ДСТУ 3402-96 Шнури плетені. Загальні технічні умови (ГОСТ 30454-97)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШНУРИ ПЛЕТЕНІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 3402-96
(ГОСТ 30454—97)

Відповідає офіційному тексту

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом текстильної промисловості (УкрНДІТП)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 20 вересня 1996 р. № 394 ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 26 вересня 1997 р, № 603

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. І. Синельникова, канд. техн. наук, Н. А. Ховрина, Л. М. Дубська, канд. техн. наук

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Класифікація шнурів

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги безпеки

6 Вимоги охорони навколишнього середовища

7 Правила приймання

8 Методи контролю

9 Транспортування і зберігання

10 Гарантії виробника

Додаток А Коди ОКП

Додаток Б Бібліографія

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ШНУРИ ПЛЕТЕНІ
Загальні технічні умови

ШНУРЫ ПЛЕТЕНЫЕ
Общие технические условия

PLAITED CORDS
General specifications

Чинний від 1999—01—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на побутові плетені шнури широкого вжитку, які виробляють на плетельному устаткуванні з різних видів сировини.

Обов’язкові вимоги до якості продукції викладені в розділах 5 і 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 4.13—89 СПКП. Изделия текстильно-галантерейные бытового назначения. Номенклатура показателей

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002—75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 15.007—88 Система разработки и постановки на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения

ГОСТ 7000—80 Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 9733.0—83 Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям

ГОСТ 9733.4—83 Материалы текстильные. Методы испытания устойчивости окраски к стиркам

ГОСТ 9733.27—83 Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению

ГОСТ 16218.0—93 Изделия текстильно-галантерейные. Правила приемки и метод отбора проб для испытаний

ГОСТ 16218.1—93 Изделия текстильно-галантерейные. Методы определения линейных размеров

ГОСТ 16218.2—93 Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения линейной плотности

ГОСТ 16218.4—93 Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения плотности

ГОСТ 16218.5—93 Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения разрывной нагрузки и разрывного удлинения при растяжении

ГОСТ 16218.9—89 Изделия текстильно-галантерейные. Методы испытаний при растяжении

ГОСТ 18827—88 Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые, вязаные, метражные и штучные. Виды и размеры пороков

ГОСТ 19411—88 Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, вязаные, витые, метражные и штучные. Маркировка и первичная упаковка

ГОСТ 23627—89 Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые и вязаные, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online