ДСТУ ISO 7393-2:2004 Якість води. Визначання незв’язаного та загального хлору. Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N,N-діетил-1,4-фенілендіаміну для поточного контролювання (ISO 7393-2:1985, IDТ...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ВОДИ
ВИЗНАЧАННЯ НЕЗВ’ЯЗАНОГО ТА ЗАГАЛЬНОГО ХЛОРУ
Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N,N-діетил-1,4-фенілендіаміну для поточного контролювання

(ISO 7393-2:1985, IDТ)
ДСТУ ISO 7393-2:2004

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Меліорація і водне господарство» (ТК 145)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: П. Хоружий, д-р техн. наук; Т. Хомутецька, канд. техн. наук; Г. Онанко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 листопада 2004 р. № 268 з 2006-04-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 7393-2:1985 Water quality — Determination of free chlorine and total chlorine — Part 2: Colorimetric method using N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes (Якість води. Визначання незв'язаного та загального хлору. Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N.N-діетил-1,4-фенілендіаміну для поточного контролювання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Терміни, визначення понять

3 Загальна частина

4 Реактиви

5 Апаратура

6 Методика визначання

7 Поправка на вплив, зумовлений наявністю окисленого марганцю

8 Опрацьовування результатів

9 Перешкоджальні впливи

10 Звіт про визначання

Бібліографія

Додаток А Роздільне визначання зв’язаного хлору типу монохлораміну, зв’язаного хлору типу дихлораміну і зв’язаного хлору в формі трихлориду азоту

Додаток В Готування води, вільної від окислювачів і відновників

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 7393-2:1985 Water quality — Determination of free chlorine and total chlorine — Part 2: Colorimetric method using N.N-diethyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes (Якість води. Визначання незв’язаного та загального хлору. Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N.N-діетил-1,4-фенілендіаміну для поточного контролювання).

ISO 7393-2:1985 був підготовлений Технічним комітетом ISO/TC 147 «Water quality» («Якість води»).

Відповідальний за цей стандарт, — Технічний комітет стандартизації 145 «Меліорація і водне господарство».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт не скасовує і не замінює будь-які інші національні стандарти.

До цього стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ISO 7393» замінено на «цей стандарт»;

— замінено одиниці об’єму «мл» на «см3» та «л» на «дм3» згідно з системою одиниць SI;

— до розділу 4 «Реактиви» внесено «Національну примітку», у якій наведено термін «трилон Б» як скорочену назву дигідрату натрієвої солі етилендіамінтетраоцтової кислоти;

— у стандарті є посилання на ISO 5790, який не впроваджено в Україні як національний;

— «Бібліографію» доповнено «Національною приміткою», виділеною рамкою;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

Копію стандарту можна отримати в Головному фонді нормативних документів З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»). ВСТУП

ISO 7393 складається з трьох частин:

Частина 1. Титрометричний метод із застосуванням N.N-діетил-1,4-фенілендіаміну

Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N.N-діетил-1,4-фенілендіаміну для поточного контролювання

Частина 3. Метод йодометричного титрування для визначання загального хлору.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ВОДИ
ВИЗНАЧАННЯ НЕЗВ’ЯЗАНОГО ТА ЗАГАЛЬНОГО ХЛОРУ
Частина 2. Колориметричний метод із застосуванням N,N-діетил-1,4-фенілендіаміну для поточного контролювання

КАЧЕСТВО ВОДЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСВЯЗАННОГО И ОБЩЕГО ХЛОРА
Часть 2. Колориметрический метод с применением N,N-диэтил-1,4-фенилендиамина для серийного контроля

WATER QUALITY
DETERMINATION OF FREE CHLORINE AND TOTAL CHLORINE
Part 2. Colorimetric method using N,N-diethyl-1,4-phenylenediamine, for routine control purposes

Чинний від 2006-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює метод визначання незв’язного та загального хлору у воді і його застосовують у сфері контролювання. Він ґрунтується на вимірюванні інтенсивності забарвленості розчину візуальним порівнянням його зі шкалою стандартів (еталонних зразків), яку регулярно градуюють.

Для морських вод і вод, що містять броміди та йодиди, потрібні спеціальні методики.

Цей метод застосовують для концентрацій загального хлору в перерахунку на хлор (СІ2) від 0,0004 ммоль/дм3 до 0,07 ммоль/дм3 (0,03 мг/дм3 — 5 мг/дм3). Для більших концентрацій хлору дослідну пробу треба розбавити. У випадку, якщо тривалість аналізування та простота устат- ковання не є головними вимогами, застосовують спектрометричний метод.

У додатку А наведено методику роздільного визначання зв’язаного хлору типу монохлора- міну, типу дихлораміну та зв’язаного хлору у формі трихлораміну.

Визначання поправки на перешкоджальний вплив деяких сполук подано у розділах 7 і 9.

2 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
(див. табл. 1)

У цьому стандарті застосовують такі терміни та визначення понять:

2.1 незв’язаний хлор (free chlorine)

Хлор, присутній у формі хлорнуватистої кислоти, іону гіпохлориту та розчиненого незв’яза- ного хлору

2.2 зв’язаний хлор (combined chlorine)

Частина загального хлору, присутнього у формі хлорамінів і органічних хлорамінів

Відповідає офіційному тексту

2.3 загальний хлор (total chlorine)

Хлор, присутній у формі незв’язаного хлору, зв’язаного хлору або в обох формах разом

2.4 хлораміни (chloramines)

Похідні амонію, одержані заміщуванням одного, двох або трьох атомів водню атомами хлору (монохлорамін NH2CI, дихлорамін NHCI2, трихлорид азоту NCI3) й усі хлоровані похідні сполуки органічного азоту, визначені методом, описаним у цьому стандарті.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online