ДСТУ 8215:2015 Вироби електронної техніки. Вимоги збережуваності та методи випробовування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ
Вимоги збережуваності та методи випробування

ДСТУ 8215:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний сертифікаційний центр синтетичних миючих засобів та виробів електронної техніки» «ЕЛХІМ»» (ДП «ДСЦ «ЕЛХІМ»»)

РОЗРОБНИКИ: Г. Байдюк; В. Дідківська; О. Машинський (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 21493-76)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги збережуваності та методи випробування

4.1 Вимоги збережуваності

4.2 Методи випробування

4.3 Метод тривалого зберігання

4.4 Метод пришвидшеного оцінювання збережуваності виробів

4.5 Порядок опрацьовування результатів випробування

4.6 Допустимі похибки

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ
Вимоги збережуваності та методи випробування

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
Требования по сохраняемости и методы испытаний

ELECTRONIC COMPONENTS
Storageability requirements and test methods

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на вироби електронної техніки (наведено в таблиці 1) виробничо-технічної призначеності та широкого вжитку (далі - вироби) і встановлює вимоги збережуваності виробів та методи випробування на збережуваність.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод (Основні методи випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування А: Холод)

ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло (Основні методи випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло)

ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69) Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са: Влажное тепло, постоянний режим (Основні методи випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2. Випробування. Випробування Са: Вологе тепло, постійний режим).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи