ДСТУ ГОСТ 26167:2009 Взуття повсякденне. Загальні технічні умови (ГОСТ 26167-2005, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЗУТТЯ ПОВСЯКДЕННЕ
Загальні технічні умови
(ГОСТ 26167-2005, IDТ)

ДСТУ ГОСТ 26167:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ваніфатова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 жовтня 2009 р. № 376 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 26167-2005 Обувь повседневная. Общие технические условия (Взуття повсякденне. Загальні технічні умови)

Ступінь відповідності ГОСТ 26167-2005 — ідентичний (IDТ)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26167-84)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 26167-2005 Обувь повседневная. Общие технические условия (Взуття повсякденне. Загальні технічні умови).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п. 3 «Предисловия»);

— на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия»), щодо інформації про зміни до цього стандарту та інформацію щодо заборони відтворення, тиражування і розповсюдження як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарту Російської Федерації; замінено нумерацію п. 5 «Предисловия» на п. 4;

— на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цьому стандарту в Україні;

— на першій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки»:

на заміну ГОСТ 939-88 розроблено ДСТУ 2726-94 (ГОСТ 939-94); на заміну ГОСТ 7296-81 розроблено ДСТУ 4142-2002/ГОСТ 7296-2003;

— на другій сторінці стандарту, розділ 2 «Нормативные ссылки»: ГОСТ 30678-2000 — в Україні чинний ДСТУ 3923-99 (ГОСТ 30678-2000);

— вилучено інформацію стосовно коду УДК, ОКСТУ, групи згідно з МКС та вихідні дані орга- нізації-видавця Російської Федерації та долучено інформацію щодо коду УКНД.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБУВЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ
Общие технические условия

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследовательский институт кожевенно-обувной промышленности» (ФГУП ЦНИИКП)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 28 от 9 декабря 2005 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика AZ Государственный комитет по стандартизации, метрологии и патентам Азербайджанской Республики
Республика Армения AM Министерство экономики Республики Армения
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика KG Кыргызстандарт
Республика Молдова MD Министерство экономики и торговли
Российская Федерация RU Ростехрегулирование
Республика Таджикистан TJ Такджикстандарт
Туркменистан TM Главгосслужба «Туркменстандартлары»
Украина UA Госпотребстандарт Украины

4 ВЗАМЕН ГОСТ 26167-84

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Классификация, основные параметры и размеры

4 Общие технические требования

5 Правила приемки

6 Методы контроля

7 Транспортирование и хранение

8 Гарантии изготовителя

Приложение А (справочное) Линейные размеры обуви и ее деталей

Приложение Б (рекомендуемое) Требования к обуви, предусматриваемые в техническом описании

Приложение В (обязательное) Конструктивные особенности обуви для людей пожилого возраста

Приложение Г (справочное) Перечень материалов, применяемых для изготовления обуви

Приложение Д (рекомендуемое) Рекомендации по выбору, уходу и эксплуатации обуви

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ОБУВЬ ПОВСЕДНЕВНАЯ
Общие технические условия

Machine-made footwear.
General specigications

Дата введения в Украине 2010-01-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на повседневную мужскую и женскую обувь из кожи, текстиля и с комбинированным верхом.

Требования стандарта, кроме 4.6.1, являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15.007—88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкойпромышленности. Основные положения

ГОСТ 485—82 Юфть для верха обуви. Технические условия

ГОСТ 939—88 Кожа для верха обуви. Технические условия

ГОСТ 940—81 Кожа для подкладки обуви. Технические условия

ГОСТ 1838—91 Кожи из спилка. Общие технические условия

ГОСТ 1903—78 Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия

ГОСТ 3717—84 Замша. Технические условия

ГОСТ 3927—88 Колодки обувные. Общие технические условия

ГОСТ 4661—76 Овчина меховая выделанная. Технические условия

ГОСТ 7065—81 Нитроискожа-Т обувная. Технические условия,

ГОСТ 7296—81 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 9134—78 Обувь. Методы определения прочности крепления деталей низа

ГОСТ 9135—2004 Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника

ГОСТ 9136—72 Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки

ГОСТ 9182—75 Кожа для рантов. Технические условия

ГОСТ 9289—78 Обувь. Правила приемки

ГОСТ 9290—76 Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха

ГОСТ 9292—82 Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления

ГОСТ 9542—89 Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия

ГОСТ 9705—78 Кожа лаковая обувная. Технические условия

ГОСТ 9718—88 Обувь. Методы определения гибкости

ГОСТ 1012А—76 Пластины и детали резиновые непористые для низа обуви. Технические условия

ГОСТ 11373—88 Обувь. Размеры

ГОСТ 12632—79 Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия

ГОСТ 14226—93 Обувь. Нормы гибкости

ГОСТ 19196—93 Ткани обувные. Общие технические условия

ГОСТ 21463—87 Обувь. Нормы прочности

ГОСТ 23251—83 Обувь. Термины и определения

ГОСТ 28371—89 Обувь. Определение сортности

ГОСТ 28735—90 Обувь. Метод определения массы

ГОСТ 29277—92 Кожа для низа обуви. Технические условия

ГОСТ 29298—92 Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические услови

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online