Наказ від 20.10.1999 № 344 "Про затвердження форм державної статистичної звітності зі статистики будівництв"

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 344 від 20.10.99
   м.Київ

        
   Наказ втратив чинність на підставі Наказу Держкомстату
    N 257 від 31.07.2000 )
   Про затвердження форм державної статистичної звітності
           зі статистики будівництв

   Відповідно до статті 12 Закону  України  "Про  державну
статистику" та з метою удосконалення форм державної
статистичної  звітності  і  показників  статистики  підрядних
будівельних організацій Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити форми державної статистичної звітності і ввести
їх в дію:
   починаючи із звіту за січень 2000 року
   N 1-кб-місячна "Звіт  про  виконання  підрядних  робіт",
термінова;
   починаючи із звіту за I квартал 2000 року
   N 1-кб-квартальна  "Звіт про виконання підрядних робіт",
термінова.
   2. Поширити  форми,  затверджені п. 1 цього наказу, на
підприємства, установи, організації всіх форм  власності  та
організаційно-правових форм господарювання.
   3. Управлінню статистики інвестицій та будівництва Головного
управління статистики виробництва (Луценко Н.Г.):
   3.1. До 10 листопада 1999 року підготувати і подати ГМІЦ
Держкомстату України зміни і доповнення до постановок задач
автоматизованої обробки зазначеної статистичної звітності.
   3.2. Здійснювати  методологічне  керівництво  збором  та
розробкою звітності за вказаними формами.
   4. Фінансово-економічному  управлінню  (Сорокіна  Т.В.),
відповідно до проведеного Тендеру,  забезпечити  фінансування
виготовлення та контроль за своєчасним тиражуванням і розсилкою
зазначених  бланків  форм  державної  статистичної  звітності
Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики.
   5. ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М.М.):
   5.1. Забезпечити внесення змін до програмного забезпечення
КЕОІ, згідно з затвердженими доповненнями до постановки (п. 3.1
наказу), у січні 2000 року державної статистичної звітності,
вказаної в п. 1.
   5.2. Здійснювати  розробку  та  зведення  даних  звітів,
затверджених форм державної статистичної звітності, одержаних від
Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та
Севастопольського міських управлінь статистики, згідно з планом
статистичних робіт.
   6. Голові  Держкомстату  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських
управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір,
розробку і подання Держкомстату України звітів у встановлені
терміни.
   7. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату
України від 07.08.98 N 271 в частині затвердження
форм  державної  статистичної  звітності:  N  1-кб-місячна,
N 1-кб-квартальна  "Звіт  про  введення  в  дію  об'єктів
житлово-цивільного призначення та виконання підрядних робіт".
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Шишкіну К.М.

 Голова Комітету                   О.Г.Осауленко
         Державна статистична звітність

КОДИ
 
форми документа за ДКУД організації- складача - ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ території за КОАТУУ галузі за ЗКГНГ виду еконо- мічної діяль- ності за КВЕД форми влас- ності за КФВ організа- ційно- правової форми господа- рювання за КОПФГ міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ вище- стоящої організації - ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ   КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Кому подається                       Форма N 1-кб-місячна
 _______________________________________________________  Затверджена наказом
                              Держкомстату України
 найменування та адреса одержувача            від 20 жовтня 1999 року
 _______________________________________________________      N 344
 Міністерство (інший центральний орган виконавчої влади)     Термінова
 _______________________________________________________ Подають підрядні
 _______________________________________________________ будівельні організації
 Концерн, асоціація та інше об'єднання          за перший та другий
 _______________________________________________________ місяць кожного
 Підприємство (організація)                кварталу, не пізніше 3
 _______________________________________________________ числа після звітного
 Адреса підприємства (організації)            періоду за графіком
 _______________________________________________________ органу
 Форма власності                     державної статистики:
 _______________________________________________________ 1) Держкомстату
 Організаційно-правова форма господарювання        Автономної Республіки
 _______________________________________________________ Крим, управлінню
 Вид економічної діяльності (основний)          статистики області,
 _______________________________________________________ міста або за їх
                             вказівкою статистичному
                             органу за місцем
                             знаходження звітуючої
                             організації.
                             2) Своїй вищестоящій
                             організації або органу,
                             який здійснює
                             регулювання у
                             відповідній галузі
                             економіки.
                Звіт
         про виконання підрядних робіт
    1. Обсяг підрядних робіт та введення житла за січень
           _____________ 2000 р.
Найменування показника Одиниця виміру N рядка Передбачено на рік за сумою укладених контрактів Виконано (введено)
з початку року по звітний місяць включно за відповідний період минулого року
А Б В 1 2 3
Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами, за договірними цінами тис. грн. 343      
Введення в дію житлових будинків квартирного типу та гуртожитків кв. м загальної площі 502      
    2. Кількість відпрацьованих людино-годин та обсяг
    підрядних робіт і надходження замовлень за ________*
Вид будівельних об'єктів N рядка Відпрацьовано людино-годин Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами, за договірними цінами, тис. грн. Надходження замовлень за місяць, тис. грн.
А Б 1 2 3
Будівлі (11 + 12) 01      
- житлові (111 + 112) 11      
будинки квартирного типу та гуртожитки 111      
дачні (садові) будинки 112      
- нежитлові 12      
Інженерні споруди 02      
Всього по будівництву (01 + 02) 03      
_______________
   * Наводяться дані за кожний звітний місяць окремо із місячним
запізненням.
            Короткі пояснення
               Розділ 1
   Показники першого розділу обліковуються згідно з Інструкцією
про  порядок складання статистичної звітності з капітального
будівництва, затвердженою к. Мінстатом України від 28.03.96 N 93
(  za231-96 ), і наводяться наростаючим підсумком з
початку року.
   По рядку 343 відображаються дані про обсяг підрядних робіт,
виконаних власними силами звітуючої організації (включаючи власне
будівництво) за укладеними генеральними, прямими і субпідрядними
контрактами за рахунок всіх джерел фінансування. До  обсягу
підрядних робіт включаються обсяги будівельно-монтажних робіт,
робіт з капітального і поточного ремонтів, а також інших підрядних
робіт.
   По рядку 502 відображають дані про введення в дію житлових
будинків квартирного типу та гуртожитків в розмірах, фактично
прийнятих в експлуатацію у встановленому порядку.
               Розділ 2
   Показники другого розділу наводяться на дискретній основі,
тобто за кожний звітний місяць окремо із запізненням на місяць
(наприклад, у січні п. р. - за грудень попереднього року, у лютому
- за січень і т. д.).
   У графі А наведені види будівельних об'єктів. По кожному з
них відображається: кількість людино-годин, відпрацьованих на
будівництві, здійснений за місяць обсяг підрядних робіт, виконаних
власними силами за  договірними  цінами,  обсяг  надходження
замовлень.
   У графі 1 "Відпрацьовано  людино-годин"  наводяться  всі
фактично відпрацьовані у звітному місяці (як оплачені так і
неоплачені) людино-години на будівельних майданчиках на території
України.  У  їх  складі  враховуються  години, відпрацьовані
робітниками, бригадирами,  майстрами,  учнями,  що  проходять
практику,  тобто  персоналом, який безпосередньо зайнятий на
будівельно-монтажних роботах, і визначений п. 4.5 (крім п. 4.5.15
-  4.5.19) Інструкції зі статистики чисельності працівників,
зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом
Мінстату України від 07.07.95 N 171.
   У кількість  відпрацьованих  людино-годин  слід  також
враховувати понаднормові людино-години, а також людино-години,
відпрацьовані у нічні зміни, вихідні та святкові (неробочі) дні,
понад  місячну  норму  (поза  графіком), які оплачуються за
підвищеними ставками.
   До відпрацьованих  людино-годин  не  відносяться  всі
невідпрацьовані людино-години, навіть якщо вони були оплачені
(наприклад, в разі простою з наступних причин: чергова відпустка
або звільнення від роботи, простій, передбачений тарифною угодою,
хвороби,  незабезпеченість  матеріалами,  паливом,  енергією,
страйки).
   У графі  2  наводиться обсяг підрядних робіт, виконаних
власними силами тільки за звітний місяць.
   У графі 3 під обсягом надходження замовлень за звітний місяць
слід вважати вартість (без ПДВ) всіх прийнятих (укладених) за
звітний місяць замовлень (контрактів) на виконання підрядних робіт
власними  силами  будівельних  організацій  (без  переданих
субпідрядчикам замовлень). До обсягу включається загальна вартість
замовлень вітчизняних та зарубіжних інвесторів.
   Не включаються до обсягу надходження замовлень замовлення,
прийняті підприємством на виконання робіт (послуг),  що  не
відносяться  до  будівельних  видів  діяльності  (наприклад,
транспортні  послуги  сторонній  організації,  замовлення  на
виготовлення промислової продукції тощо).
   Обсяг замовлень,  що  надійшли  у  звітному  місяці,
відображається лише один раз і не враховуються у наступних звітах.
Замовлення, що коригуються у звітному місяці, а надійшли у
попередніх періодах і були враховані у звіті раніше, реєструються
як нові.
        Перелік видів будівельних об'єктів

 Будівлі

 - житлові      будинки квартирного типу, гуртожитки,
           дачні (садові) будинки

 - нежитлові     готелі, ресторани та подібні будівлі,
           будівлі офісні, торговельні, транспорту
           та засобів громадського зв'язку,
           промислові будівлі та склади, будівлі для
           публічних виступів, закладів освітнього,
           медичного та санітарного призначення та
           ін.

 Інженерні споруди

 - транспортні    автостради, вулиці та дороги, залізниці,
 будівлі       злітно-посадочні смуги, мости, естакади,
           тунелі та метро, порти, канали, греблі та
           інші водні споруди

 - трубопроводи,   магістральні трубопроводи, комунікації та
 комунікації та    лінії електропередач, місцеві
 лінії        трубопроводи та комунікації
 електропередач

 - комплексні     споруди гірничопромислових та добувних
 промислові споруди  підприємств, підприємств
           електроенергетики, хімічної промисловості
           та ін., що не мають характерних ознак
           будинків (електростанції, збагачувальні
           фабрики і т. п.)

 - інші інженерні   споруди спортивного, або розважального
 споруди       призначення, інші інженерні споруди, не
           класифіковані раніше.
   "___" ________________ 1999 р.
     Виконавець          Керівник
  ______________________   __________________________
   (підпис, П. І. п. Б.,    (підпис, П. І. п. Б.)
     телефон)
         Державна статистична звітність

КОДИ
 
форми документа за ДКУД організації- складача - ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ території за КОАТУУ галузі за ЗКГНГ виду еконо- мічної діяль- ності за КВЕД форми влас- ності за КФВ організа- ційно- правової форми господа- рювання за КОПФГ міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ вище- стоящої організації - ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ   КС
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 Кому подається                      Форма N 1-кб-квартальна
 _______________________________________________________  Затверджена наказом
                              Держкомстату України
 найменування та адреса одержувача            від 20 жовтня 1999 року
 _______________________________________________________      N 344
 Міністерство (інший центральний орган виконавчої влади)     Термінова
 _______________________________________________________ Подають підрядні
 _______________________________________________________ будівельні організації
 Концерн, асоціація та інше об'єднання          щоквартально не пізніше
 _______________________________________________________ 3 числа після звітного
 Підприємство (організація)                періоду за графіком
 _______________________________________________________ органу державної
 Адреса підприємства (організації)            статистики:
 _______________________________________________________ 1) Держкомстату
 Форма власності                     Автономної Республіки
 _______________________________________________________ Крим, управлінню
 Організаційно-правова форма господарювання        статистики області,
 _______________________________________________________ міста або за їх
 Вид економічної діяльності (основний)          вказівкою статистичному
 _______________________________________________________ органу за місцем
                             знаходження звітуючої
                             організації.
                             2) Своїй вищестоящій
                             організації або органу,
                             який здійснює
                             регулювання у
                             відповідній галузі
                             економіки.
                Звіт
         про виконання підрядних робіт
    1. Обсяг підрядних робіт та введення житла за січень
             _____ 2000 р.
                (за договірними цінами; тис. грн.)
Найменування N рядка Передбачено на рік за сумою укладених контрактів Виконано (введено)
з початку року по звітний квартал включно за відповідний період минулого року
А Б 1 2 3
Обсяг робіт, виконаних власними силами 343      
Із рядка 343:        
оплачено замовниками за роботи, виконані у поточному році 311 х  
роботи по монтажу устаткування 313    
капітальний ремонт 320    
у тому числі:      
ремонт будівель і споруд 321    
із них:      
- житлових будинків квартирного типу та гуртожитків 103    
- автомобільних шляхів 104    
поточний ремонт 322    
у тому числі:      
ремонт будівель і споруд 323    
інші підрядні роботи 324    
із них:      
пусконалагоджувальні 325    
будівельно (ремонтно)-реставраційні 326    
обсяг робіт, виконаних на об'єктах виробничого призначення 339    
обсяг робіт, виконаних на пускових об'єктах поточного року 340      
у тому числі на об'єктах виробничого призначення 341    
Введення в дію житлових будинків квартирного типу та гуртожитків - кв. м загальної корисної площі 502      
Довідково:        
Загальний обсяг підрядних робіт, виконаних за генеральними прямими і субпідрядними контрактами 310      
Обсяг підрядних робіт, виконаних за генеральними (прямими) договорами на об'єктах по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 312      
Середньооблікова чисельність працівників, зайнятих на будівельно-монтажних роботах та в підсобних виробництвах (будівельно-виробничий персонал) - чоловік 100      
Фонд оплати праці працівників спискового складу будівельно-виробничого персоналу, включаючи сумісників 101    
Роботи і послуги небудівельного характеру 102    
    2. Кількість відпрацьованих людино-годин та обсяг
      підрядних робіт і надходження замовлень за
              ___________*
Вид будівельних об'єктів N рядка Відпрацьовано людино-годин Обсяг підрядних робіт, виконаних власними силами за договірними цінами, тис. грн. Надходження замовлень за місяць, тис. грн.
А Б 1 2 3
Будівлі (11 + 12) 01      
- житлові (111 + 112) 11      
будинки квартирного типу та гуртожитки 111      
дачні (садові) будинки 112      
- нежитлові 12      
Інженерні споруди 02      
Всього по будівництву (01 + 02) 03      
_______________
   * Наводяться дані тільки за окремі місяці: у I кварталі - за
лютий, у II кварталі - за травень, у III кварталі - за серпень, у
IV кварталі - за листопад.
   "___" ________________ 1999 р.
   Виконавець          Керівник
   _________________________   __________________________
    (підпис, П. І. п. Б.,     (підпис, П. І. п. Б.)
       телефон)
            Короткі пояснення
               Розділ 1
   Показники першого розділу обліковуються згідно з Інструкцією
про порядок складання статистичної звітності з  капітального
будівництва, затвердженою к. Мінстатом України від 28.03.96 N 93
( z0231-96, za231-96 ), і наводяться наростаючим підсумком з
початку року.
               Розділ 2
   Показники другого розділу наводяться за окремі місяці. У
звіті за I квартал - за лютий, за II квартал - за травень, за III
квартал - за серпень, за IV квартал - за листопад.
   У графі А наведені види будівельних об'єктів. По кожному з
них відображається: кількість людино-годин, відпрацьованих на
будівництві, здійснений за місяць обсяг підрядних робіт, виконаних
власними силами, за договірними  цінами,  обсяг  надходження
замовлень.
   У графі 1 "Відпрацьовано  людино-годин"  наводяться  всі
фактично відпрацьовані у звітному місяці (як оплачені так і
неоплачені) людино-години на будівельних майданчиках на території
України.  У  їх  складі  враховуються  години, відпрацьовані
робітниками, бригадирами,  майстрами,  учнями,  що  проходять
практику,  тобто  персоналом, який безпосередньо зайнятий на
будівельно-монтажних роботах, і визначений п. 4.5 (крім п. 4.5.15
-  4.5.19) Інструкції зі статистики чисельності працівників,
зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом
Мінстату України від 07.07.95 N 171.
   У кількість  відпрацьованих  людино-годин  слід  також
враховувати понаднормові людино-години, а також людино-години,
відпрацьовані у нічні зміни, вихідні та святкові (неробочі) дні,
понад  місячну  норму  (поза  графіком), які оплачуються за
підвищеними ставками.
   До відпрацьованих  людино-годин  не  відносяться  всі
невідпрацьовані людино-години, навіть якщо вони були оплачені
(наприклад, в разі простою з наступних причин: чергова відпустка
або звільнення від роботи, простій передбачений тарифною угодою,
хвороби,  незабезпеченість  матеріалами,  паливом,  енергією,
страйки).
   У графі  2  наводиться обсяг підрядних робіт, виконаних
власними силами тільки за звітний місяць.
   У графі 3 під обсягом надходження замовлень за звітний місяць
слід вважати вартість (без ПДВ) всіх прийнятих (укладених) за
звітний місяць замовлень (контрактів) на виконання підрядних робіт
власними  силами  будівельних  організацій  (без  переданих
субпідрядчикам замовлень). До обсягу включається загальна вартість
замовлень вітчизняних та зарубіжних інвесторів.
   Не включаються до обсягу надходження замовлень замовлення,
прийняті підприємством на виконання робіт (послуг),  що  не
відносяться  до  будівельних  видів  діяльності  (наприклад,
транспортні  послуги  сторонній  організації,  замовлення  на
виготовлення промислової продукції тощо).
   Обсяг замовлень,  що  надійшли  у  звітному  місяці,
відображається лише один раз, і не враховуються у наступних
звітах. Замовлення, що коригуються у звітному місяці, а надійшли у
попередніх періодах і були враховані у звіті раніше, реєструються
як нові.
        Перелік видів будівельних об'єктів

 Будівлі

 - житлові      будинки квартирного типу, гуртожитки,
           дачні (садові) будинки

 - нежитлові     готелі, ресторани та подібні будівлі,
           будівлі офісні, торговельні, транспорту
           та засобів громадського зв'язку,
           промислові будівлі та склади, будівлі для
           публічних виступів, закладів освітнього,
           медичного та санітарного призначення та
           ін.

 Інженерні споруди

 - транспортні    автостради, вулиці та дороги, залізниці,
 будівлі       злітно-посадочні смуги, мости, естакади,
           тунелі та метро, порти, канали, греблі та
           інші водні споруди

 - трубопроводи,   магістральні трубопроводи, комунікації та
 комунікації та    лінії електропередач, місцеві
 лінії        трубопроводи та комунікації
 електропередач

 - комплексні     споруди гірничопромислових та добувних
 промислові споруди  підприємств, підприємств
           електроенергетики, хімічної промисловості
           та ін., що не мають характерних ознак
           будинків (електростанції, збагачувальні
           фабрики і т. п.)

 - інші інженерні   споруди спортивного, або розважального
 споруди       призначення, інші інженерні споруди, не
           класифіковані раніше.

БУДСТАНДАРТ Online