ДСТУ 4305:2004 Фрукти, овочі та продукти ix перероблення. Метод визначання вмісту каротину

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ, ОВОЧІ ТА ПРОДУКТИ IX ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Метод визначання вмісту каротину

ДСТУ 4305:2004

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТК 24 «Продукти з овочів і фруктів та устаткування для їх переробки», Державний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс») Міністерства аграрної політики України

РОЗРОБНИКИ: Ю. Пилипенко, канд. екон. наук; Ф. Федоров, канд. техн. наук; С. Нікітіна; Л. Чуєнко, канд. хім. наук; І. Деркач, канд. техн. наук; І. Мазуренко; Я. Хрущ

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. № 97

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8756.22-80)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Методи відбирання проб

4 Метод визначання вмісту каротину

4.1 Суть методу

4.2 Апаратура, реактиви та матеріали

4.3 Готування до випробовування

4.3.1 Готування стандартного розчину

4.3.2 Готування адсорбенту

4.3.3 Готування хроматографічної колонки

4.3.4 Побудова калібрувального графіка

4.4 Випробовування

4.4.1 Екстрагування каротину

4.4.2 Екстрагування каротину з продуктів із хлорофілом

4.4.3 Екстрагування каротину з продуктів із вмістом жиру

5 Очищання екстракту каротину

6 Визначання вмісту каротину

7 Опрацьовування результатів

8 Збіжність результатів

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ФРУКТИ, ОВОЧІ ТА ПРОДУКТИ ЇХ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
Метод визначання вмісту каротину

ФРУКТЫ, ОВОЩИ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ
Метод определения каротина

FRUITS, VEGETABLES AND DERIVED PRODUCTS
Determination of carotene content

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на каротиновмісні фрукти, овочі, ягоди, а також на фруктові й овочеві консервовані продукти і установлює метод визначання вмісту каротину.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті використано посилання на такі стандарти:

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні вимоги

ГОСТ 1012-72 Бензины авиационные. Технические условия

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

ГОСТ 2603-79 Ацетон. Технические условия

ГОСТ 4166-76 Натрий сернокислый. Технические условия

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7031-75 Песок кварцевый для тонкой керамики

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 24363-80 Калия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online