Постанова від 01.03.2017 № 130 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного вироб...

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 березня 2017 р. N 130

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

(назва у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123,
від 15.11.2019 р. N 954)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 19 липня 2017 року N 532,
від 25 жовтня 2017 року N 832,
від 7 лютого 2018 року N 86,
від 19 вересня 2018 року N 760,
від 30 січня 2019 року N 123,
від 6 листопада 2019 року N 916,
від 15 листопада 2019 року N 954,
від 3 березня 2020 року N 195,
від 2 вересня 2020 року N 780,
від 17 березня 2021 року N 205,
від 16 червня 2021 року N 612,
від 9 лютого 2022 року N 98,
від 8 березня 2024 року N 275

(Установлено, що до 31 грудня 2019 року часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва одержувачам бюджетних коштів, визначеним пунктом 3 Порядку, затвердженого цією постановою, здійснюється через банки-резиденти, що підписали з Міністерством аграрної політики та продовольства Меморандум про загальні засади співробітництва, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 року N 954)Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, що додається.

(пункт 1 у редакції постанов Кабінету
 Міністрів України від 30.01.2019 р. N 123),
від 15.11.2019 р. N 954)

2. Абзац третій пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників у 2017 році, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. N 77 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 17, ст. 489), викласти у такій редакції:

"часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.".

3. Пункт 3 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 15.11.2019 р. N 954)

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2017 р. N 130
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 березня 2024 р. N 275)

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.

3. Отримувачами бюджетних коштів є юридичні особи та фізичні особи - підприємці, основною діяльністю яких є постачання сільськогосподарських товарів (за визначенням, наведеним у пункті 2.15 статті 2 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України"), вироблених ними на власних або орендованих основних засобах, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, а новоутворених сільськогосподарських товаровиробників, які провадять господарську діяльність менш як 12 календарних місяців, - за результатами кожного окремого звітного періоду (далі - сільськогосподарські товаровиробники).

4. Бюджетні кошти спрямовуються на забезпечення сільськогосподарських товаровиробників вітчизняною технікою та обладнанням для агропромислового комплексу (далі - техніка та обладнання) шляхом здійснення часткової компенсації вартості техніки та обладнання, що закуплені у підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (далі - виробник) та/або їх дилерів та включені до затвердженого Мінекономіки переліку техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів (далі - часткова компенсація).

5. Часткова компенсація надається на техніку та обладнання, ступінь локалізації виробництва яких перевищує 60 відсотків, крім тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів, ступінь локалізації виробництва яких повинен перевищувати показник, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. N 369 "Про затвердження Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу та встановлення показників ступеня локалізації виробництва тракторів та інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення, спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення, самохідних та причіпних комбайнів" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 40, ст. 1427).

6. Перелік техніки та обладнання, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів (далі - перелік), формується та затверджується Мінекономіки після перевірки ступеня локалізації виробництва техніки та обладнання на підставі поданої виробником заявки щодо первинного внесення техніки та обладнання до переліку та/або щорічного підтвердження відповідності техніки та обладнання, включених до переліку у попередні роки, вимогам поточного року (далі - заявка щодо щорічного підтвердження) за формою згідно з додатком 1.

До заявки додаються:

калькуляція собівартості техніки та обладнання із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих виробником та/або придбаних у постачальників, які є резидентами України) за формою згідно з додатком 2;

інформація щодо підтвердження здійснення на території України виробництва одного з вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів та/або використання вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, виготовлених на території України;

інформація про ступінь локалізації виробництва техніки та обладнання, розрахований виробником відповідно до Порядку визначення ступеня локалізації виробництва підприємствами вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2013 р. N 369;

фінансова звітність за чотири квартали, що передують звітному, разом з інформацією за рік згідно з формою державного статистичного спостереження N 1-П (місячна) "Звіт про виробництво промислової продукції за видами";

розрахунок питомої ваги витрат на оплату праці (з відрахуванням на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) у складі собівартості виробленої (реалізованої - для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності) продукції за рік разом з копіями документів (форм звітності), що підтверджують розрахунок (форма N 2 - для суб'єктів господарювання, які застосовують загальну систему оподаткування, обліку та звітності);

фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва (додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність");

баланс (форма N 1-м);

звіт про фінансові результати (форма N 2-м);

помісячні звіти з праці за рік, помісячні звіти згідно з єдиним внеском за рік - для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

Вартість імпортних комплектувальних виробів, виражена в іноземній валюті, відображається у гривні за офіційним курсом до іноземної валюти, встановленим Національним банком на дату постачання таких компонентів.

Заявка та додані до неї документи подаються до Мінекономіки виробником в електронній формі з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, та/або інших засобів ідентифікації, які дають змогу однозначно встановлювати особу керівника виробника або уповноваженої ним особи.

7. До переліку включаються техніка та обладнання, що виробляються виробниками:

питома вага витрат яких на оплату праці з урахуванням єдиного внеску у складі собівартості виробленої (реалізованої - для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності) продукції становить не менш як 8 відсотків;

які мають сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданий акредитованим органом з оцінки відповідності;

які мають декларацію про відповідність для самохідних, навісних, причіпних, стаціонарних, монтованих та інших сільськогосподарських машин та обладнання або сертифікат затвердження типу для тракторів, причепів і спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення відповідно до вимог технічних регламентів, дія яких поширюється на зазначений вид техніки;

які мають конструкторсько-технологічну документацію та/або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, що відображено в балансі;

які здійснюють на території України виробництво одного з вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів та/або використовують такі вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготовлені на території України, відповідно до технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання;

які здійснюють гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки та обладнання.

Відповідність виробників вимогам цього пункту підтверджується шляхом зазначення необхідної інформації в заявці.

8. Заявки щодо включення техніки та обладнання до переліку в поточному бюджетному періоді подаються Мінекономіки до 31 жовтня. Заявки щодо включення техніки та обладнання до переліку в наступному бюджетному періоді подаються Мінекономіки з 1 листопада поточного бюджетного періоду.

Заявки щодо щорічного підтвердження подаються Мінекономіки щороку з 1 січня по 31 березня. Заявки щодо щорічного підтвердження, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

У разі коли заявка на документи, що додаються до неї, оформлені з порушенням вимог законодавства та/або подані не в повному обсязі, Мінекономіки не розглядає таку заявку, про що інформує виробника протягом десяти робочих днів.

9. Своєчасно поданими вважаються заявка та документи, що додаються до неї, які надійшли до Мінекономіки та зареєстровані в системі електронного документообігу в установлені пунктом 8 цього Порядку строки.

Заявка та документи, що додаються до неї, реєструються Мінекономіки і зберігаються протягом трьох бюджетних періодів.

10. У разі неподання заявки щодо щорічного підтвердження, виявлення недостовірної інформації у документах, доданих до заявки, або у разі, коли техніка та обладнання і виробник не відповідають вимогам, визначеним у пунктах 5 і 7 цього Порядку, Мінекономіки виключає техніку та обладнання з переліку.

11. У переліку зазначається така інформація:

для виробників - юридичних осіб - найменування та код згідно з ЄДРПОУ виробника, його філій (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або його дилера;

для виробників - фізичних осіб - підприємців - прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

вид і марка техніки та обладнання;

орієнтовна ціна техніки та обладнання.

12. Мінекономіки у дводенний строк після затвердження оновленого переліку розміщує його на своєму офіційному веб-сайті та надсилає банкам, що відібрані відповідно до Порядку відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1762; 2020 р., N 6, ст. 278, N 93, ст. 3004), і підписали з Мінекономіки Меморандум про загальні засади співробітництва (далі - уповноважені банки).

13. Часткова компенсація надається сільськогосподарським товаровиробникам на безповоротній основі за придбані техніку та обладнання, вартість яких зазначена в актах приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через уповноважений банк, у розмірі 25 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість).

Частковій компенсації підлягає техніка та обладнання, які на момент здійснення через уповноважений банк оплати їх придбання були включені до переліку.

Вартість техніки та обладнання, придбаних з 1 грудня поточного бюджетного періоду, підлягає частковій компенсації в межах бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на наступний бюджетний період на відповідні цілі.

14. На отримання часткової компенсації мають право сільськогосподарські товаровиробники:

стосовно яких не порушено справу про банкрутство та/або яких не визнано банкрутами, та/або які не перебувають на стадії ліквідації;

які не мають на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення компенсації, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи ДПС;

які не віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указом Президента України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції".

15. Протягом бюджетного періоду один сільськогосподарський товаровиробник (за визначенням, наведеним у пункті 21.4 статті 21 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України") може отримати державну підтримку в сумі не більш як 10 тис. розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

16. Для отримання часткової компенсації сільськогосподарські товаровиробники подають до уповноваженого банку, через який здійснено оплату техніки та обладнання, заявки, до яких додаються підтвердні документи щодо їх придбання, а саме:

копія платіжного доручення або іншого платіжного документа, що підтверджує оплату;

акт приймання-передачі техніки та обладнання;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов'язковій державній або відомчій реєстрації).

Заявки та додані до неї підтвердні документи для отримання часткової компенсації вартості техніки та обладнання, придбаних:

до 1 грудня поточного бюджетного періоду, - подаються до 5 грудня поточного року;

з 1 грудня поточного бюджетного періоду, - подаються до 1 квітня наступного бюджетного періоду.

17. Уповноважений банк за згодою сільськогосподарського товаровиробника надає Мінекономіки інформацію про сільськогосподарського товаровиробника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком.

18. Відповідність сільськогосподарських товаровиробників вимогам, зазначеним у пункті 3 цього Порядку, декларується ними у заявці для отримання часткової компенсації, форма якої визначена Меморандумом про загальні засади співробітництва.

Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у заявці для отримання часткової компенсації, несе сільськогосподарський товаровиробник.

Відповідність сільськогосподарських товаровиробників вимогам, зазначеним в абзаці другому пункту 14 цього Порядку, перевіряється уповноваженим банком виходячи з інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, розміщеного на офіційному веб-сайті Мін'юсту.

19. Уповноважені банки формують перелік сільськогосподарських товаровиробників, які придбали техніку та обладнання (далі - перелік отримувачів), і щомісяця до 10 числа подають його в електронній або паперовій формі до Мінекономіки.

Форма переліку отримувачів затверджується Мінекономіки.

Перелік отримувачів містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ сільськогосподарського товаровиробника, вид і марку техніки та обладнання, повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ їх виробника, вартість їх придбання, суму коштів, що підлягає частковій компенсації.

20. Мінекономіки на підставі поданих уповноваженими банками переліків отримувачів:

формує щомісяця список сільськогосподарських товаровиробників на отримання часткової компенсації та надсилає його ДПС з метою проведення перевірки відповідності сільськогосподарських товаровиробників вимогам, зазначеним у пункті 3, та вимогам абзацу третього пункту 14 цього Порядку;

виключає на підставі інформації від ДПС, отриманої протягом п'яти календарних днів, з переліку отримувачів тих, які не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 3 та абзаці третьому пункту 14 цього Порядку;

формує список сільськогосподарських товаровиробників в розрізі уповноважених банків та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті;

затверджує щомісяця до 25 числа (у грудні до 20 числа) розподіл коштів для надання часткової компенсації між уповноваженими банками в межах затверджених бюджетних асигнувань з урахуванням відповідних фактичних надходжень бюджетних коштів та формує зведений перелік сільськогосподарських товаровиробників на отримання часткової компенсації.

21. Мінекономіки перераховує бюджетні кошти з рахунка, відкритого в Казначействі, уповноваженим банкам на підставі:

підписаного Мінекономіки з уповноваженим банком Меморандуму про загальні засади співробітництва;

розподілу коштів для надання часткової компенсації між уповноваженими банками;

зведеного переліку сільськогосподарських товаровиробників на отримання часткової компенсації.

22. Уповноважені банки протягом трьох робочих днів з дати отримання бюджетних коштів від Мінекономіки перераховують їх на поточні рахунки сільськогосподарських товаровиробників згідно із зазначеними у переліках отримувачів сумами та протягом п'яти робочих днів повідомляють про це Мінекономіки.

23. У разі недостатності бюджетних асигнувань для надання часткової компенсації у повному обсязі у поточному місяці така компенсація виплачується в наступному місяці.

24. Мінекономіки оприлюднює щомісяця до 30 числа на своєму офіційному веб-сайті інформацію про суму наданої часткової компенсації та залишок бюджетних коштів.

У разі наявності залишку бюджетних коштів у розмірі 20 відсотків загального обсягу бюджетних асигнувань за бюджетною програмою "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва" Мінекономіки доводить до уповноважених банків суму ліміту бюджетних асигнувань відповідно до питомої ваги використання бюджетних коштів уповноваженим банком для надання часткової компенсації в поточному бюджетному періоді.

У разі використання бюджетних коштів у повному обсязі за звітний бюджетний період уповноважені банки припиняють приймання заявок від сільськогосподарських товаровиробників.

25. Техніка та обладнання, придбані сільськогосподарськими товаровиробниками з частковою компенсацією вартості, протягом трьох років не підлягають відчуженню та використовуються за призначенням, крім випадку, коли техніка та обладнання прийняті уповноваженими банками у заставу і відчужуються в разі невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором.

У разі відчуження техніки та обладнання протягом трьох років, у тому числі внаслідок невиконання зобов'язань за кредитним договором:

сільськогосподарський товаровиробник протягом місяця повертає отримані бюджетні кошти на рахунок уповноваженого банку, з якого здійснювалося перерахування часткової компенсації. Уповноважений банк протягом п'яти робочих днів повертає зазначені кошти на рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету в установленому порядку;

часткова компенсація не надається протягом трьох наступних бюджетних періодів.

26. У разі встановлення органами, уповноваженими здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів, факту незаконного отримання часткової компенсації:

кошти у повному обсязі протягом місяця з дати встановлення факту незаконного отримання повертаються сільськогосподарськими товаровиробниками на рахунок уповноваженого банку, з якого здійснювалося перерахування часткової компенсації. Уповноважений банк повертає протягом п'яти робочих днів зазначені кошти на рахунок Мінекономіки, відкритий в Казначействі, для подальшого їх перерахування до державного бюджету в установленому порядку;

часткова компенсація не надається протягом трьох наступних бюджетних періодів.

27. Мінекономіки після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання у строки, визначені законодавством.

28. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття і закриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства, а також операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

29. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВКА

Подається для (зазначити необхідне):

 первинного внесення вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу (далі - техніка та обладнання) до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів;

 щорічного підтвердження відповідності техніки та обладнання, включених до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок бюджетних коштів, у попередні роки, вимогам поточного року.

Заявник
______________________________________________________________________________________________________
(для підприємств вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу (далі - виробник) -
юридичної особи - найменування, код згідно з ЄДРПОУ; для виробника - фізичної особи - підприємця -
прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

______________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) керівника виробника техніки та обладнання або
уповноваженої ним особи)
______________________________________________________________________________________________________
(місцезнаходження виробника техніки та обладнання)_____________________
(номер телефону)

 

____________________________
(адреса електронної пошти)Основний вид діяльності (згідно з КВЕД)
__________________________________

Я підтверджую:

що виробник зазначеної техніки та обладнання є резидентом України;

питома вага витрат виробника на оплату праці з урахуванням єдиного внеску у складі собівартості виробленої (реалізованої - для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності) продукції становить не менш як 8 відсотків;

наявність конструкторсько-технологічної документації та/або зареєстрованого права інтелектуальної власності на зазначені техніку та обладнання, що відображено в балансі;

що на території України здійснюється виробництво одного з вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів та/або використовуються такі вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготовлені на території України, відповідно до технологічних операцій, необхідних для виробництва техніки та обладнання;

виробник здійснює гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки та обладнання;

наявність декларації про відповідність для самохідних, навісних, причіпних, стаціонарних, монтованих та інших сільськогосподарських машин та обладнання або сертифіката затвердження типу для тракторів, причепів і спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення відповідно до вимог технічних регламентів, дія яких поширюється на зазначений вид техніки;

наявність сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.Поряд-
ковий номер

Найменування та код згідно
з ЄДРПОУ заводу-
виробника

Філії (відокремлених підрозділів), що мають власний код згідно з ЄДРПОУ, та/або дилери

Код згідно з номенкла-
турою продукції промис-
ловості
 (8 знаків)

Вид техніки та обладнання відповідно до номенклатура продукції промисловості

Марка техніки та облад-
нання

Орієнтовна ціна*
 техніки та обладнання
 з податком на додану вартість, гривень

Техноло-
гічні операції, які здійсню-
ються на території України__________________________________
(прізвище та ініціали (ініціал власного імені) керівника
виробника техніки та обладнання або уповноваженої
ним особи)

______________________
(підпис)


____________
* Зазначені ціни заокруглюються до гривні. 

Додаток 2
до Порядку

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
собівартості вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих виробником та/або придбаних у постачальників, які є резидентами України)

Найменування техніки та обладнання
__________________________________
                                                                                          (станом на ___.___.____ р.)Номер рядка

Найменування статей калькуляції

Сума*,
гривень

1

Сировина, матеріали, комплектувальні вироби, покупні напівфабрикати
з них:
вітчизняного виробництва
імпортні
комплектувальні вироби, сировина і матеріали, придбані за прямими контрактами (МВ)
комплектувальні вироби, сировина і матеріали, придбані через постачальників-резидентів (ІВ)

 

2

Паливо та енергія на технологічні цілі

 

3

Заробітна плата основна та додаткова

 

4

Нарахування єдиного внеску

 

5

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування (у тому числі амортизація)

 

6

Загальні витрати

 

7

Виробнича собівартість (рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 + рядок 5 + рядок 6)

 

8

Адміністративні витрати

 

9

Витрати на збут

 

10

Інші операційні витрати

 

11

Повна собівартість (С) (рядок 7 + рядок 8 + рядок 9 + рядок 10)

 

12

Прибуток

 

13

Податок на додану вартість

 

14

Відпускна (орієнтовна) ціна (рядок 11 + рядок 12 + рядок 13)

 __________________________________
(прізвище та ініціали (ініціал власного імені)
керівника виробника техніки та обладнання)

______________________
(підпис)


____________
* Зазначені суми заокруглюються до гривні.(Порядок із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. N 532,
від 25.10.2017 р. N 832,
від 07.02.2018 р. N 86,
від 19.09.2018 р. N 760,
від 30.01.2019 р. N 123,
від 06.11.2019 р. N 916,
від 15.11.2019 р. N 954,
від 03.03.2020 р. N 195,
від 02.09.2020 р. N 780,
від 17.03.2021 р. N 205,
від 16.06.2021 р. N 612,
від 09.02.2022 р. N 98,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 08.03.2024 р. N 275)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2017 р. N 130

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 959 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2012).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2005 р. N 71 "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 208).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. N 321 "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 16, ст. 604).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 849 "Про доповнення пункту 8 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 46, ст. 1886).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. N 1115 "Про внесення змін до пункту 81 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 69, ст. 2630).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. N 109 "Про внесення змін до Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 17, ст. 443).

7. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 763 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 66, ст. 2218).

8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 953 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 69, ст. 2381).

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 647 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 58, ст. 2003).

10. Пункт 12 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки розвитку підприємств агропромислового комплексу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. N 96 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 11, ст. 486).

11. Пункт 21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 968 "Питання Державної фінансової інспекції" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 71, ст. 2684).

12. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. N 508 "Про затвердження нового складу Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 43, ст. 1671).

13. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. N 180 "Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 23, ст. 781).

14. Пункт 10 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 100, ст. 3261).

БУДСТАНДАРТ Online