ДСТУ 3920-99 Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Пробовідбірники автоматичні природних та стічних вод. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами
ПРОБОВІДБІРНИКИ АВТОМАТИЧНІ ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОД
Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 3920-99

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2000

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем (УкрНДІЕП) Мінекобезпеки України

ВНЕСЕНО Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 15 жовтня 1999 р. № 277

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: С. В. Антонов, канд. техн. наук (керівник розробки), І. Г. Сухленко, канд. техн. наук, Ю. В. Єрмоленко, І. А. Островерх, О. В. Шульга

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Характеристики

5.2 Комплектність

5.3 Маркування

5.4 Пакування

6 Вимоги безпеки

7 Вимоги охорони довкілля

8 Методи випробувань

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПОВОДЖЕННЯ З РЕСУРСАМИ
ПРОБОВІДБІРНИКИ АВТОМАТИЧНІ ПРИРОДНИХ ТА СТІЧНИХ ВОД
Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С РЕСУРСАМИ
ПРОБООТБОРНИКИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД
Общие технические требования и методы испытаний

ENVIRONMENT PROTECTION AND RATIONAL RESOURCE TREATMENT
AUTOMATIC SAMPLERS FOR NATURAL AND WASTE WATER
General technical requirements and testing techniques

Чинний від 2000-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на автоматичні пробовідбірники природних та стічних вод, а також на такі, що входять до систем контролю складу і властивостей природних та стічних вод, і встановлює вимоги щодо розроблювання, виготовлення, експлуатації.

Стандарт не поширюється на пробовідбірники для відбору проб води з метою наступного бактеріологічного та вірусологічного аналізу, а також для визначення вмісту розчинених газів.

Обов’язкові вимоги до якості пробовідбірників, що забезпечують їхню безпеку для життя населення, охорони довкілля, викладені у розділах 6 і 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2569 — 94 Водопостачання і каналізація.Терміни та визначення

ДСТУ 2861 — 94 Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення

ДСТУ 2863—94 Надійність техніки. Програма забезпечення надійності. Загальні вимоги

ДСТУ 3041 —95 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Гідросфера. Використання і охорона води. Терміни та визначення

ГОСТ 9.014—78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования

ГОСТ 12.1.003—83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.010—76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.012—90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.019—79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.030—81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.1.050—86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах

ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0—75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.049—80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.2.062—81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные

ГОСТ 12.2.064 — 81 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.012—83 ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования

ГОСТ 12.4.026—76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности

ГОСТ 12.4.040—78 ССБТ. Органы управления производственным оборудованием. Обозначения

ГОСТ 17.1.5.05—85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 10198—91 Ящики деревянные для грузов массой свыше 200 до 20000 кг. Общие технические условия.

ГОСТ 12997—84 Изделия ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 14192—77 Маркировка грузов

ГОСТ 14254—96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 18953—73 Источники питания электрические ГСП. Общие технические условия

ГОСТ 21130—75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры

ГОСТ 22789—94 Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 23170—78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 23216—78 Изделия электротехнические. Общие требования к хранению, транспортированию, временной противокоррозионной защите и упаковке

ГОСТ 23706 — 93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости

ГОСТ 26828—86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка

Нормы 1-87-9 — 87 Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online