ДСТУ EN 340:2013 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN 340:2003, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ
Загальні вимоги

(EN 340:2003, IDТ)
ДСТУ EN 340:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв», Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки і охорони праці та Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Дудка; Т. Кащеева; Л. Носкова (науковий керівник); В. Тарасенко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1423 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 340:2003 Protective clothing — General requirements (Одяг захисний. Загальні вимоги) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 340-2001

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні ергономічні вимоги та вимоги щодо безпеки

4.1 Загальні положення

4.2 Безпечність

4.3 Конструкція

4.4 Комфорт

5 Зношування

5.1 Загальні положення

5.2 Стійкість кольору

5.3 Змінення розмірів після чищення

5.4 Прання та хімічне чищення

6 Розміри

7 Марковання

7.1 Загальні вимоги

7.2 Інформація, яку містить марковання

8 Інформація виробника

Додаток А Рівні експлуатаційних властивостей

Додаток В Алгоритм оцінювання матеріалів

Додаток С Перевіряння ергономічних особливостей захисного одягу (проведення випробувань на практиці)

С.1 Загальні положення

С.2 Суть методу

С.З Тестові запитання

C. 4 Підстава для висновку щодо непридатності захисного одягу 

Додаток D Приклади визначення розмірів захисного одягу

D. 1 Приклади визначення розмірів для костюмів, курток, плащів і штанів 

D.2 Приклад визначення розмірів для тулуба

Додаток Е Піктограми

Додаток ZA Зв’язок цього стандарту з основними вимогами та положеннями Директиви ЄС

Бібліографія

Додаток НА Перелік стандартів, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 340:2003 Protective clothing — General requirements (Одяг захисний. Загальні вимоги).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт установлює вимоги до захисного одягу, і його не можна використовувати окремо, а лише в сукупності з відповідними стандартами на захисний одяг..

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» змінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 340:2003;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;;

— у розділах 2 та 7 наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— до розділу 3 долучено «Національну примітку», виділену рамкою;

— познаки одиниць вимірювання фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— замінено познаки одиниць вимірювання фізичних величин:

Познака в EN 340:2003

cm

mm

µg/cm2

Познака в цьому стандарті

CM

мм

м кг/см2

У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти, які впроваджено в Україні як національні, їх перелік наведено в національному довідковому додатку НА.

EN 1413, EN 1811, EN 13402-1, EN 13402-2, prEN 13402-3, prEN 14362-1, EN 23758, EN 25077, EN ISO 105, ISO 15797, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні і чинних нормативних документів замість них немає.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна замовити в Головному фонді нормативних документів..

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОДЯГ ЗАХИСНИЙ
Загальні вимоги

ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ
Общие требования

PROTECTIVE CLOTHING
General requirements

Чинний від 2014-07-011

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до ергономіки, безпеки, позначення розмірів, зношування, сумісності використання та марковання захисного одягу, а також до інформації виробника.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба використовувати останні видання наведених документів (разом зі змінами).

EN 420 General requirements for gloves

EN 1413 Textiles — Determination of pH of aqueous extract

EN 1811 Reference test method for release of nickel from products intended to come into direct and prolonged contact with the skin

EN 13402-1 Size designation of clothes — Part 1: Terms, definitions and body measurement procedure (ISO 3635:1981, modified)

EN 13402-2 Size designation of clothes — Part 2: Primary and secondary dimensions

prEN 13402-3 Size designation of clothes — Part 3: Measurements and intervals

prEN 14362-1 Textiles — Methods for the detection and determination of certain aromatic amines derived from azo colorants — Part 1: Detection of the use of certain azo colorants accessible without extraction

EN 23758 Textiles — Care labelling code using symbols (ISO 3758:1991)

EN 25077 Textiles; determination of dimensional change in washing and drying (ISO 5077:1984)

EN ISO 3175-1 Textiles — Dry-cleaning and finishing — Part 1: Method for assessing the clean- ability of textiles and garments (ISO 3175-1:1998)

EN ISO 3175-2 Textiles — Dry-cleaning and finishing — Part 2: Procedures for tetrachloroethene (ISO 3175-2:1998)

EN ISO 4045 Leather— Determination of pH (ISO 4045:1977)

EN ISO 6330 Textiles — Domestic washing and drying procedures for textile testing (ISO 6330:2000)

EN ISO 105 Textiles — Test for colour fastness (all parts)

ISO 7000 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

ISO 15797 Textiles — Industrial washing and finishing procedures for testing of workwear.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 420 Загальні вимоги до рукавиць

EN 1413 Текстиль. Визначення pH водного екстракту

EN 1811 Стандартний метод визначення виділення нікелю з матеріалів, які мають тривалий контакт зі шкірою

EN 13402-1 Розміри одягу. Частина 1. Терміни, визначення та процедура вимірювання

EN 13402-2 Розміри одягу. Частина 2. Первинне і вторинне вимірювання

prEN 13402-3 Розміри одягу. Частина 3. Вимірювання та інтервали

prEN 14362-1 Текстиль. Методи для виявлення та визначення певних ароматичних амінів, отриманих з азофарбників. Частина 1. Визначення використання певних азофарбників, доступних без екстракції

EN 23758 Текстиль. Символи з догляду (ISO 3758:1991)

EN 25077 Текстиль. Визначення зміни розмірів після прання та сушіння (ISO 5077:1984)

EN ISO 3175-1 Текстиль. Сухе чищення та оброблення. Частина 1. Метод оцінювання можливості очищення тканин та одягу (ISO 3175-1:1998)

EN ISO 3175-2 Текстиль. Сухе чищення та обробка. Частина 2. Випробовування з використанням тетрахлоретилену (ISO 3175-2:1998)

EN ISO 4045 Шкіра. Визначення pH (ISO 4045:1977)

ISO 6330 Текстиль. Метод випробовування на стійкість до прання та сушіння в побутових умовах (ISO 6330:2000)

EN ISO 105 Текстиль. Випробовування на стійкість забарвлення (усі частини)

ISO 7000 Графічні символи для позначення на спорядженні. Індекс та пояснення

ISO 15797 Текстиль. Прання в умовах виробництва та завершальні процедури для випробовування спеціального одягу.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 31092 Textiles — Determination of physiological properties — Measurement of thermal and water-vapour resistance under steady-state conditions (sweating guarded — hotplate test) (ISO 11092:1993).

2 prEN 13921-1:2003 Personal protective equipment— Ergonomic principles — Part 1: General guidance.

3 prEN 13921-4 Personal protective equipment— Ergonomic principles — Part 4: Thermal characteristics.

4 ISO 8559 Garment construction and anthropometric surveys — Body dimensions.

5 EN ISO 10993-1 Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing.

6 IEC 60300-3-9:1995 Dependability management — Part 3: Application guide — Section 9: Risk analysis of technological systems.

7 Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances and amendments.

8 Council Directive 76/769/EEC of 27 July 1976 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations and amendments.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online