СОУ-Н Д.1.1-14310862-001:2017 Настанова щодо визначення вартості будівництва в умовах Чорнобильскої АЕС

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ
БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

СОУ-Н Д.1.1-14310862-001:2017

Відповідає офіційному тексту

Славутич ДСП
“Чорнобильська АЕС”
Державне агентство України з управління зоною відчуження
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”

РОЗРОБНИКИ: Л. Варченко, канд, екон. наук; Н. Івлєва, канд. екон. наук (науковий керівник); Т, Британська, інж,; Ю. Немчинов, д-р. техи. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-р техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДСП “Чорнобильська АЕС” Державного агентства України з управління зоною відчуження від 31.01.2016 № 66

3 НА ЗАМІНУ: ВБН Д.1.1-40.1.20.201-2005/Мінпаливенерго СОУ-Н МПЕ 40.1.20.201-2005

4 ПОГОДЖЕНО: ТК 311 “Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві”

Право власності на цей документ належить ДСП “Чорнобильська АЕС” Державного агентства
України з управління зоною відчуження. ей документ не може бути повністю чи частково відтворений,
тиражований і розповсюджений без дозволу ДСП “Чорнобильська АЕС”

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Визначення кошторисної вартості будівництва в умовах Чорнобильської АЕС

7 Визначення вартості пусконалагоджувальних робіт, в умовах ЧАЕС

8 Визначення доплат особам, які працюють в умовах ЧАЕС

9 Визначення ціни пропозиції (договірної ціни) на виконання робіт

Додаток А Вихідні дані для розрахунку вартості будівництва в умовах ЧАЕС

Додаток Б Значення коефіцієнтів, що враховують особливості визначення вартості будівництва в умовах ЧАЕС

Додаток В Приклад розрахунку збільшення трудовитрат певного виду робіт при будівництві в умовах ЧАЕС

Додаток Г Приклад розрахунку вартості однієї людино-години при будівництві в умовах ЧАЕС

Додаток Д Приклад розрахунку додаткових витрат на роботи, що виконуються в умовах ЧАЕС

Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ
БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

РУКОВОДСТВО ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТОИМОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

SPECIFIC FEATURES FOR VALUATION OF
CONSTRUCTION UNDER CHERNOBYL NPP CONDITIONS

Чинний від 2017-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює особливості визначення кошторисної вартості нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, капітального ремонту, пусконалагоджувальних робіт на об’єктах будь-якого призначення (далі - будівництво), замовником яких є Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська атомна електростанція ” (ДСП “Чорнобильська АЕС”).

Застосування при визначенні вартості поточного ремонту об’єктів цього СОУ можливо за умови, якщо склад, технологія і організація робіт, що виконуються на об’єкті поточного ремонту, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів співпадають з відповідними нормами національних стандартів.

1.2 Цей стандарт призначений для використання підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, які здійснюють будівництво в зоні ЧАЕС, замовником якого є ДСП “Чорнобильська АЕС”.

1.3 Застосування цього стандарту обумовлюється договором.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДСТУ Б Д.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва

ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво

ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин та механізмів у вартості будівництва

ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 Настанова щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за об’єми виконаних робіт

ДСТУ-Н Б Д.2.2-48:2012 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи

ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи

ДСТУ Б Д.2.6-10:2012 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи

ДСТУ-Н Б Д.2.3-40:2012 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online