ДСТУ 2865-94 Контроль неруйнівний. Терміни та визначення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНТРОЛЬ НЕРУЙНІВНИЙ
Терміни та визначення

ДСТУ 2865-94

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
1995

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним інститутом технології машинобудування

ВНЕСЕНО Управлінням державної стандартизації Держстандарту України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 310 від 8 грудня 1994 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: 3.Д. Чорний, канд. техн. наук, В.О. Юпенков, канд. техн. наук, В.В. Шелухін, В.П. Гладченко, В.М. Іванова

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Основні положення

4 Загальні положення

5 Види неруйнівного контролю

6 Методи неруйнівного контролю

7 Засоби неруйнівного контролю

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток А Пояснення деяких термінів

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНТРОЛЬ НЕРУЙНІВНИЙ
Терміни та визначення

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ
Термины и определения

NON-DESTRUCTIVE TESTING
Terms and definitions

Чинний від 1996-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять з неруйнівного контролю матеріалів та виробів з них.

Стандарт не поширюється на неруйнівний контроль матеріалів, що знаходяться в рідинному або газовому стані.

1.2 Терміни, регламентовані у цьому стандарті, обов’язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до неруйнівного контролю, а також для робіт із стандартизації або під час використання результатів цих робіт.

1.3 Цей стандарт можна використовувати разом зі стандартами на конкретні методи та засоби неруйнівного контролю.

1.4 Вимоги стандарту чинні для використання в роботі підприємств, установ, організацій, технічних комітетів із стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використані посилання на такі стандарти:

ГОСТ 16504—81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 19919—74 Контроль автоматизированный технического состояния авиационной техники. Термины и определения

ГОСТ 23829—85 Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения

ГОСТ 24034—80 Контроль неразрушающий радиационный. Термины и определения

ГОСТ 24289—80 Контроль неразрушающий вихретоковый. Термины и определения

ГОСТ 24450—80 Контроль неразрушающий магнитный. Термины и определения

ГОСТ 24521—80 Контроль неразрушающий оптический. Термины и определения

ГОСТ 24522—80 Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения

ГОСТ 25313—82 Контроль неразрушающий радиоволновой. Термины и определения

ГОСТ 25314—82 Контроль неразрушающий тепловой. Термины и определения

ГОСТ 25315—82 Контроль неразрушающий электрический. Термины и определения

ГОСТ 27655—88 Акустическая эмиссия. Термины, определения и обозначения

ДСТУ 2389—94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online