ДСТУ 8104:2015 Яйця харчові, продукти яєчні. Методи визначення мікробіологічних показників

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯЙЦЯ ХАРЧОВІ,
ПРОДУКТИ ЯЄЧНІ
Методи визначення
мікробіологічних показників

ДСТУ 8104:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут птахівництва Національної академії аграрних наук України

РОЗРОБНИКИ: І. Гриник (науковий керівник); В. Д’яченко; Г. Єрмішко; В. Ковач; Л. Наливайко, д-р вет. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Методи досліджування

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Поживні середовища та реактиви

Додаток Б Методика фарбування мазків методом Грама

Додаток В Устатковання, засоби і матеріали

Додаток Г Альтернативні та швидкі методи

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯЙЦЯ ХАРЧОВІ, ПРОДУКТИ ЯЄЧНІ
Методи визначення мікробіологічних показникі
в

ЯЙЦА ПИЩЕВЫЕ, ПРОДУКТЫ ЯИЧНЫЕ
Методы определения микробиологических показателей

TABLE EGGS, EGGS PRODUCTS
Methods of determination of microbiological indices

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до методів мікробіологічного контролювання харчових яєць, рідких і сухих яєчних продуктів, виготовлених із яєць сільськогосподарської птиці й призначених для харчових потреб:

— визначення кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів;

— визначення бактерій групи кишкових паличок (коліформних бактерій);

— виявлення бактерій роду Salmonella;

— виявлення бактерій роду Proteus;

— виявлення бактерій Staphylococcus aureus.

1.2 Методи, призначені для визначення кількості або якісного виявлення мікроорганізмів: класичні методи — прямий посів у спеціальні мікробіологічні середовища певного об’єму (маси) досліджуваної проби чи її розведення;

альтернативні й швидкі методи мікробіологічних досліджень — можливі методи виконання мікробіологічних досліджень на основі нових технік і технологій у сучасній мікробіології, дозволені до використання в Україні.

1.3 Вимоги стандарту застосовують у державних лабораторіях ветеринарної медицини, лабораторіях птахівницьких підприємств, які працюють за стандартизованими методиками щодо контролювання мікробіологічних показників харчових яєць та яєчних продуктів, у науково-дослідних установах.

1.4 Вимоги щодо безпеки мікробіологічного контролю яєчних продуктів та охорони довкілля викладено в розділах 6 і 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2295-93 (ГОСТ 16317-95) Прилади холодильні електричні побутові. Загальні технічні умови (ІЕС 60335-2-24:1984, NEQ; ISO 5155:1983, NEQ; ISO 7371:1985, IDT)

ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13380-97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4812:2007 Дріжджі хлібопекарські пресовані. Технічні умови

ДСТУ 5028:2008 Яйця курячі харчові. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура захисту

ДСТУ ГОСТ 21239:2009 Інструменти хірургічні. Ножиці. Загальні технічні вимоги та методи випробування) (ГОСТ 21239-2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 14644-1:2004 Чисті приміщення і пов’язані з ними контрольовані середовища. Частина 1. Класифікація чистоти повітря (ГОСТ ИСО 14644-1-2002, IDT)

ДСТУ ISO 3696-2003 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 6887-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування досліджуваних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 1. Загальні правила готування вихідної суспензії та десятикратних розведень (ISO 6887-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 6888-1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коагулазо-позитивних стафілококів (Staphilococcus aureus та інших видів). Частина 1. Метод з використанням агарового середовища Беард-Паркера (ISO 6888-1:1999, IDT)

ДСТУ ISO 13683:2003 Стерилізація виробів медичної призначеності. Вимоги до валідації і поточного контролю. Стерилізація вологим теплом у медичних установах (ISO 13683:1997, IDT)

ДСТУ ISO/TS 11133-1:2005 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Настанови щодо готування та виробництва поживних середовищ. Частина 1. Загальні настанови щодо виготовлення поживних середовищ гарантованої якості в лабораторії (ISO/TS 11133-1:2000, IDT)

ДСТУ EN 14079:2009 Неактивні медичні засоби. Марля медична бавовняна та бавовняно-віскозна. Вимоги та методи випробування (EN 14079:2003, IDT)

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 45501:1992, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.008-76 ССБТ Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 83-79 Реактивы. Натрий углекислый. Технические условия (Реактиви. Натрій вуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 195-77 Реактивы. Натрий сернистокислый. Технические условия (Реактиви. Натрій сірчанокислий. Технічні умови)

ГОСТ 245-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій фосфорнокислий однозаміщений 2-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1027-67 Реактивы. Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Реактиви. Свинець (II) оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1341-97 Пергамент растительный. Технические условия (Пергамент рослинний. Технічні умови)

ГОСТ 1760-86 Подпергамент. Технические условия (Підпергамент. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2156-76 Натрий двууглекислый. Технические условия (Натрій двовуглекислий. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия (Годинник механічний з сигнальним пристроем. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4148-78 Реактивы. Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия (Реактиви. Залізо (II) сірчанокисле 7-водне. Технічні умови)

ГОСТ 4159-79 Реактивы. Йод. Технические условия (Реактиви. Йод. Технічні умови)

ГОСТ 4198-75 Реактивы. Калий фосфорнокислый однозамещенный. Технические условия (Реактиви. Калій фосфорнокислий однозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 4208-72 Реактивы. Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия (Реактиви. Сіль закису заліза та амонію подвійна сірчанокисла (сіль Мора). Технічні умови)

ГОСТ 4209-77 Реактивы. Магний хлористый 6-водный. Технические условия (Реактиви. Магній хлористий 6-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4232-74 Реактивы. Калий йодистый. Технические условия (Реактиви. Калій йодистий. Технічні умови)

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия (Реактиви. Натрій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 5833-75 Реактивы. Сахароза. Технические условия (Реактиви. Сахароза. Технічні умови)

ГОСТ 6038-79 Реактивы. D-глкжоза. Технические условия (Реактиви. D-глюкоза. Технічні умови)

ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия (Скельця покривні для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 6691-77 Реактивы. Карбамид. Технические условия (Реактиви. Карбамід. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Общие технические условия (Гліцерин дистильований. Загальні технічні умови)

ГОСТ 8074-82 Микроскопы инструментальные. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования (Мікроскопи інструментальні. Типи, основні параметри та розміри. Технічні вимоги)

ГОСТ 8253-79 Мел химически осажденный. Технические условия (Крейда хімічно осаджена. Технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микропрепаратов. Технические условия (Скло предметне для мікропрепаратів. Технічні умови)

ГОСТ 11078-78 Натр едкий очищенный. Технические условия (Натрій їдкий очищений. Технічні умови)

ГОСТ 11109-90 Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия (Марля побутова бавовняна. Загальні технічні умови)

ГОСТ 11773-76 Реактивы. Натрий фосфорнокислый двузамещенный. Технические условия (Реактиви. Натрій фосфорнокислий двозаміщений. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13805-76 Пептон сухой ферментативный для бактериологических целей. Технические условия (Пептон сухий ферментативний для бактеріологічних потреб. Технічні умови)

ГОСТ 17206-96 Агар микробиологический. Технические условия (Агар мікробіологічний. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 19569-89 Стерилизаторы паровые медицинские. Общие технические требования и методы испытания (Стерилізатори парові медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 19908-90 Тигли, чаши, стаканы, колбы, воронки, пробирки и наконечники из прозрачного кварцевого стекла. Общие технические условия (Тиглі, чаші, склянки, колби, лійки, пробірки та наконечники з прозорого кварцового скла. Загальні технічні умови)

ГОСТ 21240-89 Скальпели и ножи медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Скальпелі та ножі медичні. Загальні технічні вимоги і методи випробування)

ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний (Пінцети медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 22180-76 Реактивы. Кислота щавелевая. Технические условия (Реактиви. Кислота щавлева. Технічні умови)

ГОСТ 22300-76 Реактивы. Эфиры этиловый и бутиловый уксусной кислоты. Технические условия (Реактиви. Ефіри етиловий та бутиловий оцтової кислоти. Технічні умови)

ГОСТ 23519-93 Фенол синтетический технический. Технические условия (Фенол синтетичний технічний. Технічні умови)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25706-83 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования (Лупи. Типи, основні параметри. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 27068-86 Реактивы. Натрий серноватистокислый (натрия тиосульфат) 5-водный. Технические условия (Реактиви. Натрій сіркуватистий (натрію тіосульфат) 5-водний. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні вимоги. Методи випробувань)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетка с одной меткой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29225-91 (ИСО 1775-75) Посуда и оборудование фарфоровые лабораторные. Общие требования и методы испытаний (Посуд та устатковання фарфорові лабораторні. Загальні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть I. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина І. Загальні вимоги)

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 2. Піпетки градуйовані без встановленого часу очікування)

ГОСТ 30364.0-97 Продукты яичные. Методы отбора проб и органолептического анализа (Продукти яєчні. Методи відбору проб і органолептичного аналізування)

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 9.9.5-080-02 Правила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного профілю

НПАОП 85.20-1.03-99 (ДНАОП 2.1.20-1.03-99) Правила охорони праці в лабораторіях ветеринарної медицини

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми з охорони поверхневих вод від забруднень).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online