ДСТУ ГОСТ 28631:2006 Сумки, валізи, портфелі, ранці, папки, вироби дрібної шкіргалантереї. Загальні технічні умови (ГОСТ 28631-2005, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМКИ, ВАЛІЗИ, ПОРТФЕЛІ, РАНЦІ, ПАПКИ, ВИРОБИ ДРІБНОЇ ШКІРГАЛАНТЕРЕЇ
Загальні технічні умови

(ГОСТ 28631-2005, IDT)
ДСТУ ГОСТ 28631:2006

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр про стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Л. Ваніфатова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 26 грудня 2006 р. № 373 з 2007-10-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ 28631-2005 Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия (Сумки, валізи, порфлелі, ранці, папки, вироби дрібної шкіргалантереї. Загальні технічні умови)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики у сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28631-90)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт ідентичний ГОСТ 28631-2005 Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия (Сумки, валізи, порфлелі, ранці, папки, вироби дрібної шкіргалантереї. Загальні технічні умови)

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки виправлено назву національних органів стандартизації (п.2 «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п.З «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворювання, тиражування і розповсюджування як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

- на першій сторінці стандарту вилучено дату введення в дію цього міждержавного стандарту в Російській Федерації та внесено дату надання чинності цього стандарту в Україні;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК, код ОКСТУ, групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 2863-2005

СУМКИ, ЧЕМОДАНЫ, ПОРТФЕЛИ, РАНЦЫ, ПАПКИ, ИЗДЕЛИЯ МЕЛКОЙ КОЖГАЛАНТЕРЕИ
Общие технические условия

Соответствует официальному тексту

Москва
Стандартинформ
2006

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследовательский институт кожевенно-обувной промышленности» (ФГУП ЦНИИКП)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 22 от4 ноября 2005 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Наименование национального органа по стандартизации

Азербайджанская Республика

AZ

Азербайджанское Государственное Агентство по стандартизации, метрологии и патентам

Республика Армения

AM

Министерство торговли и экономического развития Республики Армения

Республика Беларусь

BY

Госстандарт Республики Беларусь

Г рузия

GE

Груз стандарт

Республика Казахстан

КZ

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

KG

Кыргызстандарт

Республика Молдова

MD

Молдова-стандарт

Российская Федерация .

RU

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Республика Таджикистан

TJ

Такджикстандарт

Туркменистан

TM

Г лавгосслужба «Туркменстандартлары»

Республика Узбекистан

UZ

Агенство «Узстандарт»

Украина

UA

Госпотребстандарт Украины

4 ВЗАМЕН ГОСТ 28631-90

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Классификация, основные параметры и размеры

5 Общие технические требования

6 Правила приемки

7 Методы контроля

8 Транспортирование и хранение

9 Гарантии изготовителя

МЕЖГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СУМКИ, ЧЕМОДАНЫ, ПОРТФЕЛИ, РАНЦЫ, ПАПКИ, ИЗДЕЛИЯ МЕЛКОЙ КОЖГАЛАНТЕРЕИ
Общие технические условия

Bags, cases, brief-cases, satchels, paper-cases, small leather goods.
General specifications

Дата введения в Украине 2007 — 10 — 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сумки, чемоданы, портфели, ученические ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи (далее — изделия).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 15.007—88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция легкой промышленности. Основные положения

ГОСТ 427—75 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 13841—95 Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия

ГОСТ 17435—72 Линейки чертежные. Технические условия

ГОСТ 18242—72 Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля*

ГОСТ 18321—73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 25871—83 Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 28455—90 Изделия кожгалантерейные. Термины и определения

ГОСТ 29329—92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online