ДСТУ 5077:2008 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту промислових підприємств. Перевірка та контроль ефективності функціювання

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Енергозбереження
СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Перевірка та контроль ефективності функціювання

ДСТУ 5077:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державний комітет України з енергозбереження

2 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕНКІ»

РОЗРОБНИКИ: Ю. Нуждіна, канд. фіз.-мат. наук; В. Розен, канд. техн. наук, (науковий керівник); П. Розен; О. Соловей, канд. техн. наук, К. Чернявська; А. Чернявський; Л. Шульга

3 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15.09.2008 № 328 з 2009-07-01

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Порядок проведення перевірки ефективності функціювання системи енергетичного менеджменту

7 Вимоги до контролювання ефективності функціювання системи енергетичного менеджменту

8 Критерії перевірки ефективності функціювання системи енергетичного менеджменту

9 Порядок визначання рівня ефективності функціювання системи енергетичного менеджменту

10 Кваліфікаційні вимоги до аудиторів

Додаток А Критерії перевірки ефективності функціювання системи енергетичного менеджменту

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМИ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Перевірка та контроль ефективності функціювання

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
СИСТЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Проверка и контроль эффективности функционирования

ENERGY SAVING ENERGY
MANAGEMENT SYSTEMS OF THE
INDUSTRIAL ENTERPRISES
Auditing and controlling of the efficiency of functioning

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги до

- порядку перевіряння ефективності функціювання системи енергетичного менеджменту (СЕМ);

- контролювання ефективності функціювання СЕМ;

- критеріїв перевірки ефективності функціювання СЕМ;

- порядку визначання рівня ефективності функціювання СЕМ;

- кваліфікації аудиторів.

1.2 Цей стандарт поширюється на СЕМ промислових підприємств і стосується питань організування, проведення перевірки та контролювання ефективності їх функціювання.

1.3 Цей стандарт рекомендовано застосовувати юридичним і фізичним особам у їхній діяльності, пов'язаній з організуванням і проведенням перевірки та контролювання ефективності функціювання СЕМ промислових підприємств.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про енергозбереження»

Закон України «Про електроенергетику»

Закон України «Про теплопостачання»

Закон України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»

Закон України «Про підтвердження відповідності»

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ)

ДСТУ 2420-94 Енергозбереження. Терміни та визначення

ДСТУ 2804-94 Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення

ДСТУ 3682-98 (ГОСТ 30583-98) Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг

ДСТУ 3755-98 Енергозбереження. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їхнього внесення у нормативну документацію

ДСТУ 3921.1-1999 (ISO 10012-1:1992) Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки

ДСТУ 3921.2-2000 (ISO 10012-2:1997) Забезпечення якості засобами вимірювальної техніки. Частина 2. Настанови щодо контролю процесів вимірювань

ДСТУ 4472:2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online