ДСТУ 8043:2015 Борошно вапнякове для сільськогосподарських тварин. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРОШНО ВАПНЯКОВЕ
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
ТВАРИН
Технічні умови

ДСТУ 8043:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук (IT НААН)

РОЗРОБНИКИ: О. Бойко; Л. Єлецька; В. Проніна, канд. біол. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26826-86 у частині борошна для сільськогосподарських тварин)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Технічні вимоги

4 Вимоги щодо безпеки

5 Вимоги щодо охорони довкілля

6 Маркування

7 Пакування

8 Правила транспортування і зберігання

9 Методи контролювання

10 Правила приймання

11 Гарантії виробника

Додаток А Код продукції згідно з ДК 016

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРОШНО ВАПНЯКОВЕ
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
Технічні умови

МУКА ИЗВЕСТНЯКОВАЯ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Технические условия

FLOUR CALCAREOUS FOR AGRICULTURAL ANIMALS
Specifications

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на вапнякове борошно, яке отримують із вапняків і застосовують для виготовлення комбікормів для сільськогосподарських тварин.

1.2 Цей стандарт установлює вимоги щодо якості вапнякового борошна.

1.3 Вимоги щодо безпечності продукції викладено в розділах 3, 4 і 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83, ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб (Комбікорми, сировина. Методи відбирання проб)

ГОСТ 13496.9-96 Комбикорма. Методы определения металломагнитной примеси (Комбікорми. Методи визначення металомагнітної домішки)

ГОСТ 14050-93 Мука известняковая (доломитовая). Технические условия (Борошно вапнякове (доломітове). Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия (Мішки поліетиленові для хімічної продукції. Технічні умови)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки-вкладні з плівки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 21138.6-78 Мел. Метод определения массовой доли нерастворимого в соляной кислоте остатка (Крейда. Метод визначення масової частки не розчинного в соляній кислоті залишку)

ГОСТ 21138.7-78 Мел. Метод определения массовой доли суммы полуторных оксидов железа и алюминия (Крейда. Метод визначення масової частки суми полуторних оксидів заліза й алюмінію)

ГОСТ 23462-95 Продукция комбикормовой промышленности. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение (Продукція комбікормової промисловості. Правила приймання. Пакування, маркування, транспортування і зберігання)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначення ртуті)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Методи визначення миш’яку)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначення токсичних елементів)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

СанПин № 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднень).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online