ДСТУ 4859:2007 Вітроенергетика. Установки електричні вітряні малої потужності. Загальні технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вітроенергетика

УСТАНОВКИ ЕЛЕКТРИЧНІ ВІТРЯНІ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ

Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4859:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут відновлюваної енергетики НАН України (ІВЕ НАН України), приватне підприємство «Аванте» (ПП «АВАНТЕ»)

РОЗРОБНИКИ: В. Головко, д-р техн. наук; О. Дубовик; Г. Душина; С. Журомська; М. Земін; В. Коханєвич; С. Кудря, д-р техн. наук; О. Люшня; М. Шихайлов (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Держспоживстандарту України від 5 листопада 2007 р. № 297 з 2009-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Вимоги щодо призначеності

5.1 Загальні вимоги

5.2 Вимоги до основних параметрів і характеристик

6 Вимоги щодо надійності

7 Вимоги щодо радіоелектронного захисту

8 Вимоги щодо стійкості до зовнішніх чинників і працездатності

9 Вимоги щодо ергономіки

10 Вимоги до матеріалів і купованих виробів

11 Вимоги щодо технологічності

12 Конструктивні вимоги до складників ВЕУ малої потужності

12.1 Загальні конструктивні вимоги

12.2 Вимоги до опори

12.3 Вимоги до ротора

12.4 Вимоги до системи регулювання частоти обертання ротора (потужності)

12.5 Вимоги до системи гальмування

12.6 Вимоги до опорно-повертального пристрою

12.7 Вимоги до пристрою орієнтування ротора

12.8 Вимоги до гондоли

12.9 Вимоги до трансмісії

12.10 Вимоги до системи генерування електричної енергії

13 Комплектність

14 Маркування

15 Пакування

16 Вимоги щодо безпеки

16.1 Загальні вимоги

16.2 Вимоги щодо електробезпеки

16.3 Вимоги до пристроїв захисту від блискавки та статичної електрики

17 Вимоги щодо охорони довкілля

18 Правила транспортування та зберігання

19 Правила експлуатування, ремонту

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІТРОЕНЕРГЕТИКА
УСТАНОВКИ ЕЛЕКТРИЧНІ ВІТРЯНІ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ
Загальні технічні вимоги

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА
УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕТРЯНЫЕ МАЛОЙ МОЩНОСТИ
Общие технические требования

WIND ENERGETICS
SMALL POWER WIND-DRIVEN ELECTRIC PLANTS
General technical requirements

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до вітряних електричних установок (ВЕУ) малої потужності.

Цей стандарт поширюється на горизонтально-осьові та вертикально-осьові ВЕУ малої потужності діаметром ротора до 10 м або площею обмаху ротора до 80 м2 з лопатями аеродинамічного профілю, призначені перетворювати кінетичну енергію вітру в електричну енергію.

Цей стандарт можна застосовувати під час розроблення нормативної та технічної документації на ВЕУ малої потужності конкретного виду та типу. Стандарт можуть застосовувати суб’єкти господарювання України, підприємства та організації, громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності.

Вимоги щодо безпеки на ВЕУ малої потужності викладено в розділі 16.

Цей стандарт не поширюється на комбіновані ВЕУ, вітромеханічні установки, вітронасосні установки й такі ВЕУ, технічне завдання (ТЗ) на розроблення яких затверджено до 01.01.2005 року, а також системи перетворювання електричної енергії (інвертори, контролери заряду акумуляторних батарей, акумуляторні батареї тощо), що працюють у складі ВЕУ малої потужності та на які поширюють вимоги відповідних чинних нормативних документів (НД).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2817-94 (ГОСТ 12.2.007.6-93) Система стандартів безпеки праці. Апарати електричні комутаційні на напругу до 1000 В. Вимоги безпеки

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними

ДСТУ 3166-95 (ГОСТ 23592-96) Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Загальні вимоги до об’ємного монтажу виробів електронної техніки та електротехнічних

ДСТУ 3167-95 (ГОСТ 23586-96) Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Технічні вимоги до джгутів та їх кріплення

ДСТУ 3168-95 (ГОСТ 23587-96) Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Технічні вимоги до оброблення монтажних проводів та кріплення жил

ДСТУ 3169-95 (ГОСТ 23585-96) Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Технічні вимоги до оброблення та з’єднання екранів проводів

ДСТУ 3335-96 (ГОСТ 12.2.007.4-96) Система стандартів безпеки праці. Шафи негерметизованих комплектних розподільних пристроїв та комплектних трансформаторних підстанцій. Вимоги щодо безпеки

ДСТУ 3896:2007 Вітроенергетика. Вітроенергетичні установки та вітроелектричні станції. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4225:2003 Вітроенергетика. Установки електричні вітряні. Методи випробування

ДСТУ ІЕС 61400-2-2001 Системи турбогенераторні вітряні. Частина 2. Безпечність малих вітряних турбін (ІЕС 61400-2:1996, IDT)

ДСТУ ІЕС 61400-11-2002 Системи турбогенераторні вітряні. Частина 11. Методика вимірювання акустичного шуму (ІЕС 61400-11:1997, IDT)

ДСТУ IEC/TS 61400-23:2003 Системи турбогенераторні вітряні. Частина 23. Повне випробовування конструкцій лопатей ротора (IEC/TS 61400-23:2001, IDT)

ДСТУ ІЕС 61400-24-2001 Системи турбогенераторні вітряні. Частина 24. Захист вітряних турбін від блискавок (ІЕС 61400-24:2000, IDT)

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы (ЄСКД. Експлуатаційні документи)

ГОСТ 9.014-78 ЕСЗКС. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (ССЗКС. Тимчасовий протикорозійний захист виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.301-86 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору (ССЗКС. Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Загальні вимоги)

ГОСТ 9.303-84 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору (ЄСЗКС. Покриття металеві та неметалеві неорганічні. Загальні вимоги до вибору)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях (ССБП. Шум. Допустимі рівні в житлових і громадських будинках)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.5-75 ССБТ. Конденсаторы силовые. Установки конденсаторные. Требования безопасности (ССБП. Конденсатори силові. Установки конденсаторні. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.11-75 ССБТ. Преобразователи электроэнергии полупроводниковые. Требования безопасности (ССБП. Перетворювачі електроенергії напівпровідникові. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.12-88 ССБТ. Источники тока химические. Требования безопасности (ССБП. Джерела струму хімічні. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.13-2000 ССБТ. Лампы электрические. Требования безопасности (ССБП. Лампи електричні. Вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.14-75 ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности (ССБП. Кабелі та кабельна арматура. Вимоги щодо безпеки).

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.107-82 ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования (ССБП. Будівництво. Канати страхувальні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 14.201-83 Обеспечение технологичности конструкции изделий. Общие требования (Забезпечення технологічності конструкції виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора (Комплексна система загальних технічних вимог. Вимоги щодо ергономіки, заселеності та технічної естетики. Номенклатура та порядок вибирання)

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности (Надійність у техніці. Склад і загальні правила завдання вимог щодо надійності)

ГОСТ 183-74 Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия (Машини електричні обертові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощані нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм (Габарити наближення споруд і рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм)

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования (Таблички для машин і приладів. Технічні вимоги)

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры (Таблички прямокутні для машин і приладів. Розміри)

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия (Вироби ГСП. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14225-83 Футляры деревянные. Общие технические условия (Футляри дерев’яні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (Ступені захисту, забезпечувані оболонками (Код IP))

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування щодо впливу кліматичних чинників довкілля)

ГОСТ 17494-87 (МЭК 34-5-81) Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты, обеспечиваемых оболочками вращающихся электрических машин (Машини електричні обертові. Класифікація ступенів захисту, забезпечуваних оболонками обертових електричних машин)

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо стійкості до механічних зовнішніх впливальних чинників)

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры (Вироби електротехнічні. Затискачі уземлювальні та знаки уземлення. Конструкція та розміри)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплення тарно-пощтучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 22012-82 Радиопомехи индустриальные от линий электропередачи и электрических подстанций. Нормы и методы измерений (Радіозавади індустрійні від ліній електропередавання та електричних підстанцій. Норми та методи вимірювання)

ГОСТ 22789-94 (МЭК 439-1-85) Устройства комплектные низковольтные. Общие технические требования и методы испытания (Пристрої комплектні низьковольтні. Загальні технічні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (Паковання для виробів машинобудування. Загальні вимоги)

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытания (Вироби електротехнічні. Зберігання, транспортування, тимчасовий протикорозійний захист, пакування. Загальні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 23590-79 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к монтажу соединителей 2РМ (Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Технічні вимоги до монтажу з’єднувачів 2РМ)

ГОСТ 23591-79 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Технические требования к монтажу соединителей ШР, CШP, СШРГ, ШРГ (Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Технічні вимоги до монтажу з’єднувачів ШР, СШР, СШРГ, ШРГ)

ГОСТ 23594-79 Монтаж электрический радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Маркировка (Монтаж електричний радіоелектронної апаратури та приладів. Маркування)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24444-87 Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности (Устатковання технологічне. Загальні вимоги монтажної технологічності)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно- поштучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакетьі транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування із застосуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online