ДСТУ 8809:2018 Метрологія. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових п...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8809:2018

Метрологія

ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ З ФУНКЦІЯМИ ФОТО- І ВІДЕОФІКСАЦІЇ

Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні,
вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення
транспортних засобів дистанційні Метрологічні та технічні вимоги

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 18 січня 2018 р. № 6

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 03 жовтня 2018 р. № 345 з 2018-12-17

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні вимоги до приладів контролю дистанційних

6 Загальні вимоги до вимірювачів швидкості

7 Вимоги до інформаційного файла та відеокадрів, що формують прилади контролю дистанційні

8 Вимоги до експлуатаційних документів приладів контролю дистанційних

9 Вимоги до програмного забезпечення

10 Особливі вимоги до стаціонарних приладів контролю дистанційних

11 Особливі вимоги до стаціонарних вимірювачів швидкості

12 Особливі вимоги до радарних вимірювачів швидкості

13 Особливі вимоги до одноцільових радарних вимірювачів швидкості

14 Особливі вимоги до лазерних вимірювачів швидкості

15 Особливі вимоги до вимірювачів середньої швидкості

16 Особливі вимоги до рухомих приладів контролю дистанційних

17 Особливі вимоги до вимірювачів просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційних

18 Загальні вимоги до систем автоматичного розпізнавання номерних знаків

Додаток А (довідковий) Бібліографія

0 ВСТУП

Зміни до законодавства, направлені на підвищення безпеки дорожнього руху, зокрема [2], [4], створюють умови для широкого впровадження технічних засобів контролю за дотриманням правил дорожнього руху (ПДР) усіма його учасниками.

Цей стандарт установлює метрологічні та технічні вимоги, які визначають основні метрологічні та технічні характеристики приладів контролю дистанційних за дотриманням ПДР з функціями фото- і відеофіксації (далі — прилади контролю дистанційні, або ПКД) як до законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, дотримання яких надає презумпцію відповідності ПКД суттєвим вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки [3].

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ З ФУНКЦІЯМИ ФОТО- І ВІДЕОФІКСАЦІЇ
Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні,
вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення
транспортних засобів дистанційні Метрологічні та технічні вимоги

METROLOGY
ROAD TRAFFIC LAW ENFORCEMENT EQUIPMENT
WITH PHOTO-AND VIDEOCAPTURING FUNCTIONS
Remote equipment for measuring of the speed of vehicles,
remote equipment for measuring of the space-time parameters
of location of vehicles Metrological and technical requirements

Чинний від 2018-12-17

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на прилади контролю дистанційні за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксації (далі — прилади контролю дистанційні, або ПКД), а саме:

— вимірювачі швидкості руху транспортних засобів (далі — ТЗ);

— вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення ТЗ.

Вимірювачі швидкості руху ТЗ дистанційні (далі — вимірювачі швидкості) призначено для дистанційного вимірювання швидкості руху ТЗ.

Вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні (далі — вимірювачі просторово-часових параметрів) призначено для дистанційного вимірювання параметрів місцеположення ТЗ у конкретні моменти часу, зокрема й за результатами фото- і відеофіксації.

Вимірювачі швидкості, вимірювачі просторово-часових параметрів, а також ПКД, що є їхньою комбінацією, у своєму складі можуть мати систему автоматичного розпізнавання послідовності символів номерних знаків (далі — розпізнавання номерних знаків) ТЗ чи окремі її модулі.

1.2 Цей стандарт установлює метрологічні та технічні вимоги до зазначених в 1.1 ПКД, які належать до засобів вимірювальної техніки (далі — ЗВТ).

1.3 Цей стандарт може бути використано під час проведення оцінки відповідності ПКД вимогам Технічних регламентів.

1.4 Цей стандарт можна використовувати для контролю метрологічних характеристик ПКД під час їхньої повірки в експлуатації. Номенклатура метрологічних та технічних характеристик, які контро-люють під час їхньої повірки в експлуатації, визначають відповідними методиками повірки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

— ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення

— ДСТУ 3650:2012 Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови

— ДСТУ 4278:2012 Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні вимоги. Правила застосування

— ДСТУ EN 60529:2014 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (код IP)

— ДСТУ EN 60825-1:2016 (EN 60825-1:2014, IDT) Безпечність лазерних виробів. Частина 1. Класифікація обладнання та вимоги

— ДСТУ OIML D 11:2012 Метрологія. Засоби вимірювання електронні. Загальні технічні вимоги (OIMLD 11:2004, IDТ).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online