М 42.1-37641918-772:2018 Методика визначення гранулометричного складу цементобетонних дорожніх сумішей

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Державне агентство автомобільних доріг україни (укравтодор)
Національний транспортний університет (НТУ)

МЕТОДИКА
визначення гранулометричного складу цементобетонних дорожніх сумішей

М 42.1-37641918-772:2018

Київ
2018

ЗМІСТ

Вступ.

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Визначення гранулометричного складу цементобетонних дорожніх сумішей

6.1 Загальні положення визначення гранулометричного складу

6.2 Відбір проби для аналізу

6.3 Проведення випробування

6.4 Проведення випробування і обробка результатів

7 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

Додаток А (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Методика розроблена на підставі наукових досліджень, проведеного аналізу технічної літератури та чинних нормативних документів з підбору складу цементобетонної суміші з урахуванням існуючих технологій виготовлення цементобетонних сумішей та особливостей їх застосування з різними гранулометричними складами. Встановлена методологія випробувань, що відпрацьована в експериментальному порядку, дозволяє здійснювати операційний контроль якості цементобетонних сумішей.

Розробники цієї методики: С. Аксьонов канд. техн. наук; М. Гаркуша; О. Лапіна, канд. техн. наук (Одеська державна академія будівництва та архітектури); О. Лещук; С. Кровяков, канд. техн. наук. (Одеська державна академія будівництва та архітектури); А. Мішутін, д-р. техн. наук (Одеська державна академія будівництва та архітектури); В. Мозговий, д-р. техн. наук; С. Солодкий, д-р. техн. наук; О. Гримак (Національний університет «Львівська політехніка»), В. Рублик; А. Онищенко, д-р. техн. наук, (керівник розробки); Є.Плазій; Є. Тюлєнєв; Н. Чиженко.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця методика призначена для визначення гранулометричного складу цементобетонних дорожніх сумішей при операційному контролі їх якості.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій методиці наведено посилання на такі документи:

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ГБН В.2.3-37641918-557:2016 Автомобільні дороги. Дорожній одяг жорсткий. Проектування

ДСТУ 3832-98 Охорона навколишнього природного середовища. Автоматизовані системи контролю стічних вод. Типи та основні вимоги

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ EN 45501:2016 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ ISO 3310-1:2017 (ISO 3310-1:2016, IDT) Сита. Технічні вимоги та випробування. Частина 1. Сита лабораторні з металевого дроту

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Суміші бетонні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 (EN 206-1:2000, NEQ) Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 (ГОСТ 23732-79, MOD) Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.7-299:2013 Настанова щодо визначення складу важкого бетону

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общиесанитарно-гигиенические требования к воздух рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online