ГКД 34.35.401-95 Вміст кисню в димових газах котлоагрегатів ТЕС. Методичні вказівки з налагодження та експлуатації електрохімічних киснемірів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Міністерство енергетики України

ГКД 34.35.401-95

ВМІСТ КИСНЮ В ДИМОВИХ ГАЗАХ КОТЛОАГРЕГАТІВ ТЕС

Методичні вказівки з налагодження та експлуатації електрохімічних киснемірів

НДІЕнергетики

Київ 1998

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО: ДонОРГРЕС УНВО "Енергопрогрес"

2 ВИКОНАВЕЦЬ: В. Ф. Рухляда

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: 1995-08-18 Міністерством енергетики та електрифікації України, Ю.А. Насєдкін

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ: 2002 рік

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Загальні вимоги до використання на ТЕС стаціонарних електрохімічних киснемірів       

4 Організація налагоджувальних робіт

5 Виконання налагоджувальних робіт

6 Організація експлуатації

6.1 Вимоги до організаційного забезпечення

6.2 Вимоги до персоналу

6.3 Вимоги до матеріально-технічного забезпечення

6.4 Вимоги до метрологічного забезпечення

Додаток А Рекомендації з виготовлення та встановлення забірного пристрою в конвективну шахту котла

Додаток Б Методика настроювання діапазонів вимірювань електрохімічних киснемірів із порівняльним газом-атмосферним повітрям

Вступ

На більшості ТЕС України для оперативного контролю та автоматичного регулювання процесу горіння в топках енергетичних котлів використовуються термомагнітні киснеміри типу МН5106, які на разі не відповідають сучасним вимогам якості технологічного контролю та керування технологічним процесом.

Протягом останніх десяти років на окремих ТЕС України впроваджуються киснеміри нового типу - електрохімічні киснеміри різних модифікацій вітчизняного та зарубіжного виробництва, які за своїми технічними характеристиками та експлуатаційними показниками значно кращі від термомагнітних киснемірів. Принцип дії їх заснований на використанні високотемпературного елементу з диоксиду цирконію, який поляризується під дією парціальних тисків кисню в аналізованому і порівняльному газах. Як правило, для більшості типів таких киснемірів порівняльним газом є атмосферне повітря. Конструкція датчика цих киснемірів дає можливість вимірювати вміст кисню безпосередньо в середовищі, яке аналізується, що в свою чергу дає змогу не використовувати складні за будовою та ненадійні в експлуатації пристрої пробовідбору та пробопідготовки. Однак широкомасштабне їх впровадження та ефективність промислового використовування в галузі значною мірою стримується відсутністю єдиного методологічного підходу щодо їх застосування і узагальненого досвіду впровадження й експлуатації приладів такого типу.

Цей нормативний документ регламентує:

- єдиний методологічний підхід до запровадження на ТЕС України сучасних електрохімічних киснемірів;

- рекомендації щодо скорочення строків і трудозатрат на введення їх у дію;

- рекомендації щодо організації раціональної експлуатації цих приладів.

 

ГКД 34.35.401-95

ВМІСТ КИСНЮ В ДИМОВИХ ГАЗАХ КОТЛОАГРЕГАТІВ ТЕС

Методичні вказівки з налагодження та експлуатації електрохімічних киснемірів

СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА В ДЫМОВЫХ ГАЗАХ КОТЛОАГРЕГАТОВ ТЭС

Методические указания по наладке и эксплуатации электрохимических кислородомеров

Чинний від 1998-05-01

1 Галузь використання

Ці методичні вказівки поширюються на всі види робіт при введенні в дію та експлуатації електрохімічних киснемірів різних типів.

Цей документ є обов'язковим для персоналу цехів теплової автоматики та вимірювань ТЕС, а також інших цехів та служб автоматизованої системи керування технологічним процесом (АСКТП) підприємств Міненерго України.

2 Нормативні посилання

У цих методичних вказівках є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 12.3.002-75 (СТ СЭВ 1728-89) ССТБ Процессы производственные. Общие требования безопасности;

- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. - Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 № 104;

- ДНАОП 0.00-4.12-94 Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. - Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 04.04.94 № 30;

- Правила устройства электроустановок. - 6-е изд.. перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1986. - 31 змінами та доповненнями;

- РД 34.03.202 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. - Затв. ЦК Профспілки 21.08.85, Упр. по ТБ і ПС Міненерго СРСР 10.09.85;

- РД 34.04.182 Правила организации технического обслуживания и ремонта средств тепловой автоматики и измерений. РДПр 34-38-031-84. - Затв. Міненерго СРСР 06.08.84;

- РД 34.20.406-89 Правила производства и приемки пусконаладочных работ на тепловых электростанциях. - Затв. Міненерго СРСР 24.08.89;

- РД 34.20.501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. - Затв. Міненерго СРСР 20.02.89;

- РД 34.35.412-88 Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций. - Затв. Міненерго СРСР 30.05.88.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online