ДСТУ EN 14593-1:2007 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та легеневим автоматом. Частина 1. Апарати з маскою. Вимоги, випробування, марковання (EN 1459...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту органів дихання
АПАРАТИ ДИХАЛЬНІ З ЛІНІЄЮ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ ТА ЛЕГЕНЕВИМ АВТОМАТОМ
Частина 1. Апарати з маскою Вимоги, випробування, марковання

(EN 14593-1:2005, IDT)
ДСТУ EN 14593-1:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут охорони праці, Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби Індивідуального захисту працюючих» (ТК135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Воробйов, д-р техн. наук (науковий керівник); В. За­харов; В. Каньшин; М. Лисюк, канд. техн. наук; Н. Марченко; В. Руринкевич

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від4 грудня 2007 р. №340 з 2009-10-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN14593-1 Ідентичний з EN 14593-1:2005 Respiratory protective devices — Compressed air line breathing apparatus with demand valve — Part 1: Apparatus with a full face mask — Requirements, testing, marking (Засоби захисту дихання. Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та легеневим автоматом. Частина 1. Апарати з маскою. Вимоги, випробовування, марковання) і внесений

з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стан­дартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN та її національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регу­лювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 14593-1:2005

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та піктограми

4 Опис

5 Вимоги

5.1 Загальні вимоги

5.2 Ергономіка

5.3 Матеріали

5.4 Занурення у воду

5.5 Чищення та дезінфекція

5.6 Експлуатаційні параметри

5.7 З’єднання

5.8 Дихальні апарати з лінією стисненого повітря, використовувані з автономними дихальними апаратами — пристрій перемикання

5.9 Підвісна система або пояс

5.10 Експлуатаційні вимоги після зберігання

5.11 Здатність до займання

5.12 Стійкість до тиску

5.13 Пересувні системи подавання повітря високого тиску

5.14 Попереджувальні пристрої пересувних систем подавання повітря високого тиску

5.15 Подавальна трубка (шланг) стисненого повітря

5.16 Дихальний шланг

5.17 Легеневий автомат

5.18 Регульовані вузли

5.19 Маски

5.20 Коефіцієнт підсмоктування

5.21 Вдихувальні та видихувальні клапани

5.22 Опір диханню

5.23 Вміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

5.24 Герметичність

6 Випробовування

6.1 Загальні положення

6.2 Занурення у воду

6.3 Візуальне оглядання

6.4 Експлуатаційні характеристики

6.5 Міцність з’єднань з лицевою частиною, дозувальним клапаном, з’єднувальною трубкою середнього тиску та дихальним шлангом

6.6 Опір сплющуванню дихального шланга

6.7 Міцність подавальної трубки стисненого повітря, підвісної системи і з’єднувальних муфт

6.8 Готування

6.9 Здатність до займання

6.10 Надлишковий клапан для зниження тиску

6.11 Опір перегинанню трубки подавання стисненого повітря

6.12 Опір сплющуванню трубок подавання стисненого повітря

6.13 Стійкість трубки подавання стисненого повітря до дії тепла

6.14 Коефіцієнт підсмоктування

6.15 Випробовування легеневого автомата

6.16 Визначання вмісту діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

6.17 Випробовування звукового попереджувального пристрою

6.18 Пристрій перемикання потоку повітря

7 Маркування

8 Інформація, яку надає виробник

Додаток А Статичний і динамічний тиск для апаратів з нарізевим з’єднувачем згідно з EN 148-3

Додаток В Маркування

Додаток ZA Взаємозв'язок між цим стандартом та основними вимогами EU Директиви 89/686/ЕЕС (РРЕ)

Додаток НА Перелік національних стандартів (НС), згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожній переклад EN 14593-1:2005 Respiratory protective devices — Compressed air line breathing apparatus with demand valve — Part 1: Apparatus with a full face mask — Requirements, testing, marking (Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та дозувальним клапаном. Частина 1. Апарати з маскою. Вимоги, випробування, марковання).

Європейський стандарт був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 79 «Respiratory protective devices», секретаріат якого очолює DIN.

Європейський стандарт підготовлений CEN/CENELEC за дорученням, наданим Європейською Комісією та Європейською вільною асоціацією профспілок, і підтримує основні вимоги ЄС Директиви 89/686/ЕЕС. Взаємозв’язок з ЄС Директивою наведено у додатку ZA, який є невід’ємною частиною цього стандарту.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК135 «Безпека промислової про­дукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

У стандарті зазначено вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—  слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

—  з «Передмови» до EN 14593-1:2005 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

—  назву стандарту доповнено словом «індивідуального», що відповідає змісту стандарту та є спільним для групи стандартів відповідної сфери, до якої належить цей стандарт;

—  у тексті цього стандарту словосполучення «respiratory protective devices», використане в EN 14593-1:2005, вжито як «засоби Індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД)», як це прийня­то в нормативно-технічній документації в Україні;

—  до розділу 2 «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

—  долучено національний додаток НА, у якому подано перелік національних стандартів, згармоні- зованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті;

—  до Інформаційного додатку ZA долучено «Національну примітку», виділену в тексті рамкою;

—  структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандар­тизації України;

—  познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ 3651-97 «Мет­рологія. Одиниці фізичних величин».

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП ДО EN 14593-1:2005

Засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) тільки тоді може бути схвалений згідно з цим стандартом, якщо його окремі складові частини задовольняють вимоги технічних умов, що є цілим стан­дартом або його частиною, а повністю укомплектований ЗІЗОД успішно пройшов експлуатаційні випро­бування, як це визначено у відповідному стандарті. Якщо з якоїсь причини проведення випробувань укомплектованого ЗІЗОД неможливо, допускають моделювання ЗІЗОД за умови забезпечення схожості дихальних характеристик та розподілу маси.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
АПАРАТИ ДИХАЛЬНІ З ЛІНІЄЮ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ ТА ЛЕГЕНЕВИМ АВТОМАТОМ
Частина 1. Апарати з маскою. Вимоги, випробування, марковання

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ С ЛИНИЕЙ СЖАТОГО ВОЗДУХА И ЛЕГОЧНЫМ АВТОМАТОМ
Часть 1. Аппараты с маской. Требования, испытания, маркирование

RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES
COMPRESSED AIR LINE BREATHING APPARATUS WITH DEMAND VALVE
Part 1. Apparatus with a full face mask. Requirements, testing, marking

Чинний від 2009-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає мінімальні вимоги до дихальних апаратів з лінією стисненого повітря та дозувальним клапаном для використання з маскою як засіб індивідуального захисту органів дихання.

Цей стандарт не поширюється на евакуаційні І підводні апарати, а також на апарати, призначені для використання в роботах з потоком абразивних матеріалів без додаткових захисних властивостей, хоча окремі вимоги стосуються використання разом з евакуаційними апаратами І надані евакуаційні умови.

Лабораторні та експлуатаційні випробування долучено до стандарту для оцінювання відповід­ності вимогам цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Такі нормативні посилання обов’язкові для використання з цим документом. Для посилань на публікації із зазначенням року видання застосовують тільки перелічені видання. Для посилань на публікації без зазначення року видання застосовують останнє видання цієї публікації (разом з будь- якими змінами та поправками).

EN 132:1998 Respiratory protective devices — Definitions of terms and pictograms EN 134:1998 Respiratory protective devices — Nomenclature of components

EN 136:1998 Respiratory protective devices — Full face masks — Requirements, testing, marking

prEN 137:2002 Respiratory protective devices — Self-contained open-circuit compressed air breathing apparatus with full face mask — Requirements, testing, marking

EN 148-1 Respiratory protective devices — Threads forfacepieces — Part 1: Standard thread connection

EN 148-2 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 2: Central thread connection EN 148-3 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 3: Thread connection M 45x3

EN 402:2003 Respiratory protective devices — Lung governed demand self-contained open-circuit com­pressed air breathing apparatus with full face masks or mouthpiece assembly for escape — Requirements, testing, marking

EN 12021 Respiratory protective devices — Compressed air for breathing apparatus EN 13274-1:2001 Respiratory protective devices — Methods of tests — Part 1: Determination of inward leakage and total inward leakage

EN 13274-2:2001 Respiratory protective devices — Methods of tests — Part 2: Practical performance tests EN 12374-3 Respiratory protective devices — Methods of tests — Part 3: Determination of breathing resistance

EN 13274-4 Respiratory protective devices — Methods of tests — Part 4: Flame tests EN 13274-6 Respiratory protective devices — Methods of tests — Part 6: Determination of carbon dioxide content of the inhalation air

EN 50020 Electrical apparatus for potentially explosive atmosphere — Intrinsic safety «I»

EN 60079-0 Electrical apparatus for explosive gas atmospheres — Part 0: General requirements (IEC 60079-0:2004)

EN ISO 8031 Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Determination of electrical resistance (ISO 8031:1993).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 132:1998 Засоби захисту органів дихання. Визначення термінів та піктограм

EN 134:1998 Засоби захисту органів дихання. Перелік складових частин

EN 136:1998 Засоби захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробування, маркування

prEN 137:2002'Засоби захисту органів дихання. Автономні резервуарні дихальні апарати зі стисненим повітрям І маскою. Вимоги, випробування, маркування

EN 148-1 Засоби захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Стандартне нарізеве з'єднання

EN 148-2 Засоби захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Центральне нарізеве з'єднання

EN 148-3 Засоби Індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих час­тин. Нарізеве з’єднання М 45x3

EN 402:2003* Засоби захисту органів дихання. Евакуаційні автономні резервуарні дихальні апа­рати зі стисненим повітрям і легеневим автоматом з маскою або мундштуковим пристроєм. Вимо­ги, випробування, маркування

EN 12021 Засоби захисту органів дихання. Стиснене повітря для дихальних апаратів

EN 13274-1:2001 Засоби захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 1. Визначення коефіцієнта підсмоктування та загального коефіцієнта проникності

EN 13274-2:2001 Засоби захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 2. Випробу­вання експлуатаційних властивостей

EN 13274-3 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 3. Визначення опору диханню

EN 13274-4:2001 Засоби захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 4. Випробу­вання полум’ям

EN 13274-6 Засоби захисту органів дихання. Методи випробування. Частина 6. Визначення вмісту діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

EN 50020 Електричні апарати для потенційно вибухонебезпечної атмосфери. Клас безпеки «І» EN 60079-0 Електричні апарати для вибухонебезпечної атмосфери. Частина 0. Основні вимоги (ІЕС 60079-0:2004)

EN ISO 8031:1993 Гумові і пластикові шланги і шлангові вузли. Визначення електричного опору. (ISO 8031:1993).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online