ДСТУ EN 751-2:2014 Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з`єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Вимоги та методи випробування. Частина 2. Герметики, що не тве...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ НАРІЗНИХ З’ЄДНАНЬ,
ЩО КОНТАКТУЮТЬ ІЗ ГАЗАМИ 1-го, 2-го І 3-го
СІМЕЙСТВ ТА ГАРЯЧОЮ ВОДОЮ

Вимоги та методи випробування
 Частина 2. Герметики, що не тверднуть
(EN 751-2:1996, IDТ)

ДСТУ EN 751-2:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
 З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне госпрозрахункове підприємство — СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ОПАЛЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

ПЕРЕКЛАД ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Є. Легкун, канд. техн. наук (науковий керівник); А. Олефіренко; В. Падалко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 20 травня 2014 р. № 573 з 2014—10—01

3 Національний стандарт відповідає EN 751-2:1996 Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water — Part 2: Non-hardening jointing compounds (Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з’єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Частина 2. Герметики, що не тверднуть) і внесений із дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 751-2:1996

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація герметиків

5 Вимоги

5.1 Вимоги до герметиків перед їхнім застосуванням

5.2 Вимоги до герметиків після їхнього застосування

5.3 Повторне випробування

6 Випробний матеріал і супровідна документація

6.1 Випробний матеріал

6.2 Супровідна документація

7 Методи випробовування

7.1 Випробування герметиків перед їхнім застосуванням

7.2 Випробування герметиків після їхнього застосування

8 Маркування й інструкції

8.1 Маркування паковання

8.2 Інструкції

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад EN 751-2:1996 Sealing materials for metallic threaded joints in contact with 1st, 2nd and 3rd family gases and hot water — Part 2: Non-hardening jointing compounds (Матеріали ущільнювальні для металевих нарізних з’єднань, що контактують із газами 1-го, 2-го і 3-го сімейств та гарячою водою. Частина 2. Герметики, що не тверднуть).

Організація, відповідальна за цей стандарт в Україні, — Державне госпрозрахункове підприємство «Сертифікаційний випробувальний центр опалювального обладнання».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України, та вимоги Директив ЄС 90/396 EEC, 89/106 EEC.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту змінено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено довідковий матеріал «Передмова» до EN 751-2:1996;

— структурні елементи: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «Європейський стандарт» замінено на «Цей стандарт»;

— змінено познаки одиниць фізичних величин згідно із серією стандартів ДСТУ 3651-97;

— у розділі 2 наведено «Національне пояснення», а в розділі 8 «Національну примітку», виділені в тексті рамкою.

ВСТУП до EN 751-2:1996

Цей стандарт установлює вимоги та методи випробовування для герметиків (ущільнювальних матеріалів), що не тверднуть, для ущільнення швів і стиків металевих нарізних з’єднань. Ці герметики, які наносять у вигляді рідини, гелю, пасти або стрічки з нетканих синтетичних волокон, просочених пастою ущільнювального матеріалу, тверднуть або тужавіють лише частково. Це дає змогу легко рознімати нарізне з’єднання стандартними інструментами за температури навколишнього середовища без пошкодження нарізі.

За властивостями та діапазоном застосування герметики поділяють на три класи. Герметики класу А призначено для звичайних устатновок 1-го, 2-го і 3-го сімейств газів й опалювальних систем. Герметики класу В зазвичай використовують у газових приладах та їхньому допоміжному устаткованні, тоді як герметики класу С призначено для використання в установках для зберігання зрідженого нафтового газу. Герметики можуть належати до одного або кількох класів.

Універсальний герметик можна використовувати для всіх газових установок, установок питної та гарячої води.

Що стосується потенційно негативних впливів герметиків, визначених у цьому стандарті, на якість води, призначеної для споживання людьми, у цьому стандарті не надано жодної інформації щодо того, чи можна використовувати герметики без обмежень у будь-яких країнах-членах ЄС або ЄАВТ. Застосування та характеристики герметиків мають відповідати чинному законодавству, якщо таке наявно, за умови прийняття європейських критеріїв, які піддають перевірянню.

Оскільки технології нанесення через різні граничні тиски й вимоги безпеки відрізняються в різних країнах, дуже важко згармонізувати-наявні національні стандарти й вимоги до герметиків класу А. Один особливий момент стосується використання опорних основ ущільнювача (наприклад, клоччя, льону або синтетичних волокон). Оскільки їх не можна використовувати для заповнення великих проміжків між поганою наріззю фітинга, у деяких країнах вони можуть бути застосовними для того, щоб гарантувати, що герметик залишиться на своєму місці на зовнішній нарізі й не буде знятим під час складання з’єднання.

Саме в інструкціях виробника з використання (у країні застосування) має бути визначено, чи буде наноситися герметик класу А з такою опорною основою чи без неї. Опорні основи не використовують із герметиками класу В і С.

Регулювання збірних деталей установки іноді потребує відкручування з’єднань із конічною / циліндричною наріззю назад на кут до 45°. Щоб гарантувати, що герметики виконують цю вимогу в країнах, де використовують таку технологію, вміщено додаткове випробування на обертання назад. Такі герметики додатково позначено літерами «Rp».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ УЩІЛЬНЮВАЛЬНІ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ НАРІЗНИХ З’ЄДНАНЬ,
ЩО КОНТАКТУЮТЬ ІЗ ГАЗАМИ 1-го, 2-го І 3-го СІМЕЙСТВ ТА ГАРЯЧОЮ ВОДОЮ
Вимоги та методи випробування. Частина 2. Герметики, що не тверднуть

МАТЕРИАЛЫ УПЛОТНЯЮЩИЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ,
 КОТОРЫЕ КОНТАКТИРУЮТ С ГАЗАМИ 1-го, 2-го И 3-го СЕМЕЙСТВ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ
Требования и методы испытаний. Часть 2. Герметики, которые не твердеют

SEALING MATERIALS FOR METALLIC THREADED JOINTS
IN CONTACT WITH 1st, 2nd AND 3rd FAMILY GASES AND HOT WATER
Requirements and test methods. Part 2. Non-hardening jointing compounds

Чинний від 2014-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та методи випробовування герметиків для ущільнення швів і стиків, що не тверднуть (далі — герметики), призначених для ущільнення нарізних металевих з’єднань, визначених в ISO 7-1. Ці герметики призначено для використання в контакті з газами 1-го сімейства (комунальний газ), 2-го сімейства (природний газ) і 3-го сімейства (зріджені нафтові гази (ЗНГ), окрім ЗНГ у рідкій формі), а також із гарячою водою опалювальних систем (клас А), у газових приладах та їхньому допоміжному устаткованні (клас В), а також системах зберігання ЗНГ (клас С) згідно з таблицею 1.

Анаеробні герметики описано в EN 751-1, ущільнювальні матеріали у вигляді політетрафторо-етиленових (ПТФЕ) стрічок, що не злипаються, описано в EN 751-3.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік стандартів наведено нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або їхній перегляд стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено разом зі змінами чи переглядом. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням наведених документів (разом зі змінами).

ISO 7-1 Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 1: Dimensions, tolerances and designation

ISO 228-1 Pipe threadds where pressure-tight joints are not made on the threads — Part 1 : Dimensions, tolerances and designation

EN ISO 2160 Petroleum products — Corrosiveness to copper — Copper strip test (ISO 2160:1985, including Corrigendum 1:1993)

EN 437 Test gases — Test pressures —Appliance categories

EN 10242 Threaded pipe fittings in malleable cast iron

prEN 10255 Carbon steel tubes suitable for welding or threading

prEN 12154 Copper and copper alloys — Rod for free machining purposes.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 7-1 Нарізі трубні, що забезпечують герметичність з’єднання. Частина 1. Розміри, допуски й познаки

ISO 228-1 Нарізі трубні, що не забезпечують герметичності з’єднання. Частина 1. Розміри, допуски й познаки

EN ISO 2160 Нафтопродукти. Корозійний вплив на мідь. Метод визначання корозійного впливу на мідну смужку (ISO 2160:1985, із поправкою 1:1993)

EN 437 Гази випробувальні. Випробувальні тиски. Категорії приладів

EN 10242 Фітинги з ковкого чавуну для нарізних з’єднань

prEN 10255 Труби з вуглецевої сталі для зварювання та нарізання нарізі

prEN 12154 Мідь і мідні сплави. Стрижні для оброблення різанням.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online