ДСТУ EN 62282-3-300:2017 Технології паливних елементів. Частина 3-300. Стаціонарні енергетичні установки на паливних елементах. Установлення (EN 62282-3-300:2012, IDT; IEC 62282-3-300:2012, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЇ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Частина 3-300. Стаціонарні енергетичні установки
на паливних елементах
Установлення

ДСТУ ЕN 62282-3-300:2017
(ЕN 62282-3-300:2012, IDТ; ІЕС 62282-3-300:2012, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 вересня 2017 р. № 294 3 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 62282-3-300:2012 Fuel cell technologies — Part 3-300: Stationary fuel cell power systems — Installation (IEC 62282-3-300:2012) (Технології паливних елементів. Частина 3-300. Стаціонарні енергетичні установки на паливних елементах. Установлення) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 62282-3-300:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 62282-3-300:2012

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги та стратегія безпечності

5 Критерії вибору місця розміщення

5.1 Загальні положення щодо місця розміщення

5.2 Установлення поза приміщенням

5.3 Установлення в приміщенні

5.4 Установлення на даху

6 Вентиляція і вихлопи

6.1 Загальні положення

6.2 Вентиляція

6.3 Вихлопна система

6.4 Процеси продування та вентилювання

7 Протипожежний захист і виявлення газів

7.1 Захист від пожежі і виявлення пожежі

7.2 Протипожежні заходи та протиаварійне планування

8 Взаємні з’єднання з засобами для підключення на місці встановлення

8.1 Загальні положення

8.2 Під’єднання до паливопостачання. Загальні положення

8.3 Відключення подачі палива і паливопроводи

8.4 Під’єднання до підведення та скидання допоміжного середовища

9 Екологічні вимоги

10 Приймально-здавальні випробування

10.1 Виток газу

10.2 Випробування робочих запірних пристроїв на місці розташування

11 Перевірка пристосованості до технічного обслуговування

12 Документація

12.1 Марковання та інструкції

12.2 Акт здавання-приймання

12.3 Інструкція зі встановлення0

12.4 Інформаційні настанови для користувача

12.5 Настанова з технічного обслуговування

ДОДАТОК ZА (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні публікації та відповідні їм європейські публікації

ДОДАТОК НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними та регіональними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 62282-3-300:2017 (EN 62282-3-300:2012, IDT; ІЕС 62282-3-300:2012, IDT) «Технології паливних елементів. Частина 3-300. Стаціонарні енергетичні установки на паливних елементах. Установлення», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 62282-3-300:2012 «Fuel cell technologies — Part 3-300: Stationary fuel cell power systems — Installation» (версія en).

Текст міжнародного стандарту ІЕС 62282-3-300:2012 було прийнято CENELEC як EN 62282-3-300:2012 без будь-яких змін.

EN 62282-3-300:2012 замінює EN 62282-3-3:2008.

EN 62282-3-300:2012 містить значні технічні зміни порівняно з EN 62282-3-3:2008, а саме:

— доповнення сфери застосування, щоб уникнути перекривання між EN 62282-3-100 і EN 62282-3-300 стосовно вимог, пов’язаних із безпечністю;

— оновлення нормативних посилань та визначення понять;

— вимоги, застосовні до стаціонарних паливних елементів, видалено для того, щоб цей стандарт було спрямовано на «ризики установлення»;

— рівень оксиду вуглецю CO знижено для малих енергетичних установок на паливних елементах, викиди з яких потрапляють безпосередньо в апаратну, де вони встановлені, і в якому місці має бути убезпечено апаратну;

— вимоги до використання системи виявлення займистих газів модифіковано;

— додано посилання на стандарт ISO 23551-1 щодо газових клапанів.

Цей стандарт поширюється на основні вимоги безпечності електроустатковання, призначеного для використання в певних межах напруги (на виконання вимог Директиви з низьковольтного електричного обладнання 2006/95/ЕС, 2014/35/EU).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, —ТК 48 «Енергозбереження».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до EN 62282-3-300:2012 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— у розділі 2 та додатку ZA наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті».

ВСТУП до IEC 62282-3-300:2012

Цей стандарт поширюється на стаціонарні енергетичні установки на паливних елементах, які споруджено згідно з ІЕС 62282-3-100.

Вимоги цього стандарту не призначено для обмеження інновацій. Установки, в яких використано матеріали та/або способи, що відрізняються від докладно описаних у цьому стандарті, може бути розглянуто і випробувано відповідно до мети вимог і, якщо вони виявляються еквівалентними по суті, то можна вважати, що вони відповідають стандарту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЇ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
Частина 3-300. Стаціонарні енергетичні
Установки на паливних елементах
Установлення

FUEL CELL TECHNOLOGIES
Part 3-300. Stationary fuel cell power systems installation

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює мінімальні вимоги щодо безпечності під час установлення внутрішніх і зовнішніх стаціонарних енергетичних установок на паливних елементах згідно з ІЕС 62282-3-100 і застосовний для установлення таких установок:

— призначених для електричного під’єднання до електромережі безпосередньо або з легкодоступними перемикачем з ручним управлінням чи автоматичним вимикачем;

— призначених для автономної електророзподільної мережі;

— призначених для забезпечення електроенергією постійного або змінного струму;

— зі здатністю до регенерації корисного тепла або без неї.

Цей стандарт обмежується тими умовами, які може бути створено в процесі установлення, що можуть призвести до небезпеки для персоналу або пошкодження обладнання чи майна, зовнішнього відносно енергетичної установки на паливних елементах.

Цей стандарт не охоплює вимоги щодо безпечності стаціонарних енергетичних установок на паливних елементах, на які поширюється ІЕС 62282-3-100.

Крім того, цей стандарт не поширюється на:

— системи для постачання та/або зберігання палива;

— подавання та видалення допоміжного середовища;

— перемикачі або автоматичні вимикачі;

— переносні енергетичні установки на паливних елементах;

— пересувні енергетичні установки на паливних елементах;

— застосування ДЕГ (допоміжних електрогенераторів).

Установлення типової стаціонарної енергетичної установки на паливних елементах представлено на рисунку 1.

Енергетичні установки на паливних елементах поділяють на дві категорії:

— малі установки;

— великі установки.

Терміни та визначення понять наведено в розділі 3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи повністю чи частково є нормативними посиланнями, і їх треба застосовувати під час застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначені видання. У разі недатованих посилань застосовують останнє видання (разом зі змінами) документа, на який є посилання.

ІЕС 60079-10 (all parts) Explosive atmospheres — Part 10: Classification of areas

IEC 60079-29-1 Explosive atmospheres — Part 29-1: Gas detectors — Performance requirements of detectors for flammable gases

IEC 60079-29-2 Explosive atmospheres — Part 29-2: Gas detectors — Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen

IEC 62282-3-100:2012 Fuel cell technologies — Part 3-100: Stationary fuel cell power systems — Safety

ISO 1182 Reaction to fire tests for building and transport products — Non-combustibility test

ISO 14121 Safety of machinery — Risk assessment

ISO 23551-1 Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances — Particular requirements — Part 1: Automatic valves.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60079-10 (усі частини) Вибухонебезпечні середовища. Частина 10. Класифікація зон

ІЕС 60079-29-1 Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-1. Детектори газу. Вимоги до робочих характеристик детекторів для займистих газів

ІЕС 60079-29-2 Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-2. Детектори газу. Вибір, установлення, використання і технічне обслуговування детекторів для займистих газів і кисню

ІЕС 62282-3-100:2012 Технології паливних елементів. Частина 3-100. Стаціонарні енергетичні установки на паливних елементах. Вимоги щодо безпечності

ISO 1182 Реакція на випробування на вогнестійкість будівельних і транспортних продуктів. Випробування на негорючість

ISO 14121 Безпечність машин. Оцінювання ризиків

ISO 23551-1 Пристрої захисту та контролювання для газових пальників і газопальникових пристроїв. Спеціальні вимоги. Частина 1. Клапани автоматичні.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online