відремонтованих пакетів.

2.4 На період ремонту безпосередньо біля РВП (на площадці обслуговування) необхідно організувати дільницю для розбирання, очищення, дефектації та ремонту ущільнень, малогабаритних деталей і збиральних одиниць. Площа дільниці - від ЗО до 40 м2. Над робочими місцями необхідно влаштувати навіс. Вибір площадки для дільниці визначається особливостями компоновки РВП і розташуванням площадок обслуговування. Дільницю необхідно оснастити переносними верстаками, укосиною з таллю вантажопідйомністю відЮО до 200 кгс, шафою для зберігання бригадного інструменту, слюсарними лещатами, настільними свердлильними стінками та електроточилом.

2.5 Розбирання, дефектацію та ремонт приводу необхідно виконувати в заводських умовах або ремонтній майстерні на спеціально виділеній дільниці. Дільницю необхідно оснастити вантажопідйомними пристроями (кран-укосиною або тельфером вантажопідйомністю від 1,5 до 20,0 тс), стендами для розбирання редуктора і випробування маслонасоса.

2.6 Під час виконання робіт усередині ротора і під ним у газоповітроводах на відстані не менше 1800 мм від ротора необхідно встановити щільний настил, розрахований на навантаження не менше 20 МПа (200 кгс/м2) на будь-якій ділянці настилу.

2.7 Поворот ротора в процесі ремонту здійснюють від приводу сповільненого обертання. Керування приводом необхідно здійснювати безпосередньо з робочого місця.

2.8 Для демонтажу і встановлення нагрівальної набивки передбачають вантажопідйомні пристрої. Проект механізації заміни набивки розробляється ремонтними підприємствами або проектною організацією і затверджується головним інженером електростанції.

2.9 Вийняті з ротора прокородовані пакети нагрівальної набивки транспортують у спеціальних контейнерах. Конструкція пакетів має бути жорсткою, це забезпечує безпеку вантажно-розвантажувальних робіт.

2.10 Усі зварювальні та вогневі роботи виконують за узгодженням з пожежним інспектором електростанції.

2.11 Під час виконання електрозварювальних робіт на роторі необхідно його заземлити і з’єднати зворотним проводом із джерелом живлення. Використання контура заземлення як зворотного проводу забороняється. Корпус приводу РВП повинен бути заземлений. Захисне заземлення і занулення електродвигуна РВП необхідно виконувати згідно з ГОСТ 12.1.030.

2.12 При виконанні робіт усередині ротора необхідно забезпечити освітлення не менше 20 лк, а також передбачити низьковольтне освітлення для підключення переносних ламп напругою 12 В.

2.13 Сірчанокислі золові відкладення необхідно видаляти при промиванні РВП.

2.14 Механічну обробку фланців ротора виконують за окремим нарядом, при цьому всі ремонтні роботи всередині РВП необхідно зупинити, а людей вивести за межі РВП.

2.15 Не допускаєтьсявиймання пакетів нагрівальної набивки без попереднього їх звільнення від защемлення.

2.16 Регулювання ущільнень провадять у захисних окулярах.

2.17 Перед підготовкою РВП до ремонту необхідно:

- оформити наряд-допуск на ремонт РВП і дозвіл на роботи з вогнем;

- охолодити РВП до температури 318 К (45 °С);

- закрити шибери з боку димососа та котла;

- вивісити попереджувальні плакати.

3 Загальні технічні вимоги

3.1 Деталі та складальні одиниці для ремонту необхідно виготовляти за робочими кресленнями заводу-виготовлювача.

3.2 Незначні зміни елементів конструкції, заміна марок сталей, профілів прокату, що не зменшують міцності та стійкості, допускаються за пісьмовим дозволом головного інженера електростанції. Відхилення від креслень і технічних умов, які знижують експлуатаційні характеристики та якість ремонту, не допускаються.

3.3 Відремонтовані деталі та складальні одиниці, а також РВП у цілому повинні відповідати робочим кресленням заводу-виготовлювача, кресленням модернізації та вимогам чинних державних стандартів.

3.4 Матеріали, з яких виготовляють деталі РВП, мають відповідати маркам, зазначеним у робочих кресленнях.

3.5 Марки, хімічний склад, а також механічні властивості якісних і конструкційних легованих сталей необхідно підтверджувати сертифікатами заводів-виготовлювачів або актами лабораторних аналізів і випробувань. Сертифікати та акти додаються до ремонтної документації.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online