ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Поправка

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Код УКНД 01.140.40

ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання

Місце поправки

Надруковано

Має бути

С. 1, розділ 2, абзац 9

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, ЮТ)

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000, ЮТ)

С. 3,
пункт 4.9.1, приклад

Приклад

Підрядкове посилання

4 Національна доктрина розвитку освіти: затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347. Освіта. 2002. 24 квіт. С. 2—4.

Приклад

Підрядкове посилання

4 Національна доктрина розвитку освіти : затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. № 347. Освіта. 2002. 24 квіт. С. 2—4.

С. 4,
пункт 5.2.4

Знак «крапка й тире» («.—») у внутрішньо- текстовому бібліографічному посиланні замінюють знаком «крапка».

Знак «крапка й тире» («. — ») у внутрішньо- текстовому бібліографічному посиланні замінюють знаком «крапка».

С. 4,
пункт 5.2.5, приклади

Приклади

(Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2012. С. 167);

(Книжкова палата України: сайт. URL: http://www.ukrbook.net).

Приклади

(Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2012. С. 167);

(Книжкова палата України : сайт. URL: http://www.ukrbook.net).

С. 5,
пункт 5.3.5, приклади

Приклади Повна форма

2 Україна в цифрах. 2007: стат. зб./Держ. ком. статистики України. Київ: Консультант, 2008. С. 185-191.

5 Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України: монографія/відп. ред. В. М. Геєць. Київ: УБС НБУ, 2008. С. 302-310.

Приклади Повна форма

2 Україна в цифрах. 2007 : стат. зб. / Держ. ком. статистики України. Київ : Консультант, 2008. С. 185—191.

5 Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи для України : монографія / відп. ред. В. М. Геєць. Київ : УБС НБУ, 2008. С. 302-310.

С. 5,
пункт 5.3.6, текст, кінець рядка

(відповідно до 7.4.4.4).

(відповідно до 7.4.4.3).

С. 5,
пункт 5.3.6, приклад (1)

Приклад У тексті:

Маніфест ІФЛА про Internet: прийнято Сесією Ради ІФЛА 23 серпня 2002 р./пер. з англ. В. С. Пашкова.*

Приклад У тексті:

Маніфест ІФЛА про Internet: прийнято Сесією Ради ІФЛА 23 серпня 2002 р. / пер. з англ. В. С. Пашкова.*

С. 5,
пункт 5.3.6, приклад (2)

У підрядковому посиланні:

*URL: http://archive.ifla.org/lll/misc/im-ua.pdf. (дата звернення: 15.09.2002).

У підрядковому посиланні:

*URL: http://archive.ifla.org/lll/misc/im-ua.pdf (дата звернення: 15.09.2002).

С. 6,
пункт 5.4.3, приклад

У позатекстовому посиланні:

4. Про видавничу справу: Закон України за станом на 20 берез. 2004 р./Верховна Рада України. Київ:Парлам. вид-во, 2004. 17, [3] с. (Закони України).

У позатекстовому посиланні:

4 Про видавничу справу : Закон України за станом на 20 берез. 2004 р. / Верховна Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 2004. 17, [3] с. (Закони України).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online