ДСТУ 4246:2003 Сіль для промислового переробляння. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕРОБЛЯННЯ
Технічні умови

ДСТУ 4246:2003

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТК 58 «Вироби соляної промисловості», Український науково-дослідний інститут соляної промисловості (УкрНДІсіль)

РОЗРОБНИКИ: В. Касьяненко, канд. техн. наук; Т. Матвеева

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 жовтня 2003 р. № 185 3 2004-10-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ: зі скасуванням в Україні ГСТУ 18.03-95

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація

4 Технічні вимоги

4.1 Вимоги до виробляння солі для промислового переробляння

4.2 Характеристики

4.3 Вимоги до сировини і матеріалів

4.4 Паковання

4.5 Марковання

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Приймання

8 Методи випробовувань

8.1 Відбирання проб

9 Транспортування і зберігання

10 Гарантії виробника

Додаток А Коди на продукцію згідно з галузевим класифікатором ГК 18.38-2001

Додаток Б Схема видів солі для промислового переробляння

Додаток В Бібліографія

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬ ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ПЕРЕРОБЛЯННЯ
Технічні умови

СОЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Технические условия

SALT FOR INDUSTRIAL USE
Specifications

Чинний від 2004-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на сіль для промислового переробляння (далі за текстом сіль), до складу якої входить галіт, домішки хлоридів і сульфатів кальцію, магнію, калію і який встановлює вимоги до якості продукту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі стандарти:

ДСТУ 3583-97(ГОСТ 13830-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ* Сіль кухонна. Методи випробовування

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.044-89 (СТ СЭВ 4831-4, СТ СЭВ 6219-88, СТ СЭВ 6527-88, ИСО 4589-84) ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83; ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия

ГОСТ 3560-73 Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ 4207-75 Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия

ГОСТ 6816-79 Калий железистосинеродистый технический. Технические условия

ГОСТ 9078-84 Поддоны плоские Общие технические условия

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 14192-96 (СТ СЭВ 257-80, СТ СЭВ 258-81) Маркировка грузов

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия

ГОСТ 17811-78 (СТ СЭВ 3428-81, СТ СЭВ 3429-81) Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 18242-72 (СТ СЭВ 548-77, СТ СЭВ 1673-79) Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия

ГОСТ 23285-78 Пакеты транспортные для пищевых продуктов и стеклянной тары. Технические условия

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ТЕО постійних кондицій запасів сировини діючих солепідприємств соляної промисловості (на родовища галіту, природних і штучних розсолів та мінералізованих вод).

2 СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование

3 ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

4 СНиП 2.09.04-87 Административные и промышленные здания

5 ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

6 ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення. Державні санітарні правила та норми

7 СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения

8 СанПиН 42-128-4690-88 Охрана почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online