ДСТУ EN 60974-12:2018 Обладнання для дугового зварювання. Частина 12. З’єднувальні пристрої для зварювальних кабелів (EN 60974-12:2011, IDT; IEC 60974-12:2011, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ
Частина 12. З’єднувальні пристрої
для зварювальних кабелів

ДСТУ EN 60974-12:2018
(EN 60974-12:2011, IDT;
ІЕС 60974-12:2011, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Зварювання та споріднені процеси» (ТК 44), Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 29 листопада 2018 р. № 447 з 2020-01-01

З Національний стандарт відповідає EN 60974-12:2011 Arc welding equipment — Part 12: Coupling devices for welding cables (Обладнання для дугового зварювання. Частина 12. З’єднувальні пристрої для зварювальних кабелів) і внесений з дозволу CENELEC, Avenue Marnix 17, В-1000 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 60974-12:2014

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Умови навколишнього середовища

5 Типові випробування

5.1 Умови випробування

5.2 Послідовність випробування

6 Позначення

7 Захист від ураження електричним струмом

7.1 Номінальна напруга

7.2 Електричний опір ізоляції

7.3 Електрична міцність діелектрика

7.4 Захист струмовідних частин від випадкового контакту

8 Теплова стійкість

8.1 Підвищення температури

8.2 Стійкість до гарячих об’єктів

9 Механічні вимоги

9.1 Запобіжні пристрої

9.2 Введення зварювального кабелю

9.3 Глибина введення ізоляції зварювального кабелю

9.4 З’єднання зі зварювальним кабелем

9.5 Міцність у разі роздавлювання

9.6 Розміри

10 Марковання

11 Інструкція з експлуатації

Додаток А (обов’язковий) Розміри

Додаток ZA (довідковий) Посилання на міжнародні видання та їхні європейські відповідники

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 60974-12:2018 (EN 60974-12:2011, IDT; ІЕС 60974-12:2011, IDT) «Обладнання для дугового зварювання. Частина 12. З’єднувальні пристрої для зварювальних кабелів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 60974-12:2011 (версія en) «Arc welding equipment — Part 12: Coupling devices for welding cables».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 44 «Зварювання та споріднені процеси».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 60974-12:2014, прийнятого методом підтвердження

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані»—оформлено згідно з вимогами нацюнапьної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— зі «Вступу» до EN 60974-12:2011 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— вилучено «Передмову» до EN 60974-12:2011 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— замінено крапку на кому як указівник десяткових знаків;

— долучено додатковий додаток НА (Перепік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОБЛАДНАННЯ
ДЛЯ ДУГОВОГО ЗВАРЮВАННЯ
Частина 12. З’єднувальні пристрої
для зварювальних кабелів

ARC WELDING EQUIPMENT
Part 12. Coupling devices for welding cables

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на з’єднувальні пристрої для кабелів, що використовують під час зварювання й споріднених процесів, призначених для з’єднання й роз’єднання без застосування інструментів.

Цей стандарт установлює вимоги до техніки безпеки та вимоги до з’єднувальних пристроїв. Цей стандарт не поширюється на з’єднувальні пристрої для підводного зварювання.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60050-151 International Electrotechnical Vocabulary — Part 151: Electrical and magnetic devices

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)

IEC 60974-1 Arc welding equipment — Part 1: Welding power sources.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60050-151 Міжнародний електротехнічний словник. Частина 151. Електричні та магнітні пристрої

ІЕС 60529 Ступені захисту, що забезпечують кожухи (код IP)

ІЕС 60974-1 Усталювання для дугового зварювання. Частина 1. Джерела живлення для зварювання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online