Регламент (ЄС) № 1169/2011 від 25.10.2011 Про надання споживачам інформації про харчові продукти, яким вносяться зміни до Регламентів (ЄС) № 1924/2006 та (ЄС) № 1925/2006 Європейського Парламенту та Ради та с...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) №1169/2011 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ

від 25 жовтня 2011 року

про надання споживачам інформації про харчові продукти, яким вносяться зміни до Регламентів (ЄС) №1924/2006 та (ЄС) №1925/2006 Європейського Парламенту та Ради та скасовуються Директива Комісії 87/250/ЄEC, Директива Ради 90/496/ЄEC, Директива Комісії 1999/10/ЄC, Директива 2000/13/ЄC Європейського Парламенту і Ради, Директив Комісії 2002/67/ЄC та 2008/5/ЄC та Регламент Комісії (ЄС) № 608/2004

(Текст дотичний ЄЕП)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ І РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу і, зокрема, його статтю 114,

Беручи до уваги пропозицію Європейської Комісії,

Беручи до уваги висновок Європейського Економічно-соціального комітету (1),

Діючи відповідно до звичайної законодавчої процедури (2), Оскільки:

(1) Стаття 169 Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС) встановлює, що Європейський Союз має сприяти досягненню високого рівня захисту споживачів через реалізацію заходів, які він затверджує згідно зі статтею 114 зазначеного договору.

(2) Вільний рух безпечних і придатних харчових продуктів є істотним аспектом внутрішнього ринку і є важливим чинником забезпечення здоров’я і добробуту громадян та задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів.

(3) Для досягнення високого рівня захисту здоров’я споживачів та гарантування їхніх прав на одержання інформації, слід забезпечити належну поінформованість споживачів про харчові продукти, які вони споживають. На вибір споживачами продуктів харчування можуть впливати, серед іншого, міркування стосовно здоров’я, економічні, природозахисні, соціальні та етичні міркування.

(4) Відповідно до Регламенту (ЄС) №178/2002 Європейського Парламенту і Ради від 28 січня 2002 року, яким встановлюються загальні принципи і вимоги законодавства про харчові продукти, створюється Європейський орган з безпечності харчових

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online