ДСТУ EN ISO 21809-2:2018 Нафтова та газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 2. Одношарові наплавлювані епоксидні покриви (E...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Нафтова та газова промисловість
ЗОВНІШНІ ПОКРИВИ ПІДЗЕМНИХ
АБО ПІДВОДНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
У ТРУБОПРОВІДНИХ
ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ
Частина 2. Одношарові наплавлювані
епоксидні покриви

ДСТУ EN ISO 21809-2:2018
(EN ISO 21809-2:2014, IDT; ISO 21809-2:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» (ТК 146); Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)вд 18грудня2018р.№ 503 з 2020-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 21809-2:2014 Petroleum and natural gas industries — External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems — Part 2: Single layer fusion-bonded epoxy coatings (Нафтова та газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах. Частина 2. Одношарові наплавлювані епоксидні покриви) і внесений з дозволу CEN, Avenue Marnix 17, В-1000Brussel, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт оформлено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN ISO 21809-2:2016 (EN ISO 21809-2:2014, IDT; ISO 21809-2:2014, IDT)

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та познаки

3.1 Терміни та визначення

4 Познаки та скорочення

4.1 Познаки

4.2 Скорочення

5 Загальні вимоги

5.1 Округлення

5.2 Відповідність стандарту

6 Інформація, що надається замовником

6.1 Загальна інформація

6.2 Додаткова інформація

7 Матеріали

7.1 Епоксидний порошок

7.2 Ремонтні матеріали

8 Атестування покривів

8.1 Атестування виробником

8.2 Атестування покривів виготовлювачем покривів

9 Нанесення покривів

9.1 Загальні положення

9.2 Підготовлення поверхні

9.3 Температура нанесення та затвердіння покривів

9.4 Товщина покривів

9.5 Неізольовані кінці

10 Контролювання і випробування

10.1 Загальні положення

10.2 Випробування епоксидного порошку, що поставляють

10.3 Вимоги до випробування в процесі виробництва та готової продукції

11 Ремонт труб із покривом

11.1 Загальні положення

11.2 Ремонт пропусків у покривах

11.3 Зачищення і повторне нанесення покриву

12 Маркування

12.1 Загальні положення

12.2 Обов'язкове маркування

13 Навантажувально-розвантажувальні роботи та зберігання в зоні нанесення покривів

13.1 Вимоги до навантажувально-розвантажувальних робіт

13.2 Зберігання

14 Протоколи випробування та акти перевіряння

Додаток А (обов’язковий) Методи випробування

Додаток В (обов’язковий) Атестаційне випробування методу (PQT), план перевіряння та випробування (ППВ) та журнал щоденного обліку.34 В.1 Загальні положення

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 2180&-22018 (EN ISO 21809-2:2014; IDT ISO 21809-2:2014; IDT) «Нафтова та газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубо провідних транспортних системах. Частина 2. Одношарові наплавлювані епоксидні покриви», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 21809-2:2014 (версія en) «Petroleum and natural gas industries — External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems — Part 2: Single layer fusion-bonded epoxy coatings».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN ISO 21809-2:2016, прийнятого методом підтвердження.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— з «Передмови» до EN ISO 21809-2:2014 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам комплексу стандартів ДСТУ ISO 80000;

— замінено крапку на кому як вказівник десяткових знаків;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Європейський стандарт EN ISO 21809 складається з чотирьох частин під загальною назвою «Нафтова та газова промисловість. Зовнішні покриви підземних або підводних трубопроводів у трубопровідних транспортних системах»:

— Частина 1. Поліолефінові покриви (три шари РЕ та три шари РР).

— Частина 2. Одношарові наплавлювані епоксидні покриви.

— Частина 3. Покриви монтажних з’єднань.

— Частина 4. Поліетиленові покриви (два шари РЕ).

— Частина 5. Зовнішні бетонні покриви.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОВА ТА ГАЗОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
ЗОВНІШНІ ПОКРИВИ ПІДЗЕМНИХ
АБО ПІДВОДНИХ ТРУБОПРОВОДІВ
У ТРУБОПРОВІДНИХ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМАХ
Частина 2. Одношарові наплавлювані
епоксидні покриви

PETROLEUM AND NATURAL GAS INDUSTRIES
EXTERNAL COATINGS FOR BURIED
OR SUBMERGED PIPELINES USED IN PIPELINE
TRANSPORTATION SYSTEMS
Part 2. Single layer fusion-bonded epoxy coatings

Чинний від 2020-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до атестації, нанесення, випробування та поводження з мате ріалами, що призначені для заводського нанесення зовнішніх одношарових наплавлених епоксидних покривів (далі FBE) для корозійного захисту труб без покриву, які застосовують у трубопровідних транспортних системах нафтової та газової промисловості, зазначених у стандарті ISO 13623.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 2815 Paints and varnishes — Buchholz indentation test

ISO 8130-2 Coating powders — Part 2: Determination of density by gas comparison pyknometer (referee method)

ISO 8130-3 Coating powders — Part 3: Determination of density by liquid displacement pyknometer

ISO 8501-1:2007 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Visual assessment of surface cleanliness — Part 1: Rust grades and preparation grades of uncoated steel substrates and of steel substrates after overall removal of previous coatings

ISO 8502-3 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Tests for the assessment of surface cleanliness — Part 3: Assessment of dust on steel surfaces prepared for painting (pressure-sensitive tape method)

ISO 8502-6 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Tests for the assessment of surface cleanliness — Part 6: Extraction of soluble contaminants for analysis — The Bresle method

ISO 8502-9 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Tests for the assessment of surface cleanliness — Part 9: Field method for the conductometric determination of watersoluble salts

ISO 8503-4 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates — Part 4: Method for the calibration of ISO surface profile comparators and for the determination of surface profile — Stylus instrument procedure

ISO 8503-5 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates — Part 5: Replica tape method for the determination of the surface profile

ISO 10474:2013 Steel and steel products — Inspection documents.

ISO 11124 (all parts) Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Specifications for metallic blast-cleaning abrasives

ISO 11126 (all parts) Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Specifications for non-metallic blast-cleaning abrasives

ISO 11127-6 Preparation of steel substrates before application of paints and related products — Test methods for non-metallic blast-cleaning abrasives — Part 6: Determination of water-soluble contaminants by conductivity measurement

ISO 11357-1 Plastics — Differential scanning calorimetry (DSC) — Part 1: General principles

ISO 13623 Petroleum and natural gas industries — Pipeline transportation systems

ISO 80000-1:2009 Quantities and units — Part 1: General

EN 10204:2004 Metallic products — Types of inspection documents

AS 3894.6 Site testing of protective coatings — Determination of residual contaminants

ASTM D4060 Standard Test Method for Abrasion Resistance of Organic Coatings by the Taber Abraser

ASTM D4940 Standard Test Method for Conductimetric Analysis of Water Soluble Ionic Contamination of Blasting Abrasives

SSPC-AB 1 Mineral and Slag Abrasives

SSPC-AB 2 Cleanliness of Recycled Ferrous Metallic Abrasives

SSPC-AB 3 Ferrous Metallic Abrasive

SSPC-SP 1 Solvent cleaning.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 2815 Фарби та лаки. Випробування на вдавлення за Бухгольцом.

ISO 8130-2 Порошок для покривів. Частина 2. Визначення щільності із застосуванням газового пікнометра (контрольний метод)

ISO 8130-3 Порошок для покривів. Частина 3. Визначення щільності із застосуванням рідинного пікнометра

ISO 8501-1 Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Візуальне оцінювання чистоти поверхні. Частина 1. Ступені іржавіння та ступені підготовки непофарбованих сталевих поверхонь і сталевих поверхонь після повного видалення попередніх покривів

ISO 8502-3 Підготовка сталевих підкладок перед нанесенням фарб і пов’язаних з ними продуктів. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 3. Оцінка запиленості сталевих поверхонь, підготовлених для нанесення фарби (метод липкої стрічки)

ISO 8502-6 Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 6. Вилучення розчинних забруднюваль них речовин для аналізу. Метод Бресле

ISO 8502-9 Підготовка сталевої основи перед нанесенням фарб і подібних покривів. Випробування для оцінювання чистоти поверхні. Частина 9. Метод визначення на місці за допомогою кондуктометрії розчинних у воді солей

ISO 8503-4 Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Характеристики шорсткості сталевих поверхонь після струминного очищення. Частина 4. Метод калібрування компараторів, що порівнюють ISO профілі поверхні та визначення профілю поверхні. Методика із застосуванням вимірювального приладу зі щупом (ISO 8503-4:2012, IDT)

ISO 8503-5 Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Характеристики шорсткості сталевих поверхонь після струминного очищення. Частина 5. Метод реплік для визначення профілю поверхні

ISO 10474:2013 Сталь і сталеві вироби. Документи з контролю

ISO 11124 (усі частини) Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Технічні умови на металеві піскоструминні абразиви

ISO 11126 (усі частини) Підготовка сталевих поверхонь перед нанесенням фарб і подібної продукції. Вимоги до неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення.

ISO 11127-6 Підготовка сталевої поверхні перед нанесенням фарб і належних до них продуктів. Методи випробування неметалевих абразивів для абразивоструминного очищення. Частина 6. Визначення водорозчинних домішок виміром електропровідності

ISO 11357-1 Пластмаси. Диференційна сканувальна калориметрія (DSC). Частина 1. Загальні принципи

ISO 13623 Нафтова і газова промисловість. Системи трубопровідного транспорту

ISO 80000-1:2009 Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення

EN 10204 Металопродукція. Типи документів з контролю

AS 3894.6 Випробування захисних покривів на місці. Визначення мазутних домішок

ASTM D4060 Стандартний метод випробування на абразивний опір органічних покриттів за допомогою Taber Abraser

ASTM D4940 Стандартний метод випробування для проведення кондуктометричного аналізування водорозчинних іонних забруднень абразивів з великої крихтою

SSPC-AB 1 Мінеральні і шлакові абразиви

SSPC-AB 2 Чистота відновлених абразивів з чорних металів

SSPC-AB 3 Абразиви з чорних металів

SSPC-SP 1 Очищення розчинниками.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online