ДСТУ 2401-94 Кокс кам’яновугільний і пековий. Терміни та визначення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОКС КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ
І ПЕКОВИЙ
Терміни та визначення

ДСТУ 2401-94

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Технічним комітетом з стандартизації «Кокс України», Українським державним науково-дослідним вуглехімічним інститутом (УХІН)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО 1 ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 68 від 29 березня 1994 р,

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: А. Ф. Кузніченко, Л. Г. Орехова, М. П. Гапотченко

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОКС КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИЙ І ПЕКОВИЙ
Терміни та визначення

КОКС КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ И ПЕКОВЫЙ
Термины и определения

СОКЕ FROM HARD COAL AND PITCH
Terms and definitions

Чинний від 1993-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять, які належать до коксу і використовуються під час випробування, дослідження та аналізу коксової продукції.

1.2 Терміни, регламентовані цим стандартом, обов’язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до коксохімічної га лузі та в програмних засобах для комп’ютерних систем.

1.3 Вимоги стандарту обов’язкові для використання в роботі підприємств, установ, організацій, що діють на території України, технічних комітетів з стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Недозволені до вживання терміни-синоніми наведені в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нд».

2.2 Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена в разі використання терміна в документах з стандартизації.

2.3 Подані визначення можна за необхідності Змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використаних термінів.

Зміни не повинні порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті,

2.4 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (еn), французькі (fr) і російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з міжнародних і державних стандартів, а також виз начення російською мовою.

2.5 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів,

2.6 Терміни та визначення загально-технічних понять, які необхідні для розуміння тексту стандарту, подані в додатку А.

2.7 Перелік джерел, використаних для добору термінів, наведено у додатку Б.

2.8 Стандартизовані терміни набрані напівжирним шрифтом, а синоніми — курсивом.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи