ДСТУ EN 12697-46:2018 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 46. Визначення низькотемпературної тріщиностійкості за одновісного розтягу (EN 12697-46:2012, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ГАРЯЧИХ
АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ
Частина 46. Визначення низькотемпературної
тріщиностійкості за одновісного розтяг

ДСТУ EN 12697-46:2018
(EN 12697-46:2012, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 23 серпня 2018 р. № 299 з 2019-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12697-46:2012 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 46: Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests (Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 46. Визначення низькотемпературної тріщиностійкості за одновісного розтягу) і внесений з дозволу CEN, Avenue Mamix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Обладнання

5.1 Випробувальне обладнання для виконання UTST, TSRST, RT та ТСТ

5.2 Випробувальне обладнання для виконання UCTST

6 Калібрування

6.1 Випробувальне обладнання для виконання UTST, TSRST під час випробування на релаксацію та повзучість під час розтягування

6.2 Випробувальне обладнання для виконання UCTST

7 Готування зразків

7.1 Кількість зразків

7.2 Розміри

7.3 Готування

7.4 Об’ємна густина

7.5 Висушування

7.6 Зберігання

7.7 Установлення

7.8 Установлення та витримування

8 Порядок проведення

8.1 Випробування на одновісний розтяг під навантаженням (UTST)

8.2 Випробування зразків на граничне низькотемпературне напруження (TSRST)

8.3 Випробування на релаксацію (RT)

8.4 Випробування на повзучість під час розтягування (ТСТ)

8.5 Випробування на одновісний циклічний розтяг під навантаженням (UCTST)

9 Оцінювання

9.1 Запас міцності на розтяг

9.2 Випробування на одновісний циклічний розтяг під навантаженням (UCTST)

10 Протокол випробування

10.1 Загальні положення

10.2 Інформація щодо зразка

10.3 Інформація щодо методів випробування

10.4 Інформація щодо випробування та результати

11 Точність

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12697-46:2018 (EN 12697-46:2012, IDТ) «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 46. Визначення низькотемпературної тріщиностійкості за одновісного розтягу», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12697-46:2012 (версія еn) «Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 46: Low temperature cracking and properties by uniaxial tension tests».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— із «Передмови» до EN 12697-46:2012 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Європейські стандарти EN 12697-6:2012, EN 12697-27 та EN 12697-33, на які є посилання в цьому стандарті,в Україні прийнято як національні ДСТУ EN 12697-6:2019, ДСТУ EN 12697-27:2018 та ДСТУ EN 12697-33:2018.

Цей стандарт є одним із серії стандартів для бітумомінеральних сумішей, що охоплює такі стандарти:

EN 12697-1 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 1. Вміст розчинених в’яжучих

EN 12697-2 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 2. Визначення гранулометричного складу

EN 12697-3 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 3. Відновлення бітуму. Роторний випарник

EN 12697-4 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 4. Видалення бітуму. Розгонка на фракції

EN 12697-5 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 5. Визначення максимальної щільності

EN 12697-6 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 6. Визначення об’ємної щільності асфальтобетонних зразків

EN 12697-7 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 7. Визначення об'ємної щільності асфальтобетонних зразків гамма-променями

EN 12697-8 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 8. Визначення пористості асфальтобетонних зразків

EN 12697-10 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 10. Ущільнюваність

EN 12697-11 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 11. Визначення спорідненості заповнювача з бітумом

EN 12697-12 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 12. Визначення водостійкості

prEN 12697-13 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 13. Вимірювання температури

EN 12697-14 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 14. Визначення вмісту води

EN 12697-15 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 15. Визначення сегрегації

EN 12697-16 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 16. Стирання шипованими шинами

EN 12697-17 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 17. Втрата частки зразка пористого асфальтобетону

prEN 12697-18 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 18. Стікання в’яжучого

EN 12697-19 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 19. Проникність зразка

EN 12697-20 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 20. Глибина вдавлювання кубічних або циліндричних зразків

EN 12697-21 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 21. Глибина вдавлювання плоских зразків

EN 12697-22 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 22. Колієутворення

EN 12697-23 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 23. Визначення непрямої міцності на розтяг під час різних типів випробування

prEN 12697-24 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 24. Опір втомі

EN 12697-25 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 25. Випробування на цикли ний стиск

prEN 12697-26 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 26. Жорсткість

EN 12697-27 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 27. Відбирання проб

EN 12697-28 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 28. Готування зразків для визначення вмісту в’яжучого, вологості і гранулометричного складу

EN 12697-29 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 29. Визначення розмірів бітумомінерального зразка

EN 12697-30 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 30. Готування зразків ударним ущільнювачем

EN 12697-31 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 31. Готування зразків, гіраторний ущільнювач

EN 12697-32 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 32. Лабораторне ущільнення асфальтобетонних сумішей вібраційним ущільнювачем

EN 12697-33 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 33. Готування зразка котком

EN 12697-34 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 34. Випробування за Маршалом

EN 12697-35 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 35. Лабораторне змішування

EN 12697-36 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 36. Визначення товщин асфальтобетонного покриття

EN 12697-37 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 37. Гарячий пісок для випробування на адгезивність попередньо вкритого в’яжучим матеріалом дрібнозернистого щебеню для HRA

EN 12697-38 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей Частина 38. Загальне обладнання та атестація

EN 12697-39 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей Частина 39. Визначення вмісту в’яжучого після випалювання

EN 12697-40 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 40. Дренажна здатність у природних умовах

EN 12697-41 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 41. Опір до протиожеледних рідин

EN 12697-42 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 42. Кількість крупнозернистих сторонніх домішок у регенерованому асфальтобетоні

EN 12697-43 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 43. Опір до дії палива

EN 12697-44 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 44. Тріщиноутворення під час випробування на згин

EN 12697-45 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 45. Стійкість до палива

EN 12697-46 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 46. Визначення низькотемпературної тріщиностійкості під час осьового розтягування

EN 12697-47 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 47 Визначення вмісту золи в натуральному асфальті

prEN 12697-48 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 48. Міжшарова адгезивна міцність

EN 12697-49 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 49. Визначення тертя після полірування

CEN/TS 12697-50 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 50. Зносостійкість верхнього шару асфальтобетонного покриття

CEN/TS 12697-51 Бггумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 51. Випробування міцності поверхні на зсув

prEN 12697-52 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 52. Умови для боротьби з окисним старінням

prEN 12697-53 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 53. Визначення когезії під час розтікання розрахунковим методом.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ ГАРЯЧИХ
АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ
Частина 46. Визначення низькотемпературної тріщиностійкості
за одновісного розтягу

BITUMINOUS MIXTURES
TEST METHODS FOR HOT MIX ASPHALT
Part 46. Low temperature cracking and properties
by uniaxial tension tests

Чинний від 2019-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи випробування на одновісний розтяг для визначення характеристик низькотемпературної тріщиностійкості асфальтобетону. Результати випробування за одновісного розтягу можна використовувати для оцінювання:

— міцності на розрив за заданої температури за допомогою випробування на одновісний розтяг під навантаженням (UTST);

— мінімальної температури, яку асфальтобетон витримуватиме до руйнування, випробуванням зразків під час граничного низькотемпературного напруження (TSRST);

— запасу міцності на розрив за заданої температури, використовуючи комбінацію TSRST та UTST;

— часу релаксації випробуванням на релаксацію (RT);

— кривої повзучості для обчислення реологічних параметрів випробуванням на повзучість за розтягу (ТСТ);

— стійкості до зношуваності за низьких температур завдяки поєднанню низькотемпературних та механічних навантажень випробуванням на одновісний циклічний розтяг під навантаженням (UCTST).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 12697-6:2012 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens

EN 12697-27 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 27: Sampling

EN 12697-33 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 33: Specimen prepared by roller compactor.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12697-6:2012 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 6. Визначення об’ємної щільності бітумомінеральних зразків

EN 12697-27 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 27. Відбирання проб

EN 12697-33 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 33. Готування зразків вальцевим ущільнювачем.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online