ДСТУ EN 62053-11:2018 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класи точності 0,5, 1 та 2) (EN 62053-11:2003; А1:201...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби вимірювання
електричної енергії змінного струму
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
Частина 11. Лічильники активної енергії
електромеханічні (класи точності 0,5, 1 та 2)

ДСТУ EN 62053-11:2018
(EN 62053-11:2003; А1:2017, IDТ;
ІЕС 62053-11:2003; А1:2016, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин» (ТК 90)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 18 грудня 2018 р. № 500 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 62053-11:2003, А1:2017 Electricity metering equipment (а.с.) — Particular requirements — Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5, 1 and 2) (Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класи точності 0,5,1 та 2)) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Магпіх 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 62053-11:2015 (EN 62053-11:2003, IDТ)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 62053-11:2003

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Стандартні значення електричних величин

5 Вимоги, пов’язані з механічними чинниками

5.1 Загальні положення

5.2 Рееструвальний пристрій (обліковий механізм)

5.3 Напрямок обертання ротора та його маркування

6 Кліматичні умови

7 Вимоги до електроживлення

7.1 Споживання електроенергії

7.2 Вплив короткочасного перевантаження за струмом

7.3 Вплив самонагрівання

7.4 Випробування на напругу змінного струму

8 Вимоги щодо точності

8.1 Межі похибки, спричиненої зміною струму

8.2 Межі похибки, спричиненої впливом фізичних чинників

8.3 Випробування на вмикання та випробування в режимі холостого ходу

8.4 Постійна лічильника

8.5 Умови випробування на точність

8.6 Інтерпретування результатів випробування

9 Регулювання

Бібліографія

Додаток ZA (обов’язковий) Нормативні посилання на міжнародні публікації та відповідні їм європейські публікації

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 62053-11:2018 (EN 62053-11:2003; А1:2017, IDT; ІЕС 62053-11:2003; А1:2016, IDТ) «Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеці альні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класи точності 0,5,1 та 2)», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 62053-11:2003 (версія еn) «Electricity metering equipment (а.с.) — Particular requirements — Part 11: Electromechanical meters for active energy (classes 0,5,1 and 2)» (IEC 62053-11:2003, IDT) з урахуванням зміни A1:2017.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 90 «Засоби вимірювання електричних і магнітних величин».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ІЕС 62053» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 62053-11:2003 та «Передмову» до ІЕС 62053-11:2003 як такі, що безпосередньо не стосуються технічного змісту цього стандарту;

— текст зміни А1:2017, долучений до цього стандарту, позначено подвійною рискою на березі сторінки;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним стандартам, посилання на які є в цьому стандарті).

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДCТУ ISO 80000 Величини та одиниці.

ВСТУП до ІЕС 62053-11:2003

Цей стандарт призначено для використання з відповідними частинами ІЕС 62052, ІЕС 62053 та ІЕС серії 62059 «Засоби вимірювання електричної енергії»:

ІЕС 62052-11:2003 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробувань. Частина 11. Лічильники електричної енергії

ІЕС 62052-11:2003 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробувань. Частина 11. Лічильники електричної енергії

Зміна 1 (2016)

ІЕС 62052-31:2015 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробувань. Частина 31. Вимоги щодо безпечності продукції та відповідні випробування

ІЕС 62053-21:2003 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 та 2)

Замінює окремі вимоги ІЕС 61036:2000 (2-е видання)

ІЕС 62053-22:2003 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 22. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 0,2 S та 0,5 S)

Замінює окремі вимоги ІЕС 60687:1992 (2-е видання)

ІЕС 62053-23:2002 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 та 3)

Замінює окремі вимоги ІЕС 61268:1995 (1-е видання)

ІЕС 62053-31:1998 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 31. Імпульсні пристрої виведення (лише двопровідні) для електромеханічних і електронних лічильників

 ІЕС 62053-61:1998 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 61. Потужність власного споживання та вимоги щодо напруги

ІЕС 62059-11:2002 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Надійність. Частина 11. Загальні поняття

ІЕС 62059-21:2002 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Надійність. Частина 21. Збирання даних щодо надійності лічильників електричної енергії в умовах експлуатації.

Цей стандарт є стандартом на типові випробування лічильників електроенергії. У ньому наведено спеціальні вимоги до лічильників електроенергії, використовуваних у приміщенні та на відкритих майданчиках у великих кількостях по всьому світу. Він не поширюється на лічильники спеціалізованого виконання (такі як частини обліковування електроенергії та/або пристрої для відображення даних на екрані в окремих корпусах).

Цей стандарт призначено для використання разом з ІЕС 62052-11. Якщо будь-яка вимога в цьому стандарті стосується питання, яке вже розглянуто в ІЕС 62052-11, вимоги цього стандарту мають перевагу над вимогами ІЕС 62052-11.

Цей стандарт розрізняє:

— лічильники з індексом класу точності 0,5, з індексом класу точності 1 та з індексом класу точності 2;

— лічильники електричної енергії класу захисту І та лічильники електричної енергії класу захисту II;

— лічильники електричної енергії, використовувані в електричних мережах, оснащених уземлювальними нейтралізувальними пристроями чи без них.

Рівні випробування розглядають як мінімальні значення, які забезпечують належне функціонування лічильника за нормальних робочих умов. Для людей з особливими потребами може знадобитися забезпечити інші випробувальні рівні, які має бути погоджено користувачем з виробником.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗМІННОГО СТРУМУ
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні
(класи точності 0,5,1 та 2)

ELECTRICITY METERING EQUIPMENT (А.С.)
PARTICULAR REQUIREMENTS
Part 11. Electromechanical meters for active energy
(classes 0,5, 1 and 2)

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовно тільки до щойно виготовлених лічильників класів точності 0,5, 1 та 2, призначених для вимірювання ват-годин електричної активної енергії змінного струму в електричних мережах із частотою 50 Гц або 60 Гц.

Цей стандарт застосовно тільки під час типових випробувань. Цей стандарт застосовно тільки до електромеханічних лічильників ват-годин, що їх використову ють у приміщенні та на відкритих майданчиках і які складаються з вимірювального елемента та реєструвального(-их) пристрою(-їв), укладених разом у корпусі лічильника. Його також застосовно до індикатора(-ів) спрацьовування та перевірення вихідного(-их) сигналу(-ів). Якщо лічильник має вимірювальний елемент для більше ніж одного типу енергії (мультилічипьники електроенергії) або якщо інші функційні елементи, такі як максимальні ватметри, пристрої Індикації максимального попиту, електронні засоби багатотарифного реєстрування, перемикачі з годинниковим механізмом, електронні приймачі з імпульсним керуванням, інтерфейси передавання даних тощо, укладено в корпусі лічильника, то відповідні стандарти для цих елементів також застосовно.

Цей стандарт не застосовно до:

— лічильників ват-годин, напруга на затискачах яких перевищує 600 В (лінійна напруга для лічильників для багатофазних систем);

— портативних лічильників;

— інтерфейсів даних у реєструвальних пристроях лічильників.

На аспекти безпечності поширюються вимоги ІЕС 62052-31:2015.

До приймальних випробувань застосовно ІЕС 62058-11:2008 та ІЕС 62058-21:2008.

На аспекти надійності поширюються вимоги стандартів ІЕС серії 62059.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 62052-11:2003 Electricity metering equipment (а.с.) — General requirements, tests and test conditions — Part 11: Metering equipment

IEC 62052-11:2003 Electricity metering equipment (AC) — General requirements, tests and test conditions — Part 11: Metering equipment

Amendment 1 (2016)

IEC 62052-31:2015 Electricity metering equipment (AC) — General requirements, tests and test conditions — Part 31: Product safety requirements and tests.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 62052-11:2003 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 11. Лічильники електричної енергії

ІЕС 62052-11:2003 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 11. Лічильники електричної енергії

Зміна 1 (2016)

ІЕС 62052-31:2015 Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 31. Вимоги щодо безпечності продукції та відповідні випробування.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online