ГКД 34.35.502-93 Оперативне блокування безпеки в розподільчих злагодах високої напруги. Інструкція з експлуатації

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Міністерство енергетики та електрифікації України

ГКД 34.35.502 -93

ОПЕРАТИВНЕ БЛОКУВАННЯ БЕЗПЕКИ В РОЗПОДІЛЬЧИХ ЗЛАГОДАХ ВИСОКОЇ НАПРУГИ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Київ -1993

Дата введення 1.07.93

1. ВСТУП

Багаторічний досвід експлуатації електричних мереж свідчить про те, що незважаючи на сувору регламентацію порядку оперативних переключень, навчання і тренування оперативного персоналу, при провадженні оперативних переключень, систематично допускаються помилки. Ці помилки в переважній кількості випадків відбуваються через неуважність, порушення оперативної дисципліни і вимог , а також через незнання оперативним персоналом схем та інструкцій, а точніше через його низьку кваліфікацію.

Помилки, допущені оперативним персоналом, викликають аварії та відмови в електричних мережах, що призводить до значних економічних втрат і іноді до тяжких наслідків для особи, яка виконує помилкову операцію.

Важливим засобом попередження помилкових операцій, які проводять оперативний персонал, є оснащення всіх роз'єднувачів, заземлюючих ножів, відокремлювачів та коротковмикачів блокуючими пристроями.

Ці пристрої, при їх справності, не дадуть змоги оперативному персоналові порушити потрібний порядок виконання операції і тим самим викликати аварію або відмовлення.

Однак, оперативне блокування повинно розглядатись, як допоміжний засіб запобігання провадженню помилкової операції. Оперативний персонал повинен знати інструкції по провадженню переключень в електричних розподільчих злагодах (РЗ) і проводити оперативне переключення свідомо, чітко уявляти черговість операцій і кінцеву мету переключення.

В інструкції приведені основні вимоги до пристроїв блокування, принципи їх виконання і послідовність дій цих блокувань; дані вказівки по монтажу, налагодженню і експлуатації.

Інструкція призначена для керівного, оперативного і експлуатаційного персоналу електростанцій і підстанцій.

2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРИСТРОЇВ БЛОКУВАННЯ І ПРИНЦИПИ ЇХ ВИКОНУВАННЯ

2.1. Оперативне блокування роз'єднувачів з вимикачами повинно запобігти:

1) включенню і відключенню роз'єднувачами активної потужності, за винятком передбачених п. 6. 8.11. "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей."-М.: Энергоатомиздат, 1989;

2) включенню і відключенню роз'єднувачами великих зрівняльних струмів або включенню на несинхронну напругу.

2.2. Блокування захисних заземлювачів повинно запобігти:

1) включенню заземлюючих ножів на шини і ділянки приєднань, які знаходяться під напругою;

2) включенню роз'єднувачів на ділянки шин і приєднань, які заземлені включеними заземлюючими ножами;

3) подачі напруги вимикачем на заземлену ділянку шин.

2.3.Принципи виконання блокування роз'єднувачів і заземлюючих ножів відповідають викладеним в п. 9. 4 "Сборника директивных материалов по эксплуатации энергосистем”, ”О применении в электроустановках напряжением выше 1000 В стационарных заземляющих ножей и их блокировка. "-М.: СПО Союзтехэнеpгo,1981, і поданим нижче.

2.3.1. Для роз'єднувачів і заземлюючих ножів повинно виконуватися блокування, виключаюче:

1) оперування роз'єднувачем під навантаженням (за винятком тих випадків, коли роз'єднувач зашунтований іншим електричним колом, яке не має опору, наприклад, шинороз'єднуючим вимикачем);

2) включення заземлюючого ножа на ділянку кола, не відокремлену роз'єднувачами від ділянок, які знаходяться під напругою;

3) можливість подачі роз'єднувачем напруги на заземлену ділянку кола у відповідності з вимогами п. 5.5.2. "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок." - М.: Энергоатомиздат, 1987, заземлення повинно бути відокремлене видимим розривом від струмоведучих частин, які знаходяться під напругою;

4) можливість подачі вимикачем напруги на заземлену ділянку кола, що досягається відокремленням вимикача від інших ділянок кіл з обох сторін роз'єднувачами, зблоковуваними з заземлюючими ножами таким чином, що включення заземлюючого ножа з одної сторони вимикача можливе тільки при відключеному роз'єднувачі з другої сторони вимикача, і навпаки, включення роз'єднувача з одної сторони вимикача можливе при відключеному заземлюючому ножі з другої сторони вимикача;

5) введення будь-яких блокуючих елементів в коло включення вимикачів для запобігання їх включення на заземлену ділянку кола при цьому не допускається.

2.3.2. Для роз'єднувачів з пофазним виконанням оперативне блокування виконується таким чином, що оперувати роз'єднувачем будь-якої фази неможливо при включених заземлюючих ножах на будь-якій другій фазі. Ця умова необхідна тому, що фази зв'язані через обмотку трансформатора.

2.3.3. Блокування, яке спричиняє можливість подачі на включений заземлюючий ніж напруги з протилежної сторони лінії, не виконується через її складність, достатнім є блокування заземлюючого ножа тільки з лінійним роз'єднувачем на даному кінці лінії.

2.3.4. Для шинних роз'єднувачів і заземлюючих ножів збірних шин виконується повне оперативне блокування, яке забороняє включення заземлюючого ножа збірних шин при включеному, навіть одному, шинному роз'єднувачі і включенню будь-якого іншого шинного роз'єднувача при включеному заземлюючому ножі збірних шин.

2.3.5В комплектних РЗ власних потреб (ВП) 6-10 кВ виконується оперативне блокування, яке забороняє включення заземлюючого ножа збірних шин РЗ ВП 6-10 кВ при робочому положенні візків вимикачів в колі вводів робочого та резервного живлення, візків вимикачів трансформаторів ВП 6-10, 38 кВ і ліній 6-10 кВ з двохстороннім живленням, а також вкочування цих візків у робоче положення при включеному заземлюючому ножі шин РЗ ВП 6-10 кВ.

2.4. До пристроїв блокування пред'являються такі вимоги:

1) блокування повинно бути повним, тобто передбачити блокування всіх неправильних операцій, котрі можуть бути проведені роз'єднувачами;

2) пристрої оперативного блокування роз'єднувачів і блокування заземлюючих ножів повинні виконуватися по загальній схемі;

3) блокування повинно бути надійним в експлуатації. Недопустимо, щоби при різних несправностях або зникненні напруги оперативного струму, оперативне блокування дозволило провести операцію з роз'єднувачами;

4) приводи роз'єднувачів та заземлюючих ножів повинні замикатись блок-замками тільки в крайніх положеннях ВКЛЮЧЕНО і ВІДКЛЮЧЕНО. В проміжних положеннях пристрої блокування повинні перешкоджати замиканню привода і вийманню ключа з замка (тільки механічного замкового блокування);

5) установка механічних замків на приводах повинна проводитись на нерухомих деталях, щоб не збільшувати інерції рухомих частин механізму;

6) при наявності пристроїв механічного блокування приводи вимикачів (за винятком шиноз'єднувального) повинні замикатися блок-замком тільки в відключеному положенні, щоби вимикачі не могли бути включені ні дистанційно, ні вручну. Приводи шиноз'єднувальних вимикачів повинні вмикатися в двох положеннях: ВКЛЮЧЕНО і ВІДКЛЮЧЕНО. При пристроях електромагнітного або електромеханічного блокування установка замків на приводах вимикачів не потрібна;

7) установка механічних замків на приводах вимикачів (за винятком шиноз'єднувального) повинна виконуватися так, щоби при включеному вимикачі неможливо було вийняти ключ з замка;

8) блокування не повинно без потреби ускладнювати або сповільнювати операції з роз'єднувачами, заземлюючими ножами, що особливо важливо при великій кількості приєднань. Блокувальна апаратура повинна бути доступна для огляду і при наявності напруги на блокованому устаткуванні;

9) блокування не повинно перешкоджати включенню і відключенню вимикача при розібраній схемі (відключених роз'єднувачами приєднання), однак повинно виключати можливість подачі напруги на заземлену ділянку приєднання включенням вимикача.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online