ДСТУ 8020:2015 Приміщення тваринницькі. Методи визначання ефективності дезінфекції

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Приміщення тваринницькі
МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

ДСТУ 8020:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок

РОЗРОБНИКИ: Л. Ковальчик, канд. вет. наук (науковий керівник); Г. Копійчук; Н. Кружель; Н. Крушельницька; В. Малинівський; О. Сергієнко, д-р вет. наук; Р. Хом’як

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 року № 61 з 2017–01–01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

4 Загальні вимоги щодо застосування дезінфектантів

5 Методи визначання ефективності дезінфекції

5.1 Загальні положення

5.2 Засоби та допоміжні пристрої

5.3 Приготування до досліджень

5.4 Метод бактеріологічного дослідження змивів

5.5 Метод відбитків на тонкий шар щільного поживного середовища

5.6 Дослідження для виділення мікобактерій

5.8 Опрацювання результатів

5.9 Оформлювання результатів

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Приготування нейтралізувальних розчинів, середовищ, ватних тампонів, марлевих серветок, пробірок, предметних скелець

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИМІЩЕННЯ ТВАРИННИЦЬКІ
МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

ПОМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ANIMAL ROOMS
DETERMINATION METHODS OF DISINFECTION EFFICIENCY

Чинний від 2017–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на об’єкти, що підлягають ветеринарному нагляду, зовнішнє середовище та встановлює порядок і методи проведення дезінфекції.

1.2 Стандарт застосовний підприємствами, сфера діяльності яких згідно з чинним законодавством стосується здійснення дезінфекційних заходів, науково-дослідними установами; вищими навчальними закладами ветеринарної медицини; лабораторіями ветеринарної медицини; контролювальними органами тощо.

1.3 Вимоги щодо безпечності проведення робіт під час дезінфекції викладено в розділі 6. Вимоги щодо охорони довкілля — в розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2661:2010 Молоко коров’яче питне. Загальні технічні умови

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 4221–2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови

ДСТУ 5028:2008 Яйця курячі харчові. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 908–2006 Кислота лимонна моногідрат харчова. Технічні умови

ДСТУ EN 14079:2009 Неактивні медичні засоби. Марля медична бавовняна та бавовняно-віскозна. Вимоги та методи випробування

ДСТУ ISO/IЕC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

ГОСТ 12.1.007–76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.008–76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.01–86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 61–75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия (Реактиви. Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 177–88 Водорода перекись. Технические условия (Водню пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 244–76 Натрия тиосульфат кристаллический. Технические условия (Натрію тіосульфат кристалічний. Технічні умови)

ГОСТ 1012–72 Бензины авиационные. Технические условия (Бензини авіаційні. Технічні умови)

ГОСТ 1770–74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2493–75 Реактивы. Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный. Технические условия (Реактиви. Калий фосфорнокислий двозаміщений 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 3760–79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия (Реактиви. Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 4198–75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия (Реактиви. Калій фосфорнокислий однозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 4204–77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4220–75 Реактивы. Калий двухромовокислый. Технические условия (Реактиви. Калій двохромовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4233–77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия (Реактиви. Натрію хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 5556–81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6709–72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 6824–96 Глицерин дистиллированный. Технические условия (Гліцерин дистильований. Технічні умови)

ГОСТ 7176–85 Картофель свежий продовольственный заготовляемый и поставляемый. Технические условия (Картопля свіжа продовольча заготовлювана та постачана. Технічні умови)

ГОСТ 9147–80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 9284–75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця предметні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 10929–76 Реактивы. Водорода пероксид. Технические условия (Реактиви. Водню пероксид. Технічні умови)

ГОСТ 12026–76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13805–76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия (Пептон сухий ферментативний для бактеріологічних цілей. Технічні умови)

ГОСТ 17206–96 Агар микробиологический. Технические условия (Агар мікробіологічний. Технічні умови)

ГОСТ 17435–72 Линейки чертежные. Технические условия (Лінійки креслярські. Технічні умови)

ГОСТ 18270–72 Кислота уксусная особой чистоты. Технические условия (Кислота оцтова особливої чистоти. Технічні умови)

ГОСТ 20730–75 Питательные среды. Бульон мясо-пептонный (для ветеринарных целей). Технические условия (Поживні середовища. Бульйон м’ясо-пептонний (для ветеринарних цілей). Технічні умови)

ГОСТ 21240–89 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Скальпелі та ножі медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 21241–89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 22280–76 Реактивы. Натрий лимоннокислый 5,5-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій лимоннокислий 5,5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 23134–78 Уборы головные медицинские. Технические условия (Убори головні медичні. Технічні умови)

ГОСТ 24760–81 Халаты медицинские женские. Технические условия (Халати медичні жіночі. Технічні умови)

ГОСТ 25194–82 Халаты медицинские мужские. Технические условия (Халати медичні чоловічі. Технічні умови)

ГОСТ 25336–82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 27068–86 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій сіркуватистокислий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 28694–90 Автоклавы ротационные. Типы и основные параметры (Автоклави ротаційні. Типи та основні параметри)

ГОСТ 29112–91 Среды питательные плотные (для ветеринарных целей). Общие технические условия (Середовища поживні щільні (для ветеринарних цілей). Загальні технічні умови)

ГОСТ 29227–91 (ИСО 835-1–81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ДСанПіН Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць

ДСП 201–97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

СанПиН 4630–88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online