ДСТУ EN 13249:2005 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосування в дорожньому будівництві (за винятком залізничних колій та асфальтових покриттів) (EN 13249:2000, I...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ
Необхідні характеристики для застосування в дорожньому будівництві
(за винятком залізничних колій та асфальтових покриттів)

(EN 13249:2000, IDT)
ДСТУ EN 13249:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет «Легка промисловість» (ТК 126), Акціонерне товариство закритого типу Український науково-дослідний інститут з переробки штучних та синтетичних волокон (AT УкрНДІПВ)

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Боброва; Р. Рождественська; О. Савельева, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Чудаков, канд. фіз.-мат. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 березня 2005 р. № 57 з 2006-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 13249:2005 ідентичний з EN 13249:2000 Geotextiles and geotextile- related products — Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficted areas (excluding railways and asphalt inclusion) (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосовування в дорожньому будівництві (за винятком залізничних колій та асфальтових покриттів) і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Всі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять і скорочення

4 Потрібні характеристики та відповідні методи випробовування

5 Оцінювання відповідності

6 Маркування

Додаток А Схема фабричного контролювання виробляння

Додаток В Аспекти довговічності

Додаток С Настановчі принципи для вибирання відповідного стандарту за умови визначеного застосовування

Додаток D Блок-схема процесу оцінювання довговічності

Додаток ZA Пункти цього стандарту, прийняті для забезпечування директив ЄС щодо будівельних виробів

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13249:2000 Geotextiles and geotextile-related products — Characteristics required for use in the construction of roads and other trafficted areas (excluding railways and asphalt inclusion) (Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосовування в дорожньому будівництві (за винятком залізничних колій та асфальтових покриттів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 125 «Легка промисловість».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— стандарт EN 963:1995 прийнято як ідентичний національний стандарт України ДСТУ EN 963.

Структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», Зміст», «Національний вступ» — оформлено відповідно до вимог ДСТУ 1.5-2003, ДСТУ 1.7-2001.

Терміни «геотекстиль» та «віднесені до геотекстилю вироби» в цьому стандарті повністю відповідають тим самим термінам та їх визначенням, наведеним в чинному в Україні національному стандарті ДСТУ ISO 10318:2002 «Геотекстиль. Словник термінів» (ISO 10318:1990, ЮТ).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕОТЕКСТИЛЬ ТА ВІДНЕСЕНІ ДО ГЕОТЕКСТИЛЮ ВИРОБИ
Необхідні характеристики для застосування в дорожньому будівництві
(за винятком залізничних колій та асфальтових покриттів)

ГЕОТЕКСТИЛЬ И ОТНЕСЕННЫЕ К ГЕОТЕКСТИЛЮ ИЗДЕЛИЯ
Характеристики, требуемые в дорожном строительстве
(исключая железные дороги и асфальтовые покрытия)

GEOTEXTILES AND GEOTEXTILE-RELATED PRODUCTS
Chracteristics required for use in the construction of roads and other trafficked areas
(excluding railways and asphalt inclusion)

Чинний від 2006-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює найважливіші характеристики геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів, які використовують в дорожньому будівництві (за винятком залізничних колій та асфальтових покриттів) та відповідні методи випробовування під час визначання цих характеристик.

Допустиме використовування цього геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів повинно виконувати одну або більше з таких функцій: фільтрування, розділяння або укріплювання.

Функцію розділяння завжди використовують разом з фільтруванням або укріплюванням, отже розділяння ніколи не буває вказаним як виключне (поодиноке).

Цей стандарт не застосовують до геомембран.

Цей стандарт придатний для оцінювання відповідності виробу цьому стандарту та для процедур фабричного контролювання виробляння.

Цей стандарт встановлює вимоги, з якими повинні бути ознайомлені виробники та дистриб'ютори, відносно властивостей виробу.

Примітка 1. Особливі випадки застосування чи національні технічні умови можуть містити вимоги щодо додаткових властивостей, віддаючи перевагу застандартизованим методам випробовування, якщо вони технічно доречні і не суперечать європейським стандартам.

Примітка 2. Цей стандарт можна використовувати для отримування проектних величин на основі чинників в межах контексту визначень, які наведено у Єврокодексі 7 (ENV 1997-1). Наприклад, чинники безпеки. Проектний термін придатності виробу треба визначити, оскільки його функція може бути або тимчасова щодо доцільності будівництва, або постійна щодо тривалості використовування споруди.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

EN 918 Geotextiles and geotextile-related products — Dynamic perforation test (come drop test) EN 963 Geotextiles and geotextile-related products — Sampling and preparation of test spesimens EN 12224 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the resistance to weathering EN 12225 Geotextiles and geotextile-related products — Method for determining the microbiological resistance by a soil burial test

ENV 12447 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the resistance to hydrolysis

EN ISO 1043-1 Plastics — Symbols and abbreviated terms — Part 1: Basic polymers and their special characteristics (ISO 1043-1:1997)

EN ISO 10319 Geotextiles — Wide-width tensile test (ISO 10319:1993)

EN ISO 10320 Geotextiles and geotextile-related products — Identification on site (ISO 10320:1999)

EN ISO 10321 Geotextiles — Tensile test for joints/seams by wide-width method (ISO 10321:1992)

ENV ISO 10722-1 Geotextiles and geotextile-related products — Procedure for simulating damage during installation — Part 1: Installation in granular materials (ISO 10722-1:1998)

EN ISO 11058 Geotextiles and geotextile-related products — Cof water permeability characteristice normal to the plane, without load (ISO 11058:1999)

EN ISO 12236 Geotextiles and geotextile-related products — Static puncture test (CBR-test) (ISO 12236:1996)

EN ISO 12956 Geotextiles and geotextile-reiated products — Determination of the characteristice opening size (IS012956:1999)

prEN ISO 12957-1:1997 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the friction characteristics — Part 1: Direct shear test (ISO/DIS 12957-1:1997)

prEN ISO 12957-2:1997 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of the friction characteristics — Part 2: Incined plane test (ISO/DIS 12957-2:1997)

ENV ISO 12960 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the ressistance to liquids (ISO/TR 12960:1998)

EN ISO 13431 Geotextiles and geotextile-related products — Determination of tensile creep rupture behaviour (ISO 13431:1999)

OR ISO 13434 Guidelines on durebility of geotextiles and geotextile-related products ENV ISO 13438 Geotextiles and geotextile-related products — Screening test method for determining the resistance to oxidation (ISO/TR 13438:1999)

ISO 10318 Geotextiles — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 918 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод динамічного перфорування (випробовування паданням конусу)

EN 963 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Відбирання проб і готування випробувальних зразків

EN 12224 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання погодотривкості

EN 12225 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначання мікробіологічної тривкості закопуванням у ґрунт

EN 12447 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод випробовування просіюванням для визначання опірності до гідролізу

EN ISO 1043-1 Пластмаси. Умовні познаки і скорочення термінів. Частина 1. Основні полімери та їх спеціальні характеристики (ISO 1043-1:1997)

EN ISO 10319 Геотекстиль. Випробовування на розтягнення широкою смугою (ISO 10319:1993)

EN ISO 10320 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Розпізнавання на місці використання (ISO 10320:1999)

EN ISO 10321 Геотекстиль. Випробовування на розтягнення для стиків/швів широкою смугою (ISO 10321:1992)

EN ISO 10722-1 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Методика моделювання пошкодження під час укладання. Частина 1. Монтування на гранульованих матеріалах (ISO 10722-1:1998)

EN ISO 11058 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик перпендикулярної до площини водопроникності без навантажування (ISO 11058:1999)

EN ISO 12236 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Статичне випробовування на проколювання (Випробовування CBR) (ISO 12236:1996)

EN ISO 12956 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання типового розміру отворів (ISO 12956:1999)

pr EN ISO 12957-1 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик тертя. Частина 1. Випробовування направленим зсувом (ISO/DIS 12957-1:1997)

pr EN ISO 12957-2 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання характеристик тертя. Частина 2. Випробовування похилою площиною (ISO/DIS 12957-2:1997)

ENV ISO 12960 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод випробовування просіюванням для визначання опору рідини (ISO/TR 12960:1998)

EN ISO 13431 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Визначання поведінки повзучості при розтягненні і руйнуванні (ISO 13431:1999)

CR ISO 13434 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Настанови щодо довговічності

ENV ISO 13438 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод відбракувального випробовування для визначення тривкості до окислювання (ISO/TR 13438:1999)

ISO 10318 Геотекстиль. Словник термінів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online