ДСТУ EN 12697-25:2019 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 25. Випробування на циклічний стиск (EN 12697-25:2016, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
Методи випробування
Частина 25. Випробування
на циклічний стиск

ДСТУ EN 12697-25:2019
(EN 12697-25:2016, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Автомобільні дороги і транспортні споруди» (ТК 307), Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 07 червня 2019 р. № 146 з 2020-07-01 з урахуванням зміни, внесеної наказом ДП «УкрНДНЦ» від 03 жовтня 2019 р. № 306

3 Національний стандарт відповідає EN 12697-25:2016 Bituminous mixtures — Test methods — Part 25: Cyclic compression test (Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 25. Випробування на циклічний стиск) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі та в будь-який спосіб залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принцип

5 Обладнання

5.1 Система керування та навантаження

5.2 Датчики зсуву

5.3 Реєстрування даних, отриманих з обладнання

5.4 Термостатична камера

5.5 Вимірювальні прилади та допоміжне обладнання

6 Підготування зразка до випробування

6.1 Кількість зразків

6.2 Випробування зразка на стиск

6.3 Підготування до випробування зразків з литої асфальтобетонної суміші

6.4 Підготування поверхонь зразка

6.5 Визначення об’ємної щільності

6.6 Сушіння зразка

6.7 Розміри

7 Метод випробування А — випробування на одновісний циклічний стиск з обмеженням

7.1 Принцип

7.2 Метод випробування А1 — блокування імпульсного навантаження

7.3 Метод випробування А2 — гаверсинусоїдне навантаження

7.4 Зразок

7.5 Умови поводження

7.6 Порядок випробування

7.7 Обчислення та подання результатів

7.8 Протокол випробування

7.9 Точність

8 Метод випробування В — метод випробування на тривісний циклічний стиск

8.1 Принцип

8.2 Обладнання та випробна система

8.3 Підготування зразка

8.4 Кондиціювання

8.5 Порядок випробувань

8.6 Обчислення та подання результатів

8.7 Протокол випробування

Додаток А (довідковий) Порядок коригування результатів випробування, отриманих із зразків різного віку

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12697-25:2019 (EN 12697-25:2016, IDT) «Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 25. Випробування на циклічний стиск», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12697-25:2016 (версія еn) «Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 25: Cyclic compression test».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 307 «Автомобільні дороги і транспортні споруди».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову». «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 12697-25:2016 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Європейські стандарти EN 12697-6, EN 12697-29, EN 12697-30, EN 12697-31 та EN 12697-35. на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято як національні.

Цей стандарт є одним із серії наведених нижче стандартів:

EN 12697-1 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей Частина 1. Вміст розчинених в'яжучих.

EN 12697-2 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 2. Визначення гранулометричного складу.

EN 12697-3 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 3. Відновлення бітуму. Роторний випарник.

EN 12697-4 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 4. Видалення бітуму. Розгонка на фракції.

EN 12697-5 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 5. Визначення максимальної щільності.

EN 12697-7 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 7. Визначення об’ємної щільності асфальтобетонних зразків гамма-променями.

EN 12697-8 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 8. Визначення пористості асфальтобетонних зразків.

EN 12697-10 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 10. Ущільнюваність.

EN 12697-11 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 11. Визначення зчеплюваності між заповнювачем та бітумом.

EN 12697-12 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 12. Визначення водостійкості.

prEN 12697-13 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 13. Вимірювання температури.

EN 12697-14 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 14. Визначення вмісту води.

EN 12697-15 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 15. Визначення сегрегації.

EN 12697-16 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 16. Стирання шинованими шинами.

EN 12697-17 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 17. Втрата частки зразка пористого асфальтобетону.

EN 12697-18 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 18. Стікання в'яжучого.

EN 12697-19 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 19. Проникність зразка.

EN 12697-20 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 20. Глибина вдавлювання кубічних чи циліндричних зразків (CY).

EN 12697-21 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 21. Глибина вдавлювання плоских зразків.

EN 12697-22 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 22. Колієутворення.

EN 12697-23 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 23. Визначення непрямої міцності на розтягування за різних типів випробовування.

EN 12697-24 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 24. Опір втомі.

EN 12697-25 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 25. Випробування на циклічний стиск.

EN 12697-26 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 26. Жорсткість.

EN 12697-27 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 27. Відбирання проб.

EN 12697-28 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 28. Підготування зразків для визначення вмісту в’яжучого, вологості та гранулометричного складу.

EN 12697-29 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 29. Визначення розмірів бітумомінерального зразка.

EN 12697-31 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 31. Підготування зразків гіраторним ущільнювачем.

EN 12697-32 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 32. Лабораторне ущільнення асфальтобетонних сумішей вібраційним ущільнювачем.

EN 12697-33 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 33. Підготування зразка вальцевим ущільнювачем.

EN 12697-34 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 34. Випробування за Маршаллом.

EN 12697-36 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 36. Визначення товщини асфальтобетонного покриття.

EN 12697-37 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 37. Гарячий пісок для випробування на адгезивність попередньо вкритого в'яжучим матеріалом дрібнозернистого щебеню для HRA.

EN 12697-38 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 38. Загальне обладнання та атестація.

EN 12697-39 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 39. Визначення вмісту в’яжучого випалюванням.

EN 12697-40 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 40. Дренажна здатність у природних умовах.

EN 12697-41 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 41. Опір до протиожеледних рідин.

EN 12697-42 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 42. Кількість крупнозернистих сторонніх домішок у регенерованому асфальтобетоні.

EN 12697-43 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 43. Опір до дії палива.

EN 12697-44 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 44. Тріщиноутворення під час випробування на згин.

EN 12697-45 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 45. Кондиційні випробування жорсткості під час розтягування у стані окисного старіння.

EN 12697-46 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 46. Визначення низькотемпературної тріщиностійкості під час осьового розтягування.

EN 12697-47 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 47. Визначення вмісту золи у природному асфальті.

prEN 12697-48 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 48. Міжшарове в'яжуче.

EN 12697-49 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 49. Визначення тертя після полірування.

CEN/TS 12697-50 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 50. Зносостійкість верхнього шару покриття.

CEN/TS 12697-51 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 51. Випробування міцності поверхні на зсув.

CEN/TS 12697-52 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 52. Умови для боротьби з окисним старінням.

EN 12697-53 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування. Частина 53. Визначення когезії під час розтікання розрахунковим методом.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ СУМІШІ
Методи випробування
Частина 25. Випробування на циклічний стиск

BITUMINOUS MIXTURES
Test methods for hot mix asphalt
Part 25. Cyclic compression test

Чинний від 2020-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює три методи випробування (А1, А2 та В) на циклічний стиск з «обмеженням» для визначення опору бітумомінеральних сумішей до постійної деформації. Випробування призначено для ідентифікування різних сумішей чи перевіряння придатності цієї суміші. Це випробування не призначено для виконання кількісного обчислення колієутворення в польових умовах.

Методи випробування А1 та А2 установлюють способи визначення характеристик повзучості бітумомінеральних сумішей випробуванням на одновісний циклічний стиск з певним «обмеженням». У цьому випробуванні циліндричний зразок піддають циклічному осьовому навантаженню. Для щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей віддають перевагу методу А2, а для інших асфальтобетонних сумішей — методу А1. Щоб досягти певного «обмеження», діаметр навантажувальної пластини приймають меншим, ніж у зразка. У методі А1 зразок завантажують по блочному імпульсу, тоді як у методі А2 накладають гаверсинусоїдне навантаження з періодом спокою.

Метод випробування В наводить метод визначення характеристик повзучості бітумомінеральних сумішей випробуванням на тривісний циклічний стиск. У цьому випробуванні циліндричний зразок піддають певному ефективному тиску та циклічному осьовому навантаженню. Це випробування найчастіше використовують для оцінювання та розроблення нових типів сумішей.

Цей стандарт застосовно щодо випробування зразків, виготовлених у лабораторії, або зразків у вигляді кернів, узятих з дорожнього покриття. Максимальний розмір фракцій заповнювача не повинен перевищувати 32 мм.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 12697-6 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimens

EN 12697-27 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 27: Sampling

EN 12697-29 Bituminous mixtures — Test method for hot mix asphalt — Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimen

EN 12697-30 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 30: Specimen preparation by impact compactor

EN 12697-31 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 31: Specimen preparation by gyratory compactor

EN 12697-33 Bituminous mixtures — Test methods for hot mix asphalt — Part 33: Specimen prepared by roller compactor

EN 12697-35 Bituminous mixtures — Test methods — Part 35: Laboratory mixing

EN 13108-20 Bituminous mixtures — Material specifications — Part 20: Type Testing

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 12697-6 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 6. Визначення максимальної насипної щільності зразків асфальтобетону

EN 12697-27 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 27. Відбирання проб

EN 12697-29 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 29. Визначення розмірів бітумного зразка

EN 12697-30 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина ЗО. Готування зразків ударним ущільнювачем

EN 12697-31 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 31. Готування зразків гіраторним ущільнювачем

EN 12697-33 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 33. Готування зразків вальцевим ущільнювачем

EN 12697-35 Бітумомінеральні суміші. Методи випробування гарячих асфальтобетонних сумішей. Частина 35. Лабораторне змішування

EN 13108-20 Бітумомінеральні суміші. Технічні умови. Частина 20. Методи типових випробувань

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online