ДСТУ 7409:2013 Відходи спиртового виробництва. Біогаз. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Відходи спиртового виробництва

БІОГАЗ

Технічні умови

ДСТУ 7409:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» (ТК 64), Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів

РОЗРОБНИКИ: С. Олійнічук, д-р техн. наук (науковий керівник); М. Кошель, канд. техн. наук; Ю. Каранов; Ю. Чумак; К. Данілова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 11 грудня 2013 р. № 1469 з 2014-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Правила транспортування та зберігання

8 Методи контролювання

9 Правила приймання

10 Гарантії виробника

Додаток А Код продукції згідно з ДК 016

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІДХОДИ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА
БІОГАЗ
Технічні умови

ОТХОДЫ СПИРТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
БИОГАЗ
Технические условия

WASTES OF ALCOHOL PRODUCTION
MANURE GAS
Specifications

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на біогаз, отримуваний із післяспиртової барди внаслідок метанової ферментації відходів спиртового виробництва.

Цей стандарт використовують у промисловості.

Обов’язкові вимоги щодо безпечності біогазу викладено в розділі 5.

Код продукції — згідно з ДК 016 (додаток А).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016:2010 Державний класифікатор продуктів та послуг

ДСТУ 3296-95 Виробництво етилового спирту з харчової сировини. Терміни та визначення

ДСТУ 3377-96 Сигналізатори горючих газів та парів термохімічні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ISO 6327:2004 Аналіз газів. Визначення точки роси природних газів. Конденсаційні гігрометри з охолоджуваною поверхнею

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования (ССБП. Установки пожежегасіння автоматичні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 5439-76 Газы горючие природные и искусственные. Метод определения объемной доли компонентов на комплектах для газовых анализов типа КГА (Гази горючі природні та штучні. Метод визначання об’ємної частки компонентів на комплектах для газових аналізів типу КГА)

ГОСТ 18917-82 Газ горючий природный. Метод отбора проб (Газ горючий природний. Метод відбирання проб)

ГОСТ 20060-83 Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги (Гази горючі природні. Методи визначання вмісту водяної пари І точки роси вологи)

ГОСТ 27193-86 Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром (Гази горючі природні. Метод визначання теплоти згоряння водяним калориметром).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи