Наказ від 10.03.2000 № 33 Про затвердження Порядку видачі дозволів та погоджень на розміщення і будівництво об`єктів сервісу, будівель побутово-торговельного призначення, рекламоносіїв на автомобільних дорога...

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
   УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ ПО БУДІВНИЦТВУ, РЕМОНТУ
     ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ "УКРАВТОДОР"
              Н А К А З

 N 33 від 10.03.2000         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 квітня 2000 р.
                   за N 212/4433

   Про затвердження Порядку видачі дозволів та погоджень
   на  розміщення  і  будівництво об'єктів сервісу,
   будівель   побутово-торговельного   призначення,
   рекламоносіїв на автомобільних дорогах загального
              користування
   Відповідно до Положення про Українську державну корпорацію по
будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг постанова
Кабінету Міністрів України від 05.01.95 N 6, із змінами
і доповненнями від 22.02.96 N 235 , від 24.09.99
N 1758 , Єдиних правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць,  залізничних  переїздів,  правил
користування ними та охорони (постанова Кабінету Міністрів України
від 30.03.94 N 198 із змінами і доповненнями від
09.03.95 N 168, від 15.02.99 N 193 та з
метою створення умов для надійного і  безпечного  руху  на
автомобільних дорогах загального користування, проведення єдиної
технічної і економічної  політики  в  дорожньому  комплексі,
задоволення потреб  суспільного  виробництва  і  населення
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Порядок  видачі дозволів та погоджень на
розміщення  і  будівництво  об'єктів  сервісу,  будівель
побутово-торговельного призначення, рекламоносіїв на автомобільних
дорогах загального користування (додається).
   2. Затвердити Рекомендації щодо обчислення вартості послуг та
платежів з відшкодування додаткових витрат на ремонт і  утримання
ділянки дороги, у межах смуги відчуження якої розташовано об'єкт
сервісу (додаток відсутній).
   3. Науково-технічному  управлінню  (Гончаренко  Ф.П.)  у
десятиденний термін після реєстрації цього наказу в Міністерстві
юстиції України забезпечити його тиражування.
   4. Управлінню автомобільних доріг (Климчук М.О.) у тижневий
термін після тиражування довести цей наказ керівникам Кримавтодору
та обласних управлінь по будівництву, ремонту і експлуатації
автомобільних доріг, управлінь магістральних автомобільних доріг,
шляхово-експлуатаційної дільниці N 639.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови корпорації Сизоненка В.В.

 Голова корпорації                 В.О.Герасимчук
                    Затверджено
              Наказ Української державної корпорації
              по будівництву, ремонту та утриманню
              автомобільних доріг "Укравтодор"
              10.03.2000 N 33
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 квітня 2000 р.
                   за N 212/4433
               Порядок
   видачі дозволів та погоджень на розміщення і будівництво
   об'єктів  сервісу,  будівель  побутово-торговельного
   призначення,  рекламоносіїв на автомобільних дорогах
           загального користування
   1. Загальні положення
   1.1 Порядок видачі дозволів та погоджень на розміщення і
будівництво  об'єктів сервісу, будівель побутово-торговельного
призначення, рекламоносіїв на автомобільних дорогах загального
користування (надалі - Порядок) розроблений відповідно до вимог
Законів України "Про дорожній рух", "Про транспорт"
, "Про рекламу", постанов Кабінету
Міністрів України від 30.03.94 N 198 (із змінами і
доповненнями від 09.03.95 N 168, від 15.02.99 N 193
 "Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць,  залізничних  переїздів,  правил
користування ними та охорони", від 18.08.94 N 567
"Про заходи щодо створення безпечних умов для міжміських і
міжнародних перевезень автомобільним транспортом" (із змінами і
доповненнями  від  09.03.95  N  168),  від 23.09.98 N 1511
"Про  затвердження  Типових правил розміщення
зовнішньої  реклами", ДСТУ 3587-97 "Безпека дорожнього руху.
Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до
експлуатаційного стану".
   1.2. Вимоги цього Порядку поширються на смугу відчуження
автомобільних (позаміських) доріг загального користування у разі
розміщення  на  них  повністю  чи   частково   споруди
побутово-торговельного призначення, у тому числі об'єкта сервісу,
або рекламоносіїв, інших об'єктів, а також установлюють правила
отримання дозволів на розміщення цих споруд.
   1.3. Порядок установлює засади взаємовідносин між дорожніми
підприємствами, у віданні яких перебувають автомобільні дороги,
та  юридичними  особами  й  фізичними  особами - суб'єктами
підприємницької діяльності, які користуються ділянками доріг, у
тому числі відшкодування додаткових витрат дорожніх підприємств
на роботи з обстеження ділянок доріг на предмет визначення
можливості  розташування  об'єктів, підготовки матеріалів для
видачі  дозволів,  ордерів,  технічних  умов,  відшкодування
додаткових  витрат на ремонт і утримання ділянки дороги та
здійснення контролю за використанням ділянок у смузі відчуження
дороги  сторонніми підприємствами, організаціями та фізичними
особами - суб'єктами підприємницької діяльності. Конкретні вимоги
та деталізація відносин визначаються в договорі або безпосередньо
в самому дозволі.
   1.4. Надання земельних ділянок у користування, у тому числі
на умовах оренди, у межах смуги відчуження автомобільних доріг
загального  користування  здійснюється  відповідно до чинного
законодавства.
   1.5. Місце  розташування  об'єкта  може  бути попередньо
визначене рішенням органів виконавчої влади згідно з відповідною
регіональною програмою, генеральним планом розвитку, проектом
організації дорожнього руху, програмою  забезпечення  безпеки
дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів тощо.
   1.6. При проектуванні, будівництві та експлуатації об'єктів
сервісу, споруд побутово-торговельного призначення повинні бути
розроблені та виконані заходи, передбачені цим нормативно-правовим
актом, вимогами Державної автоінспекції (надалі - ДАІ), технічними
умовами, щодо забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони
навколишнього природного середовища.
   1.7. Розробка  проектно-кошторисної   документації   на
будівництво та облаштування об'єктів у межах смуги відчуження
автомобільної дороги повинна бути доручена проектній організації,
яка має відповідну ліцензію.
   1.8. На стоянках при об'єктах сервісу з метою  охорони
транспортних  засобів  відвідувачів  цих  об'єктів  повинні
здійснюватися заходи, передбачені постановою Кабінету Міністрів
України від 22.01.96 N 115 "Про затвердження Правил
зберігання транспортних засобів на автостоянках".
   1.9. При розробці проектів і схем організації дорожнього руху
на ділянках доріг, де розміщені об'єкти, слід передбачати весь
комплекс  заходів  щодо забезпечення безпеки дорожнього руху
транспорту, пішоходів, інших користувачів.
   1.10. Власник об'єкта, розміщеного в межах смуги відчуження
дороги, не має права змінювати напрям своєї діяльності, зазначеної
у дозволі. Він несе відповідальність за технічний стан частини
автомобільної дороги (якщо це передбачено договором з дорожнім
підприємством), з'їздів, під'їздів та проїздів на самому об'єкті.
   2. Видача дозволів та погоджень на розміщення і будівництво
споруд побутово-торговельного призначення, у тому числі об'єктів
сервісу, рекламоносіїв у межах смуги відчуження автомобільних
доріг загального користування
   2.1. Дозволи  на  розміщення  і  будівництво  споруд
побутово-торговельного призначення (додатки 1, 2), погодження на
розміщення рекламоносіїв  (додаток  3)  видають,  реєструють,
скасовують  дорожні  підприємства:  обласні  управління  по
будівництву, ремонту і експлуатації автомобільних доріг (надалі -
облавтодори)  і  управління магістральних автомобільних доріг
(надалі - упрдори). Рішення про розташування станцій технічного
обслуговування (надалі - СТО), автозаправних станцій (надалі -
АЗС), кемпінгів, готелів, мотелів,  ресторанів,  їдалень  на
автомобільних дорогах державного значення підлягають погодженню
дорожнім підприємством з корпорацією "Укравтодор".
   2.2. Для одержання дозволу на розміщення конкретного об'єкта,
крім зовнішньої реклами (класифікацію об'єктів надано в додатках
4, 5) на ділянках у межах смуги відчуження автомобільних доріг,
особа повинна подати дорожньому підприємству письмову заяву та
пред'явити відповідні документи про право ведення підприємницької
діяльності, видані в установленому порядку.
   У заяві визначаються місце розташування об'єкта (км, +,
сторона, план-схема з розмірами ділянки), строки будівництва
споруди, місцезнаходження (місце проживання) заявника, відомості
про підприємство-проектувальник та інша наявна інформація.
   2.3. Представник   дорожнього  підприємства  разом  з
представником відповідного підрозділу ДАІ обстежують  ділянку
автомобільної дороги і визначають відповідність ділянки дороги, де
буде розміщений об'єкт, вимогам розділу 3 цього Порядку, у
результаті чого заявникові в 10-денний термін дорожнє підприємство
видає дозвіл та технічні умови на розміщення об'єкта або на адресу
заявника надсилає письмову обгрунтовану відмову.
   Дозвіл на розміщення об'єкта на ділянці в межах  смуги
відчуження автомобільної дороги державного значення узгоджується з
Управлінням Державтоінспекції МВС України (надалі - УДАІ МВС
України).
   2.4. Причинами відмови у видачі дозволу можуть бути:
   невідповідність смуги   відчуження  конкретної  ділянки
автомобільної дороги нормативам розташування в її межах даної
споруди побутово-торговельного призначення (див. розд.3);
   попереднє визначення цієї ділянки дороги для іншого об'єкта
або споруди;
   віднесення ділянки дороги до аварійно небезпечної або до
місць концентрації дорожньо-транспортних пригод.
   У разі відмови дорожнє підприємство повідомляє конкретну її
причину та можливі умови (якщо такі є) ліквідації причини.
   2.5. Відмова у видачі дозволу на розміщення об'єкта може бути
оскаржена заявником у корпорації "Укравтодор" або в суді.
   2.6. У технічних умовах містяться вимоги щодо облаштування
об'єктів згідно з розділом 4 цього Порядку, а також указуються всі
необхідні розміри й відстані, що визначають точне місце розміщення
споруд  об'єкта,  площу  обслуговування  ділянки  дороги,
пожежонебезпечну зону тощо. У них попередньо визначаються умови
тимчасового відведення площадки для будівництва об'єкта.
   2.7. Узгоджений з УДАІ МВС України дозвіл дає заявникові
право на виконання вишукувальних робіт та проектування об'єкта. У
проектно-кошторисній документації повинні бути виконані всі вимоги
технічних умов дорожнього підприємства та ДАІ.
   Дозвіл та технічні умови реєструються у спеціальному журналі.
   2.8. Тимчасовий (на місяць, сезон) дозвіл (додаток 2) на
торгівлю (розміщення тимчасового об'єкта торгівлі, торговельної
точки)  може бути виданий заявникові без технічних умов за
наявності узгодження з УДАІ МВС України. Тимчасовий  дозвіл
підлягає реєстрації.
   2.9. Технічні умови можуть бути анульовані або переоформлені
для іншого місця розміщення об'єкта в разі закінчення терміну їх
дії, початку на ділянці дороги робіт  з  реконструкції  та
капітального ремонту або в інших випадках за рішенням дорожнього
підприємства, підрозділів ДАІ і місцевих органів виконавчої влади.
Про неможливість розміщення об'єкта в обумовленому раніше місці
власник об'єкта має бути попереджений не менш як за 15 календарних
днів до початку будівельних робіт.
   2.10. Узгоджена в УДАІ МВС  України  проектно-кошторисна
документація  на будівництво об'єкта є підставою для видачі
власнику майбутнього об'єкта ордера на право виконання робіт у
межах смуги відчуження.
   2.11. Представник дорожнього підприємства та співробітники
ДАІ повинні періодично контролювати виконання вимог ордера на
право виконання робіт. У разі порушення цих вимог  дорожні
підприємства та підрозділи ДАІ мають право тимчасово припинити дію
ордера на період ліквідації порушень або анулювати його.
   2.12. Рішення про припинення дії ордера та самі причини
заносяться до цього ордера. При анулюванні ордера на ньому
робиться  відповідний запис за підписами уповноважених осіб.
Анульований ордер підлягає вилученню дорожнім підприємством в
отримувача. Дозвіл на розташування об'єкта може залишатися в силі.
   2.13. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в межах смуги
відчуження  автомобільної  дороги  видається  власником місця
розташування рекламоносія за погодженням з дорожнім підприємством
та Державтоінспекцією МВС України.
   2.14. До закінчення робіт і здавання об'єктів в експлуатацію
власник об'єкта укладає з дорожнім підприємством договір про
утримання рекламоносіїв або договір про відшкодування додаткових
витрат на ремонт і утримання ділянки дороги, у межах смуги
відчуження якої розташовано об'єкт. Істотною умовою договору є
відповідальність сторін за невиконання умов договору. Вартість
послуг за видачу технічних умов, дозволу на розміщення об'єкта та
платежів за відшкодування  додаткових витрат розраховуються в
порядку, визначеному  Українською  Державною  корпорацією  по
будівництву,  ремонту  та  утриманню  автомобільних  доріг
"Укравтодор".
   2.15. Споруди побутово-торговельного призначення, у тому
числі об'єкти сервісу та рекламоносії, повинні бути прийняті до
експлуатації у відповідності з чинними нормами та правилами. До
приймальної комісії обов'язково входять представники дорожнього
підприємства та підрозділів ДАІ.
   2.16. Представники дорожнього підприємства та підрозділів
ДАІ  зобов'язані  періодично  контролювати умови забезпечення
безпеки  дорожнього  руху та додержання визначеного напрямку
діяльності  об'єктів,  розміщених на ділянках у межах смуги
відчуження автомобільних доріг загального користування.
   2.17. Якщо діяльність об'єкта стає загрозою для безпеки
дорожнього руху, то вона повинна бути негайно припинена посадовими
особами дорожнього підприємства або Державтоінспекції МВС.
   3. Нормативи розміщення об'єктів у межах смуги відчуження
автомобільних доріг
   3.1. Умови безпеки руху, рівень забезпечення учасників руху
послугами на ділянці дороги, де передбачається розмістити об'єкт
сервісу (споруди побутово-торговельного призначення), попередньо
визначаються  за  паспортом  автомобільної  дороги,  проектом
організації  дорожнього  руху,  адресами  місць  концентрації
дорожньо-транспортних пригод  (надалі  -  ДТП)  та  аварійно
небезпечних ділянок тощо.
   3.2. Для визначення  можливості  розміщення  об'єкта  на
конкретній ділянці автомобільної дороги необхідно її обстежити та
встановити:
   умови забезпечення видимості (у плані та в профілі);
   наявність та характеристики комунікацій;
   наявність аварійно небезпечних ділянок, місць концентрації
ДТП;
   умови водовідведення та, при потребі, очищення стічних вод;
   умови утилізації та транспортування виробничих відходів;
   умови забезпечення безпеки дорожнього руху;
   характеристики поперечних та поздовжніх ухилів;
   розташування зелених насаджень;
   стан покриття проїзної частини;
   вимоги щодо збереження довкілля;
   перспективу переведення ділянки дороги у вищу категорію.
   3.3. На дорогах I категорії однотипні об'єкти повинні бути
розміщені  із  зміщенням  на  150-200 м    від  кінців
перехідно-швидкісних смуг виїздів з територій цих об'єктів.
   3.4. Споруди об'єктів сервісу повинні розміщуватись за межами
тротуарів або узбіч на відстані не ближче ніж 10 м від краю
проїзної частини дороги.
   3.5. При розміщенні об'єкта на перехрещеннях автомобільних
доріг наявність об'єкта не повинна зменшувати нормативні відстані
трикутника видимості, подані в таблицях 1 та 2 (табл. 8, 9 ДСТУ
3587-97).
                       Таблиця 1
Категорія дороги Сторони трикутника видимості на перехрещенні доріг даних категорій, м, не менше
I-a I-б II III IV V
I-а I-б II III IV V 300х300 250х300 250х300 200х300 150х300 85х300 300х250 250х250 250х250 200х250 150х250 85х250 300х250 250х250 250х250 200х250 150х250 85х250 300х200 250х200 250х200 200х200 150х200 85х200 300х150 250х150 250х150 200х150 150х150 85х150 300х85 250х85 250х85 200х85 150х85 85х85
                       Таблиця 2
Група населен. пунктів Категорія вулиць Сторони трикутника видимості на перехрещенні доріг даних категорій, м, не менше
Група населених пунктів
найбільш значні, значні міста великі міста середні й малі міста
загально- міського значення, безперер- вного руху загально- міського значення, регульо- ваного руху районного значення загально- міського значення районного значення магіст- ральні вулиці
Найбільш значні, значні міста загально- міського значення, безперер- вного руху 200х200 200х150 200х115 200х150 200х85 200х85
загально- міського значення, регульо- ваного руху 150х200 150х150 150х115 150х150 150х85 150х85
районного значення 115х200 115х150 115х115 115х150 115х85 115х85
Великі міста загально- міського значення 150х200 150х150 150х115 150х150 150х85 150х85
районного значення 85х200 85х150 85х115 85х150 85х85 85х85
Середні й малі міста магіст- ральні вулиці 85х200 85х150 85х115 85х150 85х85 85х85
   3.6. У разі розміщення об'єкта на ділянці дороги з кривою в
плані наявність об'єкта не повинна зменшувати нормативну відстань
видимості для зупинки автомобіля відповідно до вимог табл.3
(табл.10 ДСТУ 3587-97).
                        Таблиця 3
Найменша відстань видимості для зупинення автомобіля залежно від категорії дороги, м
I-а I-б II III IV V
300 250 250 200 150 85
   3.7. При розміщенні об'єкта в зоні наземного пішохідного
переходу  наявність об'єкта не повинна зменшувати нормативні
відстані трикутника видимості, подані в табл.4 (табл.11 ДСТУ
3587-97).
                        Таблиця 4
Сторони трикутника видимості на пішохідному переході в разі перехрещень доріг даних категорій, м, не менше
I-а I-б II III IV V Вулиці населених пунктів
300х10 250х10 250х10 200х10 150х10 85х10 50х10
   3.8. Автомобільні стоянки та АЗС повинні бути розташовані не
ближче ніж за 10 м до кромки проїзної частини, відокремлені від
неї огородженням згідно з ДСТУ 2735-94 або розділювальними смугами
і  обладнані  перехідно-швидкісними  смугами  та під'їздами.
Автостоянки, розміщені біля  АЗС  на  автомобільних  дорогах
загального користування, повинні бути місткістю не менше ніж на 15
вантажних автомобілів і мати огорожу.
   3.9. У населених пунктах тимчасові та пересувні елементи
торгівлі (намети, лотки, столи, ємкості з напоями та ін.) можуть
бути розміщені на ділянках доріг лише за наявності тротуару
завширшки 5 м і більше, за межами тротуару з боку, протилежному до
проїзної  частини. При цьому в розміри пересувних елементів
торгівлі входять відкриті двері, столи тощо. Місце розміщення
елемента  торгівлі  повинне  забезпечувати  підвіз  товарів
автотранспортом.
   3.10. За межами населеного пункту тимчасові та пересувні
елементи торгівлі можуть бути розміщені на майданчиках відпочинку
(на узбіччі місць для стоянки транспорту).
   3.11. Постійні споруди побутово-торговельного  призначення
(крім  кіосків  для  продажу  проїзних  квитків на зупинках
громадського транспорту) і рекламоносії в населених  пунктах
розміщують за межею тротуару на відстані не менше 2 м від нього,
але не ближче 10 метрів від проїзної частини доріг і вулиць.
   3.12. На магістральних вулицях і дорогах, де тротуари межують
з проїзною частиною дороги і цоколями будинків або огорож, споруди
побутово-торговельного призначення і рекламоносії дозволяється
розміщувати в одну з фасадом будівлі або огорожі лінію.
   3.13. Наземні рекламоносії повинні мати прозору конструкцію
висотою не менше ніж 1,5 м від поверхні землі та розміщуватися з
боку дороги паралельно до руху автотранспорту або під кутом не
більше ніж 45 град. до осі проїзної частини. Рекламоносії не
повинні перешкоджати  сприйняттю  водіями  технічних  засобів
організації  дорожнього  руху  (дорожніх знаків, світлофорів,
вертикальної розмітки). Фундамент рекламоносія повинен бути на
одному рівні з поверхнею землі.
   Забороняється розміщувати рекламоносії:
   на відстані менш як 10 метрів від проїзної частини, на
мостах, естакадах, шляхопроводах, дорожніх знаках і світлофорах,
дорожніх огорожах, деревах тощо, а також методом фарбування,
наклеювання на поверхнях елементів вуличного обладнання, будівель
і споруд, якщо інше не передбачено угодою з їх власниками;
   поза населеними пунктами на відстані менш як 2500 метрів один
від одного, а в населених пунктах - 350 метрів;
   на аварійно небезпечних ділянках доріг, у місцях концентрації
дорожньо-транспортних пригод та на підходах до них поза населеними
пунктами - на відстані не менш як 2500 метрів, а в населених
пунктах - 350 метрів в обидва боки від межі цієї ділянки (місця);
   у період з 1 жовтня до 31 березня - на ділянках доріг і
вулиць з поздовжнім ухилом понад 4,5 відсотка або радіусом кривої
в плані менш як 2000 метрів;
   на дорогах і вулицях - розміром понад 20 квадратних метрів.
   Рекламоносії, розміщені  з  порушенням  цього  Порядку,
підлягають демонтажу (ліквідації) власниками або уповноваженими
органами, організаціями, які проводять ремонт  і  здійснюють
утримання дорожніх об'єктів, або Державтоінспекцією.
   Світлове оформлення рекламоносія не повинне  перевищувати
середньої освітленості проїзної частини протяжністю 500 метрів в
обидва боки від місця встановлення рекламоносія, яка не повинна
становити більш як 20 люксів.
   У разі розміщення рекламоносіїв на відстані менш як 14 метрів
від краю проїзної частини дороги I категорії та менш як 11,25
метра - доріг II - V категорій і вулиць власник або уповноважений
орган,  дорожнє  підприємство встановлюють біля рекламоносіїв
бар'єрне транспортне огородження довжиною не менш як 20 метрів (за
рахунок суб'єкта підприємницької діяльності).
   Інформаційно-сервісні, інформаційно-вказівні   або   інші
рекламні дорожні знаки, а також написи (символи, логотипи тощо) на
них, не передбачені стандартами і технічними умовами, на дорогах,
вулицях установлюються з дозволу УДАІ МВС України.
   Елементи рекламної конструкції, встановленої з боку  від
дороги, вулиці повинні мати нанесену світловідбивними матеріалами
вертикальну дорожню розмітку заввишки до 2 метрів від поверхні
землі.
   Порядок розміщення  зовнішньої  реклами  встановлюється
відповідними місцевими органами виконавчої влади в межах їх
компетенції (без втручання у форму та зміст реклами) на підставі
постанови Кабінету Міністрів від 23.09.98 N 1511, з
урахуванням    архітектурних,    функціонально-планувальних,
історико-етнокультурних чинників, типології елементів міського
архітектурного середовища тощо.
   3.14. Тимчасові  об'єкти  сервісу  (пункт  технічного
обслуговування, ремонту автомобілів, пункт миття автомобілів,
телефон, туалет, буфет, їдальня, шашлична та інші) можуть бути
розміщені виключно на спеціальних площадках, розташованих не
ближче як за 10 м від краю проїзної частини дороги.
   3.15. Забороняється      розміщувати      споруди
побутово-торговельного призначення, рекламоносії, видавати дозвіл
на розміщення тимчасових та пересувних  елементів  торгівлі,
торговельних точок:
   - на тротуарах, пішохідних доріжках і алеях, на штучних
спорудах;
   - біля фасадів адміністративних  і  культових  будівель,
безпосередньо  біля памятників, фонтанів, клумб, оглядових і
панорамних майданчиків, скульптурних та інших елементів оздоблення
будинків і декоративного благоустрою території;
   - ближче ніж за 50 м до перехресть вулиць та пішохідних
переходів;
   - в охоронних зонах інженерних комунікацій;
   - на зупинках маршрутів громадського транспорту, ближче 20
метрів в обидва боки тротуаром від установленого дорожнього знака,
що її позначає (крім кіосків для продажу проїздних квитків);
   - у підземних переходах (крім випадків, коли розміщення цих
споруд передбачено проектом будівництва);
   - ближче як за 150 м до перехресть, шляхопроводів, мостів на
автомобільних дорогах загального користування;
   - на перехідно-швидкісних смугах;
   - ближче ніж за 100 м до будівель вокзалів, залізничних
переїздів.
   3.16. Забороняється розміщувати тимчасові об'єкти сервісу та
пересувні елементи торгівлі в одному перерізі з дорожніми знаками
і світлофорними об'єктами, використовувати присипні берми.
   3.17. Забороняється  будівництво   житлових   будинків,
господарських  і  промислових  споруд  у  придорожній  зоні
автомобільних (позаміських) доріг на такій відстані від краю
проїзної частини:
   на ділянках доріг державного значення I, II і III категорій,
що побудовані або будуються в обхід міст і селищ міського типу, не
менш як за 200 метрів, а в обхід сільських населених пунктів - 100
метрів;
   на під'їздах до обласних і великих промислових центрів - 50
метрів;
   на ділянках доріг державного значення між населеними пунктами
- 32,5 метра.
   4. Вимоги щодо облаштування та експлуатації площадок для
розміщення об'єктів сервісу,  будівель  побутово-торговельного
призначення та рекламоносіїв
   4.1.  Об'єкти сервісу повинні мати на наданих для них
площадках обладнання згідно з додатками 4 та 5.
   4.2. Під'їзди до постійних об'єктів сервісу повинні мати
перехідно-швидкісні смуги: у населених пунктах - відповідно до
вимог ДБН 360-92; поза населеними пунктами - СНиП 2.05.02-85.
   4.3. Ділянка автомобільної  дороги  у  місці  розміщення
постійних  об'єктів  сервісу повинна бути обладнана дорожнім
підприємством (за рахунок суб'єкта підприємницької діяльності)
дорожніми знаками, розміткою, огородженнями та іншими технічними
засобами згідно з проектом організації дорожнього руху, узгодженим
з УДАІ МВС України та затвердженим в установленому порядку.
   4.4. Рівень освітлення на території об'єкта сервісу та на
ділянці дороги в межах перехідно-швидкісних смуг під'їздів до
нього повинен відповідати вимогам ДСТУ 3587-97.
   4.5. Освітлення самих об'єктів сервісу, елементів реклами не
повинне бути на такому рівні, щоб засліплювати водіїв транспортних
засобів, що рухаються по основній дорозі, та перевищувати 20
люксів.
   4.6. Біля кожної споруди побутово-торговельного призначення
повинно бути влаштоване впритул до неї покриття вдосконаленого
типу завширшки (метрів):
   - з фасаду за всією його довжиною (незалежно від виду і
конструкції споруди) - 2;
   - з боку вітрини і службового входу - 1;
   - з боку входу для покупців - 1,5.
   У разі розміщення споруди на відстані більше 2 метрів від
тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна
доріжка завширшки 1,5 метра.
   Біля кожної споруди торговельного призначення її власник
установлює урну для сміття.
   4.7. Підключення споруд побутово-торговельного призначення і
рекламоносіїв  до  інженерних  мереж повинне здійснюватися з
дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж
і гарантувати безпеку користувачів дорожніх об'єктів.
   4.8. На ділянці автомобільної дороги в місцях розміщення
тимчасових об'єктів сервісу (див. п.3.14), а також у місцях
розміщення  тимчасових і пересувних елементів торгівлі (див.
п.3.10) повинна бути споруджена площадка для тимчасової стоянки
транспортних засобів площею не менше 50 кв.м у населених пунктах і
150 кв.м - поза населеними пунктами із облаштованим з'їздом
(виїздом) на дорогу. На дорогах місцевого значення допускається,
за погодженням з УДАІ МВС України, зазначені площадки споруджувати
поряд з узбіччям дороги у вигляді смуги з твердим покриттям
довжиною не менше ніж 40 м і шириною 3,75 м, відокремленої від
проїзної частини відповідними лініями розмітки.
   4.9. Забороняється     користуватися      спорудами
побутово-торговельного призначення, а також пересувними елементами
вуличної торгівлі, якщо  їх  власниками  (користувачами)  не
забезпечено закрите стікання використаної ними води в підземні
зливостоки.
   4.10. Власники тимчасових об'єктів сервісу, крім власників
телефонів, а також власники тимчасових та пересувних елементів
торгівлі повинні бути попереджені про те, що в сутінках, темний
час доби, в умовах недостатньої видимості (туман, дощ, снігопад,
пилова буря) надання послуг повинно бути припинене, а інвентар,
облаштування і товар підлягають прибранню за межі смуги відчуження
дороги.
   5. Відповідальність за порушення вимог Порядку
   5.1. Особи,  винні  в порушенні вимог, передбачених цим
Порядком, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 Заступник начальника
 Управління автомобільних доріг           О.В.Сухоносов
                     Додаток 1
              до п.2.1 Порядку видачі дозволів та
              погоджень на розміщення і будівництво
              об'єктів    сервісу,    будівель
              побутово-торговельного  призначення,
              рекламоносіїв на автомобільних дорогах
              загального користування
                       Затверджую
                       Керівник
                  ______________________________
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
                  "___"_____________ 200  р.
             Дозвіл N______
          від "___"__________ 200_ р.
   на розміщення об'єктів сервісу, торгівлі на площадці
     в межах смуги відчуження автомобільної дороги
__________________________________________________________________
             (назва дороги)

1. Назва об'єкта, для якого видається дозвіл _____________________
__________________________________________________________________
2. Які послуги планується надавати _______________________________
3. Заявник (місцезнаходження, ідентифікаційний код) ______________
__________________________________________________________________
4. Адреса ділянки дороги (км, +) _________________________________
__________________________________________________________________
5. Назва документів, на основі яких надається дозвіл _____________
__________________________________________________________________
6. Ким і коли видано ліцензію на право надання послуг, робіт _____
__________________________________________________________________
7. Ким і коли проводився огляд ділянки __________________________
__________________________________________________________________
8. Характеристика площадки:
8.1) розмір (площа) ______________________________________________
8.2) рель'єф _____________________________________________________
8.3) вид грунту __________________________________________________
8.4) висота стояння грунтових вод ________________________________
8.5) наявність заболоченості _____________________________________
8.6) наявність зелених насаджень _________________________________
9. Використання ділянки в минулому _______________________________
10. На ділянці перебувають такі будови, комунікації ______________
_________________________________________________________________,
що підлягають ___________________________________________________.
11. Інші дані ____________________________________________________
12. Дозвіл узгоджено з: УДАІ МВС України за N___ від _____________
(додаток на __________________ аркушах).
Дозвіл  та  технічні  умови видав відповідальний представник
дорожнього підприємства:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (посада)      (підпис)          (П.І.Б.)
Дозвіл та технічні умови одержав:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (посада)      (підпис)          (П.І.Б.)
                     Додаток 2
              до п.2.1 Порядку видачі дозволів та
              погоджень на розміщення і будівництво
              об'єктів    сервісу,    будівель
              побутово-торговельного  призначення,
              рекламоносіїв на автомобільних дорогах
              загального користування
           Тимчасовий дозвіл N_____
          від "___"__________ 200_ р.
  на торгівлю в межах смуги відчуження автомобільної дороги
__________________________________________________________________
             (назва дороги)
   Дозвіл дійсний до "___"__________ 200_ р.

1. Виданий _______________________________________________________
   (дані про юридичну особу або фізичну особу - суб'єкта
          підприємницької діяльності)
2. Місце торгівлі (тимчасового або пересувного елемента) _________
__________________________________________________________________
             (дорога, км, +)
3. Умови торгівлі:
3.1. Забороняється надавати послуги в сутінки та темний час доби,
в дощ, пилову бурю, туман.
3.2. _____________________________________________________________
3.3. _____________________________________________________________
3.4. Місце торгівлі повинно бути прибране.
4. Дозвіл узгоджено з УДАІ МВС України за N___ від _______________
(додаток на_____ аркуш.).
Дозвіл дійсний тільки за наявності копії свідоцтва про державну
реєстрацію - для юридичних осіб, паспорта або іншого документа, що
засвідчує особу, - для фізичних осіб _____________________________
__________________________________________________________________
          (назва та номер документа)
          Тимчасовий дозвіл виданий
__________________________________________________________________
 (назва дорожнього підприємства) (посада) (підпис)  (П.І.Б.)
                            М.п.
               Схема
       розміщення торговельної точки (споруди)
                     Додаток 3
              до п.2.1 Порядку видачі дозволів та
              погоджень на розміщення і будівництво
              об'єктів    сервісу,    будівель
              побутово-торговельного  призначення,
              рекламоносіїв на автомобільних дорогах
              загального користування
            Погодження N_____
          від "___"__________ 200_ р.
  на розміщення зовнішньої реклами в межах смуги відчуження
            автомобільної дороги
__________________________________________________________________


1. Заявник, розповсюджувач зовнішньої реклами (місцезнаходження,
ідентифікаційний код) ____________________________________________
__________________________________________________________________
2. Адреса ділянки дороги _________________________________________
__________________________________________________________________
3. Назва документів, на основі яких надається погодження _________
__________________________________________________________________
4. Ким і коли проводився огляд ділянки ___________________________
__________________________________________________________________
5. Характеристика площадки місця розташування зовнішньої реклами:
5.1) площа  місця  розташування  спеціальної  конструкції, що
використовується для розміщення рекламоносія ____________________
_________________________________________________________________;
5.2) рель'єф ____________________________________________________;
5.3) вид грунту _________________________________________________;
5.4) наявність зелених насаджень _________________________________
6. На ділянці перебувають такі будови, комунікації: ______________
_________________________________________________________________,
що підлягають ____________________________________________________
7. Інші дані _____________________________________________________

Погодження здійснив  відповідальний  представник  дорожнього
підприємства:
__________________________________________________________________
 (посада)     (підпис)            (П.І.Б.)
Погодження одержав:
__________________________________________________________________
 (посада)     (підпис)            (П.І.Б.)
                     Додаток 4
              до п.4.1 Порядку видачі дозволів та
              погоджень на розміщення і будівництво
              об'єктів    сервісу,    будівель
              побутово-торговельного  призначення,
              рекламоносіїв на автомобільних дорогах
              загального користування
         Облаштування об'єктів сервісу

N Назва об'єкта та елементи обладнання Одиниця виміру Категорія дороги
II III IV V
1. Місце для відпочинку Місткість стоянки маш. 20 20 10 10 5 5
Туалет місць 2 2 1 1 1 1
Ящик для сміття шт. 1 1 1 1 1 1
Пункт технічного огляду пост. 1 1 1 1 1 1
2. Кемпінг Місткість стоянки маш. 50 50 15 10 10 10
Майданчики для палаток шт. 60 60 20 15 15 15
Пункт технічного огляду пост. 2 2 2 1 1 1
Пункт торгівлі шт. 2 2 1 1 1 1
Туалет місць 6 6 4 4 2 2
Ящик для сміття шт. 4 4 2 2 1 1
Телефони шт. 2 2 1 1 1 1
3. Туристична база Місткість стоянки маш. 100 100 30 20 20 20
Майданчики для палаток шт. 60 60 20 15 15 15
Пункт технічного огляду пост. 2 2 2 2 1 1
Магазин (пункт торгівлі) шт. 2 2 1 1 - -
Туалет місць 10 10 8 6 4 2
Ящик для сміття шт. 8 8 3 2 2 2
Телефон шт. 4 4 2 2 1 1
Медпункт шт. 2 2 1 1 - -
4. Будинки для відпочинку, готелі, мотелі облаштування згідно проектно-кошторис- ної документації
                     Додаток 5
              до п.4.1 Порядку видачі дозволів та
              погоджень на розміщення і будівництво
              об'єктів    сервісу,    будівель
              побутово-торговельного  призначення,
              рекламоносіїв на автомобільних дорогах
              загального користування
    Облаштування автозаправних станцій (АЗС), пунктів та
     станцій технічного обслуговування автомобілів

N Назва об'єкта та елементи облаштування Одиниця виміру Категорія дороги
II III IV V
1. Малі АЗС (до 250 заправлень на добу)              
  Туалет місць 2 2 2 2 1 1
  Стоянка (не менше) маш. 15 15 15 15 10 10
  Ящик для сміття шт. 1 1 1 1 1 1
2. Середні АЗС (250-500 заправлень на добу)              
  Туалет місць 2 2 2 2 1 1
  Стоянка (не менше) маш. 15 15 15 15 15 10
  Ящик для сміття шт. 2 2 2 2 1 1
3. Великі АЗС (500-750 заправлень на добу)              
  Туалет місць 4 4 4 2 2 2
  Стоянка (не менше) маш. 20 20 20 20 15 15
  Ящик для сміття шт. 2 2 2 2 1 1
4. Дуже великі АЗС (більше 750 заправлень на добу)              
  Туалет місць 6 6 6 4 2 2
  Стоянка (не менше) маш. 30 30 30 30 20 20
  Ящик для сміття шт. 4 4 4 4 2 2
5. Станції технічного обслуговування, великі              
  Стоянка (не менше) маш. 30 30 30 20 20 20
  Пункт технічного огляду шт. 2 2 2 2 1 1
  Туалет місць 4 4 2 2 2 2
6. Станції технічного обслуговування, середні              
  Стоянка (не менше) маш. 20 20 20 15 15 15
  Пункт технічного огляду шт. 2 2 2 2 1 1
  Туалет місць 2 2 2 2 1 1

БУДСТАНДАРТ Online