ДСТУ ISO 7935:2009 Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації діоксиду сірки. Робочі характеристики автоматизованих методів вимірювання (ISO 7935:1992, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИКИДИ СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ

Визначення масової концентрації діоксиду сірки
Робочі характеристики автоматизованих методів вимірювання
(ISO 7935:1992, IDT)

ДСТУ ISO 7935:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»), Державне підприємство «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Львівстандартметрологія»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Друзюк, канд. техн. наук; О. Левбарг; Т. Пакош; М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник); Г. Сімчук, канд. техн. наук; М. Сухай

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2009 р. №485 з 2011-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 7935:1992 Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of sulfur dioxide — Performance characteristics of automated measuring methods (Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації діоксиду сірки. Робочі характеристики автоматизованих методів вимірювання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 7935:1992

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Опис автоматизованих вимірювальних систем

5 Числові значення робочих характеристик та їх застосування

Додаток А Визначання основних робочих характеристик автоматизованих вимірювальних систем

Додаток В Додаткові робочі характеристики

Додаток С Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 7935:1992 Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of sulfur dioxide — Performance characteristics of automated measuring methods (Викиди стаціонарних джерел. Визначення масової концентрації діоксиду сірки. Робочі характеристики автоматизованих методів вимірювання).

Технічні комітети, відповідальні за цей стандарт, — ТК 88 «Розробка та постановка продукції на виробництво» та ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту — «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 7935:1992;

— познаки фізичних величин відповідають вимогам системи стандартів ДСТУ 3651-1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

ISO 6879:1995, посилання на який є в цьому стандарті, впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 6879:2003 Якість повітря. Характеристики і настанови щодо вимірювання якості повітря (ISO 6879:1995, IDT).

ISO 7934:1989 та ISO 4225:1994, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні стандарти і чинних замість них немає.

ВСТУП до ISO 7935:1992

Діоксид сірки може виділятися у значній кількості під час згоряння викопного палива, яке використовується для виробляння електроенергії, промислового обробляння сірки або сірковмісних матеріалів, а також згоряння сірковмісних відходів. Відхідні гази цих процесів, у яких міститься діоксид сірки, зазвичай викидаються у навколишнє середовище через газоходи або димові труби.

Для оцінювання масової концентрації діоксиду сірки, що міститься у викидах газів зі стаціонарних джерел, є значна кількість добре опрацьованих методів інтегрального відбирання проб та подальшого визначання хімічним аналізуванням і автоматизованими вимірювальними системами. Накопичено значний досвід їх застосування у промислових умовах. Один з цих методів застандартизовано в ISO 7934.

ISO 7934 використовують, наприклад, у порівняльних вимірюваннях із застосуванням автоматизованих методів вимірювання. Автоматизований спосіб дає змогу вимірювати масову концентрацію діоксиду сірки безперервно.

Для тих методів, для яких надано робочі характеристики, їх значення використовують для того, щоб вирішити, чи є цей метод придатним для даної вимірювальної задачі (див. розділ 1 ISO 6879). Значення основних робочих характеристик автоматизованих вимірювальних систем, які дають змогу визначати масову концентрацію діоксиду сірки у відхідних газах стаціонарних джерел викидів, наведено в розділі 5.

Додаткові робочі характеристики наведено в довідковому додатку В.

Процедуру оцінювання робочих характеристик, наведених у розділі 5, описано в додатку А.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИКИДИ СТАЦІОНАРНИХ ДЖЕРЕЛ
Визначення масової концентрації діоксиду сірки
Робочі характеристики автоматизованих методів вимірювання

ВЫБРОСЫ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Определение массовой концентрации диоксида серы
Рабочие характеристики автоматизированных методов измерения

STATIONARY SOURCE EMISSIONS
Determination of the mass concentration of sulfur dioxide
Performance characteristics of automated measuring methods

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює повний перелік значень робочих характеристик автоматизованих вимірювальних систем, призначених для безперервного вимірювання масової концентрації діоксиду сірки у викидах стаціонарних джерел.

Примітка 1. Якщо робочі характеристики автоматизованої системи відповідають таблиці 1, це гарантує, що автоматизована вимірювальна система є надійною і видає задовільні неперервні результати.

Перелік даних, наведених у таблиці 1, стосується робочих характеристик методів вимірювання, які охоплюють усі стадії від відбирання проб до реєстрування та, за необхідності, збереження даних.

Цей стандарт можна застосовувати як до екстрактивних, так і до неекстрактивних автоматизованих методів вимірювання вмісту діоксиду сірки. В обох методах передбачено використовування нульового та градуювального газу і наявність порівняльних проб. Автоматизовану систему вимірювання може бути відградуйовано градуювальними газами, застосовуючи неавтоматичний метод, описаний в ISO 7934, або застосовуючи автоматизовану систему вимірювання, попередньо перевірену згідно з цим стандартом і у якій застосовано інший принцип вимірювання. Величину інтегральної характеристики (3.7) визначають згідно з ISO 7934 або з використанням автоматизованої системи вимірювання, яку було перевірено згідно з цим стандартом і у якій використовують інший принцип вимірювання. На даний час діапазон, для якого застосовують наведені тут вимоги, лежить у межах від (0 - 0,1) г/м3 до (0 - 8) г/м3 (див. докладніше в таблиці 2).

Примітка 2. Хоча подати усі деталі випробовування неможливо, однак ці вимоги та принципи випробовування можна також . застосовувати до неекстрактивних систем.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. На час опублікування зазначені нормативні документи були чинними. Усі стандарти підлягають перегляду, й учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати останнє видання стандартів, наведених нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 6879:1983 Air quality — Performance characteristics and related concepts for air quality measuring methods

ISO 7934:1989 Stationary source emissions — Determination of the mass concentration of sulfur dioxide — Hydrogen peroxide/barium perchlorate/Thorin method

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6879:1983 Якість повітря. Робочі характеристики і суміжні поняття, що стосуються методів визначання якості повітря

ISO 7934:1989 Викиди стаціонарних джерел. Визначання масової концентрації діоксиду сірки. Метод із застосуванням пероксиду водню, перхлорату барію та торину.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online