ДСТУ 8139:2015 Борошно вапнякове та черепашкове кормове для сільськогосподарської птиці. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРОШНО ВАПНЯКОВЕ ТА ЧЕРЕПАШКОВЕ
КОРМОВЕ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ

ПТИЦІ

Технічні умови

ДСТУ 8139:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут птахівництва Української академії аграрних наук

РОЗРОБНИКИ: Н. Братишко, канд. біол. наук; Д. Гриценко (науковий керівник); А. Горобець, канд. с.-г. наук; Г. Єрмішко; В. Ковач; А. Котик, д-р вет. наук; Ю. Петров

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26826-86 в частині борошна для сільськогосподарської птиці)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Правила транспортування і зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БОРОШНО ВАПНЯКОВЕ ТА ЧЕРЕПАШКОВЕ
 КОРМОВЕ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПТИЦІ
Технічні умови

МУКА ИЗВЕСТНЯКОВАЯ И РАКУШЕЧНАЯ
 КОРМОВАЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
Технические условия

FEED LIMESTONE AND COCKLE-SHELL MEAL FOR POULTRY
Specifications

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на кормове борошно (далі — борошно), одержане з природних вапняків та черепашників і призначене для використання як кормової добавки у годівлі сільськогосподарської птиці та виробництві комбікормів.

1.2 Цей стандарт установлює вимоги до якості вапнякового та черепашкового борошна.

1.3 Вимоги щодо безпеки виробництва й охорони довкілля викладено в розділах 6 та 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ 2421-94 Комбікорми. Терміни та визначення

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги) (ГОСТ 12.1.012-90, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 2226-88 (ИСО 6590-1-83; ИСО 7023-83) Мешки бумажные. Технические условия (Мішки паперові. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 13496.0-80 Комбикорма, сырье. Методы отбора проб (Комбікорми, сировина. Методи відбирання проб)

ГОСТ 13496.9-96 Комбикорма. Методы определения металломагнитной примеси (Комбікорми. Методи визначення металомагнітної домішки)

ГОСТ 13496.13-75 Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов (Комбікорми. Методи визначення запаху, зараженості шкідниками хлібних запасів)

ГОСТ 14050-93 Мука известняковая (доломитовая). Технические условия (Борошно вапнякове (доломітове). Технічні умови)

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия (Мішки поліетиленові для хімічної продукції. Технічні умови)

ГОСТ 21138.6-78 Мел. Метод определения массовой доли нерастворимого в соляной кислоте остатка (Крейда. Метод визначення масової частки не розчинного у соляній кислоті залишку)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24596.4-81 Фосфаты кормовые. Методы определения кальция (Фосфати кормові. Методи визначення кальцію)

ГОСТ 24596.7-81 Фосфаты кормовые. Методы определения фтора (Фосфати кормові. Методи визначення фтору)

ГОСТ 24596.8-81 Фосфаты кормовые. Методы определения мышьяка (Фосфати кормові. Методи визначення миш’яку)

ГОСТ 24596.9-81 Фосфаты кормовые. Методы определения свинца (Фосфати кормові. Методи визначення свинцю)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначення ртуті)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Метод визначення кадмію)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначення токсичних елементів)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

СанПиН № 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднень).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online